Bel Power Solutions, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10404/R
Dátum vzniku
21.07.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
1 394 376,95 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie nákupu a predaja, prenájom nehnuteľností (od 25.4.2000)
 • podnikateľské poradenstvo / s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/. (od 25.4.2000)
 • sprostredkovanie obchodu (od 21.7.1997)
 • vývoj v oblasti technických vied (od 21.7.1997)
 • výroba, predaj, inštalácia a opravy elektrických a elektronických strojov a prístrojov (od 21.7.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Riadne valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, dňa 12.11.2002 rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny zvýšením základného imania a prijalo úplné nové znenie zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 279/2002, NZ 280/2002 zo dňa 12.11.2002).
 • Valné zhromaždenie dňa 6.11.2000 schválilo zmenu štatutárneho orgánu spoločnosti (notárska zápisnica N 201/2001, Nz 216/2001 zo dňa 6.11.2001).
 • Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, (priebeh ktorého je osvedčený - spísaný formou notárskej zápisnice N 100/2000, NZ 108/2000 zo dňa 7.6.2000) schválilo Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spoločnosti.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 279/99, NZ 291/99) zo dňa 29.10.1999 schválilo Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 325/99, NZ 340/99) zo dňa 14.12.1999, rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti MELCHER, s.r.o. s obchodnou spoločnosťou LR CRYSTAL - IMMO, a.s., so sídlom V Dubnici nad Váhom, Areál ZŤS 924, PSČ: 018 41, IČO: 36293725, zrušenou bez likvidácie a o prevzatí obchodného imania a všetkých práv a záväzkov, vrátane neznámych obchodnej spoločnosti LR CRYSTAL - IMMO, a.s. obchodnou spoločnosťo MELCHER, s.r.o.
 • Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice N 205/98, NZ 205/98 zo dňa 09.06.1998.
 • Dodatok č.1 k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice N 183/98, NZ 179/ 98 zo dňa 22.05.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme ntoráskej zápisnice N 219/97, NZ 204/97 zo dňa 18.6.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
Uložené listiny
 • Rozhodnutia jediného spoločníka
 • Výročná správa za r. 2005
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok č. 1
 • Dodatok č. 2
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Vyhlásenie spoločníka
 • Vyhlásenie konateľa
 • Rozhod. jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa -Timothy James Egerton Ryerson
 • Dodatok k rozhodnutiu
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Rozhodnutie akciovej spoločnosti
 • Podpisový vzor konateľa- Ing.Jozef Balažovič
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Výročná správa 2008+Účtovná závierka
 • Výročná správa+Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa 2011
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa/zmena bydliska prokuristu/
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Rozhodnutie spoločnosti
 • Podpisový vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Zakladateľská listina
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa.
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Správa audítora, účtov. záv. zar.2001, Zápisnica z VZ dňa 29.5.2002, Výročná správa r. 2001
 • Not.zápisnica N 279/02, NZ 280/02, Úplné znenie zakl. listiny
 • Audítorská správa a účtov. závierka k 31.12.2002, Výročná správa za r. 2002
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Podpisový vzor prokuristu
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 3
Dátum aktualizácie
25.01.2020
Domény