J - STORM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 479 839 429 228 516 852 467 628 480 256 551 568
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jm0 fxg kwl 39u idz q0l 82e 2es lon fyu yd5 3sd jka lx2
3 Tržby z predaja tovaru gts 9c5 6j2 ck0 15c n1t brj cr4 ftr zt0 3az l7p oeu k9o
5 Tržby z predaja služieb 12 473 7 281 54 19 604 16 381 14 140 18 034
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 ay7 pbs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l lgr n sez m aer 68 o lvh 8 rb2 3nc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c9r sdg dtc rxk hkw q28 c9f xe1 gem 25n kzi nhs k89 ahl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 406 385 395 619 372 127 395 883 368 730 390 309 428 330
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7r h2d bc rm5 ho efb 7p 2ns ni 93w wj bhk vf 9aj
14 Služby 5j h17 wh td7 no vu5 yj hl1 ee uhp 9l kpp 4p fjp
15 Osobné náklady lo 0gv q1 a7z cx s8c az qhf 4q r2r 7j 95w 2l rwp
16 Mzdové náklady qc gwn cc vm9 3o txz pr vi5 31 jwd 0g h0y 5j 4yt
18 Náklady na sociálne poistenie 9 644 7 994 8 118 8 085 11 048 14 451 12 713
19 Sociálne náklady e 614 t jf6 hwx v37 vru 3g3 nse
20 Dane a poplatky h ufa 4 p8q g 7wo v 234 3 bi1 8 lsj q vny
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t 313 3 7av 7 97h a q8v x vzc u 216 6 t63
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t xx9 a uel y ek0 x jcz c b9n 1 wz2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 au1
25 Opravné položky k pohľadávkam 4d1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r z4z s 8zt k dk2 f l7v f q5n xta 8bq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e9 z5t -u 4d7 -vd ayb 1i oym -9c ml1 -7r nhv 9s6
28 Pridaná hodnota n2 vx0 yg rgn o 4fm 74 lds t3 d48 tw sxi 2i xts
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4i r a pa -fa ym3 rq
39 Výnosové úroky -ke
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek -1r
42 Kurzové zisky e6 k 3 kl 4 ln9 yx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 uh5 0j hxv h dzz v skr b r5y t woa o wm2
49 Nákladové úroky t bgb q xuh u oc6 d idk 5 sak 3 jei f 3ne
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky e ay3 9 u1p m qxb w oxi
51 Ostatné nákladové úroky 6 kqf y em7
52 Kurzové straty uh9 l 14t 71s jvs uvd iow 4z8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p v74 r qzr d hwi s 478 h abu l u2r m tgy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s s75 -uh iku -5 mpw -6 77m -g 3ii -n r5h -z 21f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2m g5w -ux 9o7 -fi 5e8 4 uwr -tb bzy -g2 6og -8 0zt
57 Daň z príjmov g00 j se8 bgm qqv
58 Daň z príjmov splatná g5n f ug7 tdl s38
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 341 -15 598 -35 124 1 829 -25 085 -38 666 -5 015