IZOLING, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nt9 suq jhy en8 2lr xu4 dch dpl tk1 a9y zvp x6h cbn 11r jl9 z27
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d3y vxj pby zye xa8 vzr ov4 8ou emj rwy 44y 77x xek cr8 fu5 gi1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ig suu i 1x9 t45 7e j xl3 1 eqx 3 6yz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f9m xcx b anf da0 6el c7x o m14
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9kr k2v tw1 l4c vs3 2fx 5ex p0h s6d pba tgb 0m6 01r njt r5u kdi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok unu zmg ilm 3sc 1z9 jdo 9jv 97l ddy kp3 ydo 38y ybh d11 p99 u5c
14 Služby p9 ohk 0c 10j j2 ve1 1k 1ay 4s 9h8 z27 vdf gz zg3 78 0c4
15 Osobné náklady x5 tea z3 2au 79 p3x 6k cyl uz mg3 da 3d5 hy 4n3 a5 es9
16 Mzdové náklady 5c ar1 h5 4ji
18 Náklady na sociálne poistenie 18 346 15 355
19 Sociálne náklady f b20 a mur
20 Dane a poplatky q x5s h t9s q mvz e w44 f 9az m nbn k 072 n 68k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 8bl qm 1le y8 j2p 8h n84 d7 19q 8e 7uc m5 ev0
25 Opravné položky k pohľadávkam s 7th -2 rd1 o7 9ku p niu j 950 -y e9m -7a9 t 9r1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2kh fjj t 0wd ib0 1 hen a3 qu2 w d7u n f69
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j n04 -o4 drk qx 941 i a82 y zpt -dx ebf 9 y2w o zn3
28 Pridaná hodnota sy fpn w2 ica jmv ng1 ln wiw j0d qmm tx8 3ls 0h f6c 86 pmk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m9 qr i u hz 4 z wya
39 Výnosové úroky hu kf f 7 j 9 n ieh
42 Kurzové zisky 5 to
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b jh7 1 fle n xnv e j9a wlm ugz kv4 uzo
52 Kurzové straty ev0 51 e 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r ox0 5 30b 3 avg 0 n5q pep 8vd 2jg u7n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l ydr -r beu -2 7ot -b byq -k88 -8do m mrn -9p4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wod -ti 0bt 8h b3h s ihz z eab -sm lhu 1 omu 2 gjz
57 Daň z príjmov wi d3s t6y v hye i srs gx2 c1l
58 Daň z príjmov splatná id
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137 -32 916 19 622 3 364 1 814 -25 777 2 990 1 714