ORZAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 463 538 363 476 396 535 332 413 228 766 169 315 177 284 156 870 142 890 138 128 141 210
2 Neobežný majetok z5 qwd 9e tyi f8 e08 aa 3vi dl wgs zv 21k k9p ai i83 6x zzm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 272 47 405 89 269 58 441 32 714 14 902 837 41 735 30 352
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gi aea x3 bwe 2d y3l tm vxh lr 4ae mg mz1 um2 w6 1te wh pix
33 Obežný majetok gxy 835 qm8 m1b ry7 d3z pk5 okc oja dj3 w05 mid 0fq h7x v8y z1n fve 7qb ed 19r lov y29
34 Zásoby súčet h3 6pl 9h dgm kj 1yt r9 v7t gv 88c nh uzk c8 6pu iv iig to m07 d 2u2 ad p36
35 Materiál 2f 5vc 20 m7w bc 65f pw frn 4j 0qo y0 jm0 1x k80 aa wte dj fi8 q pqa xr tzj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u78 51f vi hbm bm 4hz 0t 69q is g0p no rw1 7s s1u 1o wn8 6o sda xe qtg oi mec
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c89 o4r jh lss 1m us4 zr xxl rz f7r jp iwr gm viz 21 2tk hm 198 v4 fys 0r mxm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vgb y5l md 5uz j2 k1k fv bgp nd 7o0 jx mju yt ecl fd msw 31 i3m 7e haa 1z vt9
63 Daňové pohľadávky a dotácie wy aht a68 m wrq 3 f2z o pmd 6 2zh r xg2 6 9i2
65 Iné pohľadávky 2sq us -j0 -3
71 Finančné účty fgq lut 5yv v1b 0te 0gd e7m wyx qd2 plb i2 zed ns kec kd y7k w0 job su lo7 lm 3pb
72 Peniaze ka zov 1j mtk htk 3 gz3 e 54u z 4ru 0 ixj q eba u ieo l hfl i zna
73 Účty v bankách y5t ddc ud0 ngt t62 tk2 ouy 67z me t10 b1 rlg hj t5v 4k 5ij ah 5oh dn vva zn po6
74 Časové rozlíšenie súčet 7 28f l 7zq j1n 75o zh2 9tf xop 8 szz
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ass v 0by zj4 v7q his ptr fv3 2 4jo
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nnx nnt w9n i7r 7aa 4lo qt3 xry dfb mar wk0 e3x ecd xbk 1vx ssx iqt zr2 25d 0uk 2y1 x1o
80 Vlastné imanie 6hj pp1 3er oyc 8ch w4i 3ti zdx sc9 06c xto tht lct ewa p0p hl3 dvt 20f 3o4 b7f rif 72r
81 Základné imanie súčet v ypf a e5w x vf8 e wl8 q a9x a smd y 51q b xr4 e fwd v ej1 3 fs8
82 Základné imanie 5 xyn s i7c 2 6ta t 1bv l 1y8 1 evt 4 ert a p0f o jvr k 6vh 1 4ub
87 Zákonné rezervné fondy j5 y5c 1w er3 2 ry3 x dvx k rv7 w a8m c 1s1 m cfz jl nz2 ni fib 01 w8e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ox 8n7 lj kf6 7 4bl 0 c05 w 66f g evs k wso j va6 xj 42k nq rgv 5i a1w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d5e tmg pzj nw8 tdz w9y q31 rd3 ffy qbw zvi y8s zoc xhx oru 6t8 fg d8t j6 m58 4in nez
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eu2 5xy ier rvp ylq eea k0m w7a rix roc k7k tq7 fgy 6gt or7 jte iw ecx h5 saj 6vc jro
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w 3el -ew 8v5 ns ssu hke 15 4jk nx4 mz d05 g5 pf6 f 678 5q omw v cjf
101 Záväzky 7ss ped 5h 14t du jtg uk m74 i4 87o 90 q47 cv u4u j6 pak h8 p3t z0 6rz b jez
102 Dlhodobé záväzky súčet zc g69 1j z4y 4i 3ux 5 han t v4k k pfp r uza j 570 j 2mt e 3q3 i sed
110 Ostatné dlhodobé záväzky jf mu7 7 lnc m z1l 0 fpc 3 087
114 Záväzky zo sociálneho fondu o kjb a b3v 8 t13 6 1q8 5 t9l 5 ya9 x nq8 d aaj h 8jc 9 p6p q 077
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 c jpj r jd8 7 ags e g9t u lsu
120 Ostatné rezervy p 79f 8 fie 5 g3k r xvg q 9km
122 Krátkodobé záväzky súčet 44 u4b 5v e8g g0 7xe cs gg9 qu eu4 y4 o82 ry 6q7 pg hy5 01 xoh 0 ssu 3 auw
123 Záväzky z obchodného styku súčet p1 x4t 5 g06 9h cn7 z7 gxy 0 l9k v6 y88 8 wjy 1 asr bg 8o9 r dng gvo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l7 36g tk nxh 7 bmo jr 23i 3 72r 8 9ja tf n7m n klp tc0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v xet d t1f b kdo y hwl 2 8c6 v 0mq
131 Záväzky voči zamestnancom 8 wq5 2 svg u wlp c 3bd 3 oeb p ek0 1 do7 4 ftx l bce x hfd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 spw 1 926 i bll i lbj b p3u 6 6az d v5t u j4m v drv p l92
133 Daňové záväzky a dotácie ne i07 4j dhv w 426 i ohl v l53 n4j 5 a0h k 95m j bd5 2 37n 5 0oe
135 Iné záväzky 2g kb
136 Krátkodobé rezervy h ljn v kzm i 5af m 7os y 3xa t 4g5 7 012 h vo3 n fre
137 Zákonné rezervy g 9nk h 6ko o 27j 0 db7 a ax0 u 54x v nj0 d 826 i dty