MS Services s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 78 011 113 112 117 912 112 629 115 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r2 ilq z96 o5b mbg 8pr 7t4 4b9 za5 oyu cv dmn ld5 r2q sih xn7 sln lvp bsj z6l
3 Tržby z predaja tovaru yw jwj go4 vgd 6ci m5g 495 bya gz k5s b3s op t6l w6 83g 0e n0p 21u
5 Tržby z predaja služieb 4 713 10 079 10 273 1 883 1 250 77 160 91 321 69 383 77 947 114 995
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4d9 nz feq yj 2rq dj h4j wcs q5v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h8 p 8b3 rv cnn kv xit z 21t w 7mc 9 gdb qr iiv e xov
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu df wq1 ivs 91k 3u5 90h j8v ztt o02 u48 rpy phh nt3 80y e3u m1a cge iqc 9xw qj9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 888 25 916 72 874 53 251 23 053 25 270 40 391 46 966 49 387 44 778
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cq ydl 3k wd1 bd 97c ln e9d vv iqm 5e wek ld zgt tf kf9 8l zkc kp h46
14 Služby j y89 is u8v n29 mqf owh dwp 9r l5n 0v op7 uv vb9 6r e10 ro oys 57 qua
15 Osobné náklady 0 pgg al rr2 85 u65 rv sgi n wsv 05 ljj 4k wwh f0 xjq ki 0x1 5n 44t
16 Mzdové náklady 5 xhs fo vix 79 uxo g3 02o o gqd z3 wb5 jd b0g q3 5on 2f bea tq rme
18 Náklady na sociálne poistenie 365 3 438 2 281 3 077 2 174 8 399 3 949 5 218 5 021 6 621
19 Sociálne náklady 7oe kqa npw 8vh jne ufc 2 c0d t 3dx o snc
20 Dane a poplatky eab tkk ehc 9zp pc2 zek 9vl hua ry6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x rb4 2 x1b 9p rnv 5o ui6 n 7x7 o j52 r lwa o 471 w pzi d6 uv1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 gzr t 6vv g 93s o cii 2 mig eo xek
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e3 4dh e5 x0z j 3qg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a k26 m ag4 5p rlw b 9 8 u8j 0e9 8 55i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -48 oex e3 gtn -4sz gxq -p2q vxc -6r 3k7 -1k 4l2 -rd rxx -nc zpr -s5 vlj -cz tl6
28 Pridaná hodnota -en az4 q0 x2d -z4 06r -jm 93r -a9 dik -8t gh5 -h 4fj -3 77l -39 v05 -ry 1aa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p mk0 f xwk 184 -e2f e -dxd d3 p5b
39 Výnosové úroky f -pnx -fdf -kxh h -n6e
41 Ostatné výnosové úroky -ku0 -7xy 8 -2ev
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u wp9 d t7h jyo vj bx0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z v9u 0 eto g 7uh m j54 4 3yi wg4 h 3nr 0 zul l u99 j uh0
49 Nákladové úroky yzk 2yj n s6g j uok m 1ws s 6ns
51 Ostatné nákladové úroky j9z 6 vhw 4 a1c a vqx l xgi
52 Kurzové straty b46
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d yyy n swh e kom n 342 a 5cl n7a 3n3 0 h7q t jbj v d5v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w gbs x 370 -d qog -a 33x -j ti2 -t q8s -c zh5 -4 beg -3 486 rj owk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0l 8bi yd hu8 -ti8 qy3 -nrk vjg -86 rjc -q5 f64 -ko yd2 -ux 9n9 -sl zra -kc 2wn
57 Daň z príjmov p fvf a vkr 3 7mp 4 xkv
58 Daň z príjmov splatná 7 w2s a 9hx n ldb q ili
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 414 13 192 -112 716 -106 793 -63 138 -50 883 -34 171 -36 711 -44 040 -51 282