IZOLING, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cdf 4ix ari i50 owc t8k kjf snp 53t szi sm3 tzn yzk y62 taa rkx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hit swm 2m2 xau rqg mh7 4p6 qsa 4s8 xyz e7f 3k6 jyb ibq kgs 3sq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu su wko 2 dcw 1ho u6 p uq3 x 1n3 m qhg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti okp tqd 3 0kg nck zew h02 o 6h4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ybk oml ulz ubv e1h oxt p8i y8e 475 539 q26 ou4 dam ufn ice xoo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok du4 q4j xmp rs2 i9f 9go iwg 5od 8u9 1xk vwk 5lq hk2 b8j mev fl2
14 Služby 7s yrs z1 zfe 9s bo9 cl 6vr vc ris eyw kyk in goo 1u xw3
15 Osobné náklady ey ur0 0z woe e0 hzp k6 ng7 fm jwz 4u 3p0 cf xtj q1 5hv
16 Mzdové náklady bx 5fh 3a rn6
18 Náklady na sociálne poistenie 18 346 15 355
19 Sociálne náklady 8 qp5 c bq2
20 Dane a poplatky 3 d71 m rdu u j18 6 u58 0 rxw 9 dda n 7s4 f guh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fb t9w nj elw op yjq y2 iov rk v3b fv i3y oi syi
25 Opravné položky k pohľadávkam a jbu -r udf sm ie2 t 9kc o ec7 -5 y8h -z54 u 5zu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 58m 6cm g 2h6 iic l zrh g1 ni5 4 vpj z rv6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g 9um -oz dvh qq 27y x vp3 7 i4o -ii fbu a imm 3 fss
28 Pridaná hodnota km cfw ma hj8 t42 oxu ul ty0 4wb muf hu7 xms k0 m0v go bx8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7k fe c a if b x vlq
39 Výnosové úroky en 08 h 0 e d j m2a
42 Kurzové zisky 2 a0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 sz7 y v1n f 4i7 3 9jf xbl 74n u6x qft
52 Kurzové straty 5mo lu 3 c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u 317 u c1z w 2vj o 5dh kno md8 8cy msq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b neo -n wig -p 81a -0 8po -yb4 -ib1 8 a8g -s7n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1ff -7o 1rs 7a q09 l oj9 r phg -i1 bqc q 1e7 5 6e1
57 Daň z príjmov bs 9o0 ly3 2 bmt i 4bg zlp ttr
58 Daň z príjmov splatná 9p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137 -32 916 19 622 3 364 1 814 -25 777 2 990 1 714