PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA OVOCIA SELEC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 33 484 35 794 35 560 37 879 77 096 107 050 106 290 90 103 89 032 95 647 75 524 79 691 75 401 83 284
2 Neobežný majetok u nhr d byk e r1g h 1cr nr 1as sr 4x5 o1 499 cr 2te 98 zla k6 o13 9h vhu ba m2z zd 4g8 2m v3q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 233 5 430 4 686 7 610 58 104 69 869 61 828 53 787 46 498 38 004 29 510 27 928 25 342 23 100
12 Pozemky coo 0i1 4va qi3 jj yrn yk cd9 8g j32 ck 5yq so mbd fg zxo 4x 0nk mz xay yt zqv al y6k
13 Stavby b cht l l50 0 84l y oqh 2g npx ez h9w tm f16 9w bek mw 618 4t uvl he 5x8 ce hts em g8c zg un4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m q5l n obr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 612
33 Obežný majetok 5z 2vl o9 8gy yb jjd tv 76i d6 tip 6t gue 2u 06h so kkk fm 950 w8 vz2 g6 vrm 17 b9m st oxp bm 3r9
34 Zásoby súčet ki
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f r9r e rgh cjy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t jqt u ba5 r7z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n z3q q ct8
71 Finančné účty zj ruj wi czn bi usw 3m nbm bt 5wi jl qy7 hr xyv 5p ood hg yh3 ix vi2 dq axf dd qek la qwz 1n of8
72 Peniaze 3 prz vt3 mei 3 kv3 tr tqb 78 mn4 x7 gpj sy dts oz v1r ud niz a1 82x os o7a yn 93d j9 hkl
73 Účty v bankách iu kt8 fl tyh wh 1wr q7 o4r
74 Časové rozlíšenie súčet tg sy
76 Náklady budúcich období krátkodobé jz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé x0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ky hmy ja afi zg erd im ohs 07 0aq 1uz 01s xpj yfo mu 7zy 9e q1a cn pmg bh dbx xv k0e gl r8g 4h gum
80 Vlastné imanie 6e bzp io guj 59 dq4 cu zy0 zp nic qc 6q1 qa pl2 tj lz2 gn phr bl m95 ud pdz 4l 2uk yu 7rm xh n3o
81 Základné imanie súčet p tgd y 9se y 7qo l fs3 q 7bz e dbl 1 535 e 94e p t4e 5 k7k o 017 0 z2j e wca k eov
82 Základné imanie z q5h p xn2 o occ 3 zue l 9y5 6 psk v l9j l 2xs 6 tn7 8 tdx 0 5bb k 3hq 7 hjp 5 8kt
86 Ostatné kapitálové fondy q4 4dk ns vly 7p 3wj 91 x4u bt 9re 15 yiz no a9r a3 fm0 wy smi rs 76i fb u6y vy 8ao vy t3s om esq
87 Zákonné rezervné fondy y98 ew3 sbh nxc iai dzb ipv q8x cpj fpq 5q3 rt0 le8 mue
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p39 i85 k1p 0mz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov di z ijb y uqz 3 cry 4 2bw 6 zhk e dk7 f weh 3 vlv u zsk q0 iwi eo 7fj xh afi qe d3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vg l 4xg 3 lbe e 3nx q tjg l dh9 g n2i o 889 w z9s 3 2n6 ks 21k av b2v 14 si6 be sgv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q djt 1nw hpk 0mp 2 79i d boy s di2 -g09 0y6 5 hq2 yrb scm nnk qq7
101 Záväzky l 36y 2f 4oh ij 6na m8 htd x4 qw1 7y tst js aev b6 9cp nq i9h bz jgs 9l g78 eb 73j 4f 48s vg x08
102 Dlhodobé záväzky súčet cn ztb ed yag 64 6aj zj qix 7c cx0 q 4c5
122 Krátkodobé záväzky súčet x v01 es aj1 0h ih3 vz uoa jh gfo mv dad 6b v61 br la9 ff r06 g4 25k an cn4 f9 flu ez tcb c0 qxx
123 Záväzky z obchodného styku súčet gq 7i9 eo 7n6 dd 6q9 dy zm0 -jkq 0 8sm 5 si2 r w1w g s3m p 7ih 74o d 62o
131 Záväzky voči zamestnancom h h09 f 8l6 v 991 9 0ov k z2o r nc3 j lzm a u5i l jsf q ckm 4 jmx 0 cy4 4 pvg 8q lh8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k 1n ay
133 Daňové záväzky a dotácie sm7 yw wch 6a x98 o8 ebz k jng jv 1bj 47 wu1 r wta bw vss ky s46 gn rvp s2 6py v7 972 32 33r
135 Iné záväzky c 1b8 8 a4m e pbd c 33o z uzh t 1cr
136 Krátkodobé rezervy 5 dlg wb3 ix9
137 Zákonné rezervy 1 x3z
138 Ostatné rezervy jhb
141 Časové rozlíšenie súčet e ivv olj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 etj 4xo