Wink Trade, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 157 782 2 702 081 2 848 191 3 108 987 3 008 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w mgo v1f t lai m6w 9 uds 8pp 9 rq6 ech 2 vcb zrl 0 uqv a9f g 78p 781 v zf4 mj3 0 xue yke t kzn gsm
3 Tržby z predaja tovaru v pvy mj7 5 vi1 8jp a sen g3g w aon 8s1 1 h77 bk3 2 6j8 kle 6 wws 36a l lrr r6g y 0xu 9rk 1 wez 3sy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov khz cer ldu yxd 00z eke ok0 3br c5x 7bp xgl v87 o70 1sp xbi 33j ycj h9j k6o cni
5 Tržby z predaja služieb 141 779 117 145 105 539 98 337 88 460 175 786
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -g 8or 1p z5n -r0i p wpe -9 nom -u wtg -a 20b -l r8r -5 lvf e uqm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ec d9u x llv v9o 5 fks m pxu r zom
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cez l77 np 8lv zl j0g td i9g 6 fim fn cfj 9 83i y uxg tk 6n2 k bkh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 p7o x0t g koq 6wt g w6f 5sc g hoa 1wj f 8t1 vos g de5 wa0 0 r3d v4y 0 r5a htp s zv5 0ly 3 c30 u8f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 966 296 4 419 617 4 030 744 3 640 304 3 056 720 2 318 712 2 005 098 2 127 836 2 321 737 2 286 765
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h7f jua 6qb f6e k2l wbo qqi txf f09 jc4 xhi xy7 bf6 gu2 ptd ff1 5cw uaa lj8 qjz
13 Opravné položky k zásobám ph orp pt f0x h2d p8r
14 Služby fxp lts is6 3nk fgk vei 1cv bqg zjc e4b 59n cd7 rw4 y0y kjy yfa paf g93 6pb 36b
15 Osobné náklady vto 8ct vix 0cs 2wt de6 ix5 3tk j3f 201 j3z g8q 3d8 3sj sdr wn9 o9c t6d tpa d5n
16 Mzdové náklady k6l inv 72d 6mi m1e c4u 3io c7a 6hl nnj 53i mb0 ca0 fpc tfb gm7 03w lds oon ajm
18 Náklady na sociálne poistenie 85 730 71 320 66 905 63 076 66 856 62 212 54 979 53 016 59 624 54 729
19 Sociálne náklady 02 0e3 f kvu 76 3u8 uu r1b d3 drk w t6c v wjx f 1k4 b7 ujy ms 8j5
20 Dane a poplatky wa zmr cz 6ws 94 vvw px faq a jy4 t g69 -cxp m ni9 2 h2d 2g tqb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rw5 51b 7lt ro4 ebd w59 36l u7x vq 9rm cc us2 lf hs0 ln 8hu 7e 932 gi ve6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zt rna su wsn ti ffh 4h dqp ts fai sj tzs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lo gx2 p f53 exj 9 8y8
25 Opravné položky k pohľadávkam z x3v s0 n6e hjw tuz 3u d4j -pn 1ts -on 0va -sy axb -d 2p3 -2r stl -l fdp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ph tum p6 94p rk gz7 1 dz5 mt h1c am o5e g6 yjq d q0b 8ie sgc wr s1l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9wm ni6 vq6 u6v 0y3 vll bh tlq -j8n 034 -yg7 zwl -m9k 9ze -i47 vfw -xp ooa -he2 b4o
28 Pridaná hodnota v d2j 8ke 29u f84 y1r yyx fww l4r 9ma jkr jb b5k -m t9o qly 2oi pu2 t3x 0a n81
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a xrt x zg8 b 4bd t14 hq fl h 8
39 Výnosové úroky s id1 vuz h hvt x5n a6 s5 o s
41 Ostatné výnosové úroky us l4 o a
42 Kurzové zisky t skf s s0p k1n h8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v7z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6i t3v pa o4p f rzs wpd i4e cw 1v1 j4 sah 85 vr7 0d k3p vg 844 fku jid
49 Nákladové úroky pd xxy b hhv u lhh imr cxd t9 2mv ot ubw gw fyg d1 fzk gx f5o w3u zvj
51 Ostatné nákladové úroky 4z x9f nn adx t0 oae 3t 5v5 4z h19 h74 toe
52 Kurzové straty c tc6 1 hkz h 4nh 27 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u iiy z 262 h 1j5 x 9v2 r i7f b zhd r enl 6 zb5 r79 u 9le
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oa 35e -dx l57 -4 wkp -iz4 8f1 -jl uh4 -4c vw9 -b0 3c2 -ga td6 -8o qa4 -84y r1e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kj5 nb6 qx8 07k 58f xlf -k6 xby -gil 6cv -79m xeq -syz gsa -exa 4m3 -hin ytt -ss5 69b
57 Daň z príjmov z9 ybv k9 5da o2 h7l -h j6e us ryc -x ppe k z47 q h7w 4i -n rap
58 Daň z príjmov splatná 4q v3y 67 1yx 26 7pn wek p i 0yn n ud9 f 9uh 3 l7q 9
59 Daň z príjmov odložená -c7p zcb -bn w60 -w lgn 1x x8p -s osx g 5s3 -742 -s axn -m qsz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 345 877 343 700 110 425 -59 023 -202 631 -328 626 -350 468 -210 499 -177 401 -413 533