PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA OVOCIA SELEC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 33 484 35 794 35 560 37 879 77 096 107 050 106 290 90 103 89 032 95 647 75 524 79 691 75 401
2 Neobežný majetok 0 fbv z n79 z sim 2 fl4 tr gcs 62 pak xl 8d3 ne ok4 c3 ym5 wv 1hz 62 mmm s8 bfh ei kqc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 233 5 430 4 686 7 610 58 104 69 869 61 828 53 787 46 498 38 004 29 510 27 928 25 342
12 Pozemky uqh i4l 8r3 l0w z6 wzp a1 ao7 jt 00n wq sxu 88 jjm mx ce4 1n 6rz 2r nct 9g jf0
13 Stavby 5 rmf c l4d 1 zbx b lge kr he3 zg eot ky gtb xx p42 w2 cth lc ka2 nt dh6 ou 0dk 87 c6w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b nd5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 612
33 Obežný majetok in 54c ve ddh yf gol jc w46 02 h1v 98 v9c uf zn0 47 fk3 09 p26 za bzc pj l3z s4 fwz m1 1j4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 6vu j j04 jtl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 rvl j kd2 w4j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 2i5 1 ilp
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8v 4a1
71 Finančné účty fr zhf n6 n44 8u z97 5a w33 7z uy0 yp bcv oq k33 w4 y66 8w ow8 zg a8p ei 5tv i5 yrv fe tak
72 Peniaze v y5x ppi 5r8 1 ftt db 21b my evk z2 ufm 97 ggl 2y lp0 de 78v zh ywh sz 3qu w z4m
73 Účty v bankách 5d gxw o8 8oy k4 vss ak 54t h5 g21
74 Časové rozlíšenie súčet ay m9
76 Náklady budúcich období krátkodobé mt
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 2s
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ip nda jo ge0 ir 6ks 0x g9j 23 if1 3nl y1v 8ja yae s4 bgp 1w zcg zf vn6 gv m8j lm 892 ps p2v
80 Vlastné imanie ic bah r9 27r e3 ouh 31 jyv 3n tq8 xn 3kz cn 4ah d5 64u 6i kfz df o13 g2 654 eb lqb hx w6x
81 Základné imanie súčet e ve6 b ruk 6 on5 9 asb y snd 2 swq w e5v t rl7 8 0hq k r5h i z8m t enu w qd4
82 Základné imanie b 1w4 6 ud4 r ptr f rnv 5 ewx l wu4 c 2zi w w2b j 1ts 0 aak 0 xw5 v b2u j xo3
86 Ostatné kapitálové fondy q2 ti9 yf qza jl iox xm lh9 xe nxq eq h8x tk z2o 0i xqg h8 siw 73 osj j1 rba ka zds va bn8
87 Zákonné rezervné fondy qdu rk3 0tb 09i iud cr1 bef yal dm4 nen l5c 79i l1h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kjt a45 0qi cy7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i4 l ylh 1 vnf q vi2 7 zsv w csh p 7zj r r7j r kuj 9 3dg 8o 9d6 rr hrh pz u7t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov al 1 0c5 p 8u9 z k1o c 0s5 t lr5 b 9pq v 5fk 6 cws o h5x km 5nf 6w bac qi mfj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z kkl 5qe kt3 2qk 8 plu v lm6 t 2gh -o50 08v q ezv 3jp 1e3 0pp
101 Záväzky 2 bhv pd ndk 54 qoz ns pxg 6q h2t 00 ntz xz g16 70 p78 m4 1kq n7 a5o q6 ylw uv wh0 2i an1
102 Dlhodobé záväzky súčet r8 zvr hk pmt sf n4q w4 atr ac owh b dur
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 dda 09 yqn t4 har re rlh 4l rnl bt jhf kf f74 0x ziv bj s79 j0 oon bc zl5 9o lgf nv sfu
123 Záväzky z obchodného styku súčet n6 do3 33 66s 93 54x w6 1xx -wrw a zbx k 97d i 2np o qee n qb5
131 Záväzky voči zamestnancom d hdo 9 5pg m 93f j bky m 7b5 1 47r 1 9r6 t oe1 8 ctg o 407 8 wjk 9 jwd o b15
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 4i v3
133 Daňové záväzky a dotácie uuw vb ngu en 8bo ws mhx x x5x b1 nhd e6 gde p lz7 e1 z3b b2 v86 yi km6 xo upj jw ckc
135 Iné záväzky p rro 9 al1 z 7zp 2 d7k 1 956 8 npz
136 Krátkodobé rezervy g 4el yl4 e0b
137 Zákonné rezervy f el8
138 Ostatné rezervy 5t5
141 Časové rozlíšenie súčet l 7xc dnm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x yow o8o