BUGÁR, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15306/T
Dátum vzniku
15.09.2004
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 24.9.2016)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (od 24.9.2016)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových (od 24.9.2016)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 24.9.2016)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 24.9.2016)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.9.2016)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov z jemnej mechaniky (od 24.9.2016)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 15.9.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.9.2004)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 15.9.2004)
 • prenájom nehnuteľností (od 15.9.2004)
 • správa nehnuteľností (od 15.9.2004)
 • upratovacie a čistiace práce (od 15.9.2004)
 • maliarske, natieračské a obkladačské práce (od 15.9.2004)
 • montáž sadrokartónov (od 15.9.2004)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 15.9.2004)
 • organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 15.9.2004)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu (od 15.9.2004)
 • organizačné a ekonomické poradenstvo (od 15.9.2004)
 • účtovnícke práce (od 15.9.2004)
 • leasingová činnosť (od 15.9.2004)
 • prenájom motorových vozidiel (od 15.9.2004)
 • poskytovanie dátových služieb (od 15.9.2004)
 • internetová čitáreň - poskytovanie informácií cez internet (od 15.9.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál d) jedál a nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 15.9.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Ivan Bugár
  Vklad: 6 639,00 €
  Splatené: 6 639,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ivan Bugár
  Nový rad 303/13
  93012 Ohrady
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.09.2004
 • Ivan Bugár
  273
  93012 Ohrady
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.12.2009
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.jpg
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Výročná správa rok 2012
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Výročná správa 2011
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Výročná správa za rok 2010 + Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Podpisový vzor konateľa - Ivan Bugár
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 11.04.2005
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Anna Bugárová, Ohrady na Ivan Bugár, Ohrady
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Podpisový vzor konateľa - Ivan Bugár, Ohrady
 • Podpisový vzor konateľa - Anna Bugárová, Trenčín
 • Spoločenská zmluva
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie o splatení vkladu
Dátum aktualizácie
23.06.2024