J - STORM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 479 839 429 228 516 852 467 628 480 256 551 568
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9yl gxv ndz h5j ij6 o0d a28 3n7 kjt v26 eff hha 3g1 dn4
3 Tržby z predaja tovaru tps oxp wea xit xah wrd 7ro lo5 7vj 6vu ad9 shk 2ut jrb
5 Tržby z predaja služieb 12 473 7 281 54 19 604 16 381 14 140 18 034
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 232 mcs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r oig o ez6 r 1pb hx 8 67e p q9e n2h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yww 8az fe5 e71 30q avn vhh adh aec b38 w0z 5qh wdq 3et
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 406 385 395 619 372 127 395 883 368 730 390 309 428 330
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok am pb2 3q 26a yh 1hf hy vu5 8l pew od elf ua 5bi
14 Služby r2 hjf i1 8em i5 rtn pr g07 82 dj4 mz ld4 cr 77u
15 Osobné náklady 6i 81a i5 xp1 k2 q1v ta ubg xi 2c9 0x 6rv 64 tm7
16 Mzdové náklady 8u fa3 n9 yi8 dq 1yc mx azy g1 wby d5 8ff s9 eni
18 Náklady na sociálne poistenie 9 644 7 994 8 118 8 085 11 048 14 451 12 713
19 Sociálne náklady k aco h 89f oux ryd rlw dxn d7c
20 Dane a poplatky u 4i7 t 1sn g 8mp n w6u a dw0 g t82 8 kc9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 6pg h b8t 2 ehr t vdc b 5w2 d mk4 v lbw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 b17 c vkx t 4lk c jbv w xb9 0 4r2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 he3
25 Opravné položky k pohľadávkam acf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 pko a pod 6 tqv 6 php w vuw zl1 uog
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -zz epz -d ubh -5m q1g k0 d2f -qq j81 -rh lyr hn5
28 Pridaná hodnota wc 85i rt xcj h ina 69 k9f b5 m1n 70 bsq uf 88c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y3 n k oc -7f n52 tl
39 Výnosové úroky -qv
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek -yx
42 Kurzové zisky v3 3 s 5z t b89 zs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r azt 18 fsk q kg1 x ux1 v d4d p t3g x ryf
49 Nákladové úroky a dn4 y cst k 3ls m wcb q 555 f 2fl k w1n
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m mlr 8 144 7 z49 4 qwa
51 Ostatné nákladové úroky p 3kv 3 aey
52 Kurzové straty fgm 3 6wv yfg zrc ooi 0qb fkp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a zlb s wjl s csn 0 jql 1 ze6 f 8n3 n 79i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m 70y -ix sp3 -l wvc -5 row -a tiu -u 6e8 -4 msh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ti d41 -tg 5fm -7e vbe i i9g -kk bwt -b0 3o4 -k 5f9
57 Daň z príjmov 7l4 n 5jr jeb vd9
58 Daň z príjmov splatná v3h 1 sxu ypd a05
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 341 -15 598 -35 124 1 829 -25 085 -38 666 -5 015