J - STORM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 479 839 429 228 516 852 467 628 480 256 551 568
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u4g 5hw e5a w45 dgd 2lq 4n4 2ua dm3 nox sif c6t v25 dw9
3 Tržby z predaja tovaru c3m bv6 mnx pko rh3 zdv hfn oiw oi5 rrg ltx 39v lui 6l1
5 Tržby z predaja služieb 12 473 7 281 54 19 604 16 381 14 140 18 034
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r l7q tnr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f m2h f aei a 94w k2 n p9a a 9op f2c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 90k 2yf bi2 mwa 6jx ym1 hoe qjg hds vfj xs7 dhk w6g 0f6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 406 385 395 619 372 127 395 883 368 730 390 309 428 330
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok df vmv 4j p7q 0t 61o a9 r7l u8 97k as u1f p4 2t6
14 Služby ri ppq 2k rq4 hs hoi mf g4h k3 3mh 3u hs0 x9 cus
15 Osobné náklady k4 py0 jb eiu r3 h1j eo 2e0 5c gpq pn s8y oz 2gx
16 Mzdové náklady wj dhb yx oz6 27 0y6 vn 86n 3v bcn c1 h9f 68 ryu
18 Náklady na sociálne poistenie 9 644 7 994 8 118 8 085 11 048 14 451 12 713
19 Sociálne náklady b 1sn 9 cs9 2lh ci6 y1o xiy 946
20 Dane a poplatky j qhx f 4ss o rbj 8 qr6 r dyw u 89c i 32y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u xnj i gr9 b b29 d jxs g h59 k xf8 b upg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 aw2 6 shh 4 9zt l e84 n d53 q xqm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c m35
25 Opravné položky k pohľadávkam v5n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 2gn 4 2i6 i amm h vgq k hp0 lhp qhj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 bsk -l tra -x9 0lu 19 dfg -8a xq8 -2l uyd dk7
28 Pridaná hodnota bd m4i z3 msl r tb8 u9 8h6 c4 k3d ni imk 2t gc0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pf r p ag -zh p5i 0y
39 Výnosové úroky -uh
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek -se
42 Kurzové zisky yk g r jm g w1u sn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c 6iq 8i soe e v4w c htu d a61 l 92d h pdl
49 Nákladové úroky 5 yf0 b s27 2 6or q 81z u 24a o m5x i t2k
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9 o69 l y89 s 5qz k ucb
51 Ostatné nákladové úroky 8 hu3 t 1jz
52 Kurzové straty 6wv o 9jw uhv bhe z0m x7m fei
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x kl9 5 lzi i vgz f l16 r mx3 3 ybb u 30g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d lyl -h8 vcv -j mym -6 ig7 -s gr6 -y ioe -4 c8f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -o8 pne -65 yo7 -yh jsr p h6e -n0 8w0 -34 0sc -t apy
57 Daň z príjmov 5g6 8 o84 vqj lch
58 Daň z príjmov splatná oof 6 1j6 hmy gau
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 341 -15 598 -35 124 1 829 -25 085 -38 666 -5 015