EQUUS a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4061/B
Dátum vzniku
13.08.2004
Konanie menom spoločnosti
Konať a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis a funkciu.
Predmety činnosti
 • Pomocné činnosti v doprave (od 18.12.2021)
 • výroba mrazených potravín (od 11.7.2007)
 • výroba nealkoholických nápojov (od 11.7.2007)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho prejaja (od 11.7.2007)
 • výroba ovocných hroznových vín (od 11.7.2007)
 • skladovanie (od 11.7.2007)
 • turistické nocľahárne a chaty po triedu *** (od 11.7.2007)
 • predaj vína, alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, predaj tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (od 11.7.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 11.7.2007)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 11.7.2007)
 • pohostinská činnosť (bez poskytovania ubytovacích zariadení) (od 11.7.2007)
 • závodné stravovanie (od 11.7.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.8.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.8.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.8.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 13.8.2004)
 • marketing a prieskum trhu (od 13.8.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 100 000,00 €
 • Počet: 12
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 14.09.2012
Akcionár
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Ing. Martin Ondro
  Rusovská cesta 3903/52
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.2023
 • Ing. Jozef Špirko
  Na Holom vrchu 8919/10
  84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.2023
 • Miroslav Varga
  Družstevná 5
  99128 Vinica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.06.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 888/2012, Nz 24127/2012 zo dňa 04.07.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 375/2011, Nz 25165/2011, NCRls 25795/2011 zo dňa 08.07.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2010.
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou VINICA GASTRA a.s., so sídlom Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, IČO: 36 035 777, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.570/S, odd. Sa, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť EQUUS a.s., so sídlom Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, IČO: 36 263 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č.4061/B, odd. Sa, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 96/2007, Nz 26200/2007 zo dňa 03.07.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti VINICA GASTRA a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • EQUUS_podp_vzor_TJamriska.asice
 • EQUUS_Stanovy_UplneZnenie_oktober23.asice
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Plnomocenstvo.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora
 • Notárska zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2011
 • účtovná závierka za rok 2010, výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007
 • Splnomocnenie - JUDr. Pavel Jurek zo dňa 07.05.2008
 • Stanovy zo dňa 29.04.2008
 • Notárska zápisnica N 39/2008 NZ 17923/2008 NCR1s 17745/2008
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, JUDr. Vladimír Nosko, 25.10.2007
 • účtovná uzávierka za rok 2006
 • Notárska zápisnica N 140/06, Nz 46359/06, NCRls 46151/06
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Jozef Gála
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ivan Škopec
 • Stanovy - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 90/2006, Nz 30365/2006, NCRls 30288/2006
 • Podpisový vzor JUDr. Vladimír Nosko, Veľký Krtíš
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica
 • Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Jozef Gála, Sereď
 • Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva - MVDr. Pavel Bednář, Zábřeh
 • Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva - MVDr. Jan Halama, Český Tešín
 • Sprievodný list
 • Notárska zápisnica Nz 45865/04, N 318/04
 • Vyhlásenie o splatení vkladu
 • Zápisnica zo zasadnutia DR
 • Prezenčná listina
 • Súhlas s voľbou za člena DR - Ing. Jiří Grohman, Český Tešín
 • Súhlas s voľbou za člena DR - Ing. Jaroslav Stošek, Třinec
 • Súhlas s voľbou za člena DR - MVDr. Česlav Bialoň, Třinec
 • Zápisnica z VZ 02.08.2004
Dátum aktualizácie
25.07.2024
Domény