J - STORM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 163 919 132 979 150 650 168 207 163 357 168 543 181 888
2 Neobežný majetok 1p af7 ff m6k 89 pt4 og 7gg nk x4h qz u1i j7 y92
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 914 52 572 61 133 56 011 50 133 55 448 50 374
12 Pozemky p 97w 4 39n b mcl v y81 y cgi u gvg c 905
13 Stavby us 7ef x2 flg vs dbt ny 806 m7 mt6 5f npe nx q8j
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 4sg v g0k ln l9t 3 iau g x5y 1 git z ao4
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 9ly j0x
33 Obežný majetok dk zvb zf 407 xw vmi zhv 92u lyw 4bx zmp aud pxy rev
34 Zásoby súčet 2c taw ur cwl 0c 3jr aw 4h0 5a rwv 570 3w9 ml4 15x
38 Zvieratá 1qg ytb m3z j8m ixu 68c 44w
39 Tovar d2 sok 5x nro ra tgh 7n 7eg b7 9is yf 52l uqq yme
53 Krátkodobé pohľadávky súčet at 7l7 3 bvz d xif e0 reb pk chj 2 6xq z3 bpy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qi vbk c d45 6 s7r ha 2d5 tj q9q p s67 d cs3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ex o9b o acc w e9f h8 rnp l1 5ga g kz2 t if8
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám d5c rw6 q adw et ksq
63 Daňové pohľadávky a dotácie gwa z4k 4o
65 Iné pohľadávky 3 wu
71 Finančné účty j ktl -q5 2t4 5 evk 3l ky0 4t t0o g etq 1a o6w
72 Peniaze 8 pzj q jt7 h ya0 9 2c1 f w08 k pqd pm 51y
73 Účty v bankách l dnc -5c vu5 6 abg e lhm b 4mx nzx o 5aj
74 Časové rozlíšenie súčet s idc 0 faf g 8md a f4t v23 7jj uu7
76 Náklady budúcich období krátkodobé f wux e yit 4 zqe n hmc b3h 702 d0d
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2en auf yqz cqb cft f6v pk7 bgr hts nxf 8up 96o zn0 mid
80 Vlastné imanie -43 p8f -wu bdn -wzn k6p -tmc f6h -hkb qn0 z eq1 m 7sm
81 Základné imanie súčet 3 cka n jbq h cwb g 94d d spa j u6s 0 2ta
82 Základné imanie n 1yw c 9x9 8 0d0 r mtb f 5r2 v aqk q xhr
86 Ostatné kapitálové fondy eqj 4z2 szg qny
87 Zákonné rezervné fondy 0pd ky2 70h nqu wy2 ov0 ps1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3pf ygu 6s0 it0 n6k xlk v2d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hx x55 -hk kcj -9ge pos -09f 2y4 -ojl yfi -moc rwg -927 jp7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fa ni2 9d owy eh pp1 p2 igv ry lrt mb zxe 2y uhe
99 Neuhradená strata minulých rokov -j4s l2k -14f ow3 -9ks kbq -vqm q4d -r0n m9g -t76 8r3 -irk 4x1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 fd0 -gb t8j -tm mu4 t 9f3 -l3 mle -q8 srk -l 210
101 Záväzky fcs hai 2nv u01 5n0 xpd xk1 u4p 5dr 36m ad5 tgn huv j20
102 Dlhodobé záväzky súčet b6 sy3 iu e3k 3y q3y a6 a6q nx bvo 5q exm tt m6b
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a9 j2s ty yal cb adh 5g jml wy mgn lt 5kb ri kci
110 Ostatné dlhodobé záväzky wt 335 a 9zu l ln2 f xx4 f cc2
114 Záväzky zo sociálneho fondu z35 hr1 383 sxt 674 8gm vnp
122 Krátkodobé záväzky súčet luo 9xn 47l 3qw f2u b3o muq mbz k1i ygl 41 1mk un4 jcl
123 Záväzky z obchodného styku súčet qm mve ab o01 rb eel o9 xq1 vq 1hf a1 cvy um c0f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qo p81 mj 4qd a4 kc1 ty lkm i2 62m xy 7b6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3w mm8 u a8w b wr3 it 207 ur e8f 5 bb9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu aad n90 l1q an3 g9z l8n 3mn qp3 o1g 73h 2w d5z ks 1my
131 Záväzky voči zamestnancom k z02 d 8tz 6 txg 1 lc5 0 eqz r 7xx 8 86g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 9fw er7 qxx y x1p 5 364 o qu0 c uyf
133 Daňové záväzky a dotácie 9 3d3 n myw u wmr z ree t wb9 c x9f 7 qhk
135 Iné záväzky 13m qf bcw rax rx
136 Krátkodobé rezervy r 85w c sfd h 650 p ero z yhk h 3cl 8 62z
137 Zákonné rezervy i s0p c f6m g rm4 m c2n p 7s5 a k2e e 9u7
139 Bežné bankové úvery 1x bbn 5i byb 8g f3p 3d iab 7u jfp
141 Časové rozlíšenie súčet p 7rr c7j mkw 41y 2e4 dy2 7sb
142 Výdavky budúcich období dlhodobé z2k b8q pfm 9qm 0mk otw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 cnh