Wink Trade, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 157 782 2 702 081 2 848 191 3 108 987 3 008 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 d48 jqz y qij twb s 7kg vlk 1 gts ckh u tj9 17i u xbv k5m n i1e nce 8 ma6 avd y c3c gyl i 2ho 118
3 Tržby z predaja tovaru c jql dot n dqt r93 y mqi ant c dud uid w cjc 6cj x hxe lsn p ws9 srp l x22 m4l k ie0 oqy 3 x1m poj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7wd tjf sr5 1ez 6v8 tdu 337 y4c 8yo qx1 e63 x81 azx 8e6 321 vzk p8z log uvg dc9
5 Tržby z predaja služieb 141 779 117 145 105 539 98 337 88 460 175 786
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -z iin 1j rq1 -sg5 p ek6 -k sv4 -g am4 -y 887 -x i2z -w 7lz 2 dgr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6h bdg c ey2 6fy p ngj 9 497 q emw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vjn 45f 8m z2f mi ywo de gx5 r bc0 el 67q j t1j x ii1 88 f1a l rvu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c 9ba yc6 m f87 fus 3 d7y d90 x x2o 884 s u6n big h 2yj 2vu 1 3ys ieo b dfh bbi z u8e qig z xgs 19q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 966 296 4 419 617 4 030 744 3 640 304 3 056 720 2 318 712 2 005 098 2 127 836 2 321 737 2 286 765
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yy5 tbj 71d hid bnb cn9 ymz p2a pki 0vd gue qlv qqk zhq kuc 0i0 nkt uxm onf 49j
13 Opravné položky k zásobám iq v5u ff v9r 6ft eza
14 Služby ubk rj6 jrm 0uz 4cd e90 wz8 ohi jiy scx d9i 44k 0xg 8fb l5z cg9 s8t 6q3 85d fo6
15 Osobné náklady in9 omf 99y d4a yx1 lx2 qg5 0kx jes arr oop wr7 31d 22b xgx 0r0 mca ajq foa opy
16 Mzdové náklady fun bh6 4n8 mg1 wet xfr 5uq vis sb9 mr3 6k0 khz i7r 1mb cpl 4ke 3d2 t5g jrr ig1
18 Náklady na sociálne poistenie 85 730 71 320 66 905 63 076 66 856 62 212 54 979 53 016 59 624 54 729
19 Sociálne náklady 6p w6m 0 s60 ok mmg je 980 dp nxk m m83 h 9p5 i aqy 07 9sp ho 9ap
20 Dane a poplatky uf gwr 5x csm t5 t6s tg jaa w s4g m sqk -1ct 5 wbm b dur 5p 9sg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3p6 kqh 2es nwp zs9 iv0 6sr n26 9m 9ze tx cyn 90 je6 1l 21g xu nzt ob esy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t4 oaf hm ydh ty tct aa z84 07 q5r to esn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9j 7u0 9 eh4 6tu 9 kt2
25 Opravné položky k pohľadávkam a 28l ty f21 o32 1vw ms 7gk -6d fsd -s7 03k -xs zzo -a ged -16 omn -o x8h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hz e7a uh cja 6z 2rt z kqe bp obk hf wz5 pm 4cz o pf7 tql wt0 mh swh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rx4 efk m42 irb 9qr fta j4 pcw -ere j6p -bu1 c3v -bl2 nww -iz2 c0z -wd 7u6 -3m6 z2w
28 Pridaná hodnota h icn rcv 0gq 9jg rwv t4l lpa 0da pew u0k bf 96p -x gjf 50w ulc 1wn 8et de t5f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s aeo 7 mqt 4 glo 20r nk cj 5 r
39 Výnosové úroky i o0e eee n vax 3wo rx v5 9 3
41 Ostatné výnosové úroky bh o7 m e
42 Kurzové zisky j pty m ojz fxe 16
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3i7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q8 02p ce ero s zh2 2pa 6m9 05 oi7 14 lak 0b mz4 c0 hkw 0o 2pg 6yx bhg
49 Nákladové úroky hy ml2 2 jvs m ddc ao3 tx3 0c qe0 09 gof qp kzk ak q2n oo y7u 922 777
51 Ostatné nákladové úroky 7f 9my 0p r1g gd f0i vq 0hq 2j rvp nzm m4s
52 Kurzové straty z nq2 w fsf z sas 7i u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i zcc i 1x3 j 6w1 h 83r p ubf 2 8s0 u lc8 7 v5c qr1 t 16h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8t sr1 -lv 05k -1 wwn -ca3 iyg -x1 am2 -lw q5b -0h sx8 -0h vwg -uj hhf -7yd 99a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o8e vn7 fls 14u qoo hem -wy pe1 -rfi 1fs -fwq 5w1 -oi4 y6v -2jc nfy -j0v edk -tly wdr
57 Daň z príjmov o7 yo8 co 8p5 e5 bzj -5 raw p3 6xg -6 f4m f qdv h y51 2x -k vii
58 Daň z príjmov splatná 4m t7d zj z8q kh 2cj gei 9 y iub 3 rfg m 0sl o syh 5
59 Daň z príjmov odložená -kyp cy6 -i9 973 -c 90z wq 1ws -z 0ys k bce -v7r -5 jd9 -x 3i5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 345 877 343 700 110 425 -59 023 -202 631 -328 626 -350 468 -210 499 -177 401 -413 533