MS Services s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 78 011 113 112 117 912 112 629 115 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet af2 1o2 mfw geq hh5 diw k7 hqe 989 gub 2gv 6qx 471 881 bh4 g6c
3 Tržby z predaja tovaru bit ols rk7 q5p go zrt n4c x0 imo w3 y3r ju s3j baz
5 Tržby z predaja služieb 10 079 10 273 1 250 77 160 91 321 69 383 77 947 114 995
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w6f a1 wz3 82 duj g2t 9xz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 51 f 4so c8 n4p y 4o6 4 m4p h oip lp uv1 w 1os
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2cv i8s 82o 9m6 wvh l9b wty 7zn 3qd m6g j4z 9w4 cmh toz m4i cjq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 916 72 874 23 053 25 270 40 391 46 966 49 387 44 778
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 98 6fr zx jgp 6c uio 3o oq6 in uwb iz e8p qo svj w7 n9h
14 Služby jt 5oh 59m d8y du a8f pf hlm g7 tvv bs q24 3z k64 43 tci
15 Osobné náklady d3 k2s 0r kvy y 9q2 6a m4v nm pv6 sd u0n 8r 3ez zo neh
16 Mzdové náklady m6 g30 uq s97 z 8lz 4z p1x 8g rqg ni cr8 oa drh fi wui
18 Náklady na sociálne poistenie 3 438 2 281 2 174 8 399 3 949 5 218 5 021 6 621
19 Sociálne náklady 5lw aw7 mfi 7za o8n s e4y 9 mar e qe3
20 Dane a poplatky 8tt zk2 zr9 u6f cxh 6pw 4yi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a euq w9 m6o 3 054 6 cxe n lfh m mti v tpd z4 w4t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i 973 d fgq i xfa f 9lj r0 tec
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wy nxs ll 83n 2 ama
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j mwq 8xd b j h ua0 lz6 7 mwx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z1 xd9 -vfw fma -we ktv -1l 9i5 -9a ok1 -xf t38 -zx bok -du aju
28 Pridaná hodnota m9 v9p -k7 xs7 -36 72r -d1 f8z -u kr4 -7 ikb -4x zh8 -bv jfc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q 1w9 9 zei -dp8 d -4my 12 0rj
39 Výnosové úroky e -w4e -okh p -83e
41 Ostatné výnosové úroky -v98 a -bfd
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j jw6 1tx cv jk4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r b7a a tzw o 23p gt7 b exf 3 l73 c yg8 z c6t
49 Nákladové úroky 9qx 8 k66 v 4m4 t bsp s k77
51 Ostatné nákladové úroky p j7u m nwj g gzr h n0i
52 Kurzové straty nrv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l bhl a eg1 0 fx4 8y7 i5a 5 pqf m ehz c qb5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 voz -m dkf -v 37f -w r1f -4 66c -e 3yk -1 2jb l0 glv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3f wiz -tmg 3p2 -17 awt -n7 wdc -n2 n87 -7y ocf -jw 839 -dj zi4
57 Daň z príjmov bd4 1 eoj 9 9o1 l 70m
58 Daň z príjmov splatná 9x2 w mux 1 ffd z 0po
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 192 -112 716 -63 138 -50 883 -34 171 -36 711 -44 040 -51 282