J - STORM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 163 919 132 979 150 650 168 207 163 357 168 543 181 888
2 Neobežný majetok o7 dv5 8s t0c k0 4ww s9 zbx 53 pcy b2 o2e er 6zk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 914 52 572 61 133 56 011 50 133 55 448 50 374
12 Pozemky f re1 n 2e8 8 6gr 2 b5k p 3x0 v x4n 3 wgs
13 Stavby gc 5ar d4 iqr 4u 7pg 9k 1gp k3 u6q ds ddt iq ps3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 sqz r pjm ib glf y i9g i iew 7 c6s t w4z
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok th2 jq6
33 Obežný majetok ap kk7 zc k9s xm svn d38 l5i k8z 7hg 0k3 3yy 70n qex
34 Zásoby súčet 6m 096 lx dym 4y fif 05 hj1 95 8m4 hay 7q8 ckj 8h0
38 Zvieratá ekn ool vdt 9nj bhm zpx xea
39 Tovar ia ijc mr 6if lp nw6 qn wzq j3 lza to 7mp t9u mgf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz 9f8 x poc 5 1py 5v 3lq ns r8r e 2p9 pm xfy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p0 hcl 4 zlv f gkv yq 2qi mr 7jh 9 hqf r 64y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2q 6at 5 shs 5 bg3 st owi ar fhx 3 ul0 i 2p1
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám b9b a80 v ulx hk 8sn
63 Daňové pohľadávky a dotácie j5v y3v ul
65 Iné pohľadávky a ek
71 Finančné účty 0 sww -l7 050 j dgy n2 gma du ksj p ife nv 8dc
72 Peniaze e mcl 5 gz2 c sv9 f a07 d 45n u 3la 66 00r
73 Účty v bankách z i5h -16 e45 f pvs 9 4fi 3 9xw pej k j2u
74 Časové rozlíšenie súčet b e7x 8 wgy q zwm 6 9jv owk 53y lyr
76 Náklady budúcich období krátkodobé x yye 6 kke 9 vke v i0h op0 9z3 eoq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8id h2l lol cxk 7ob 7bn rw4 56f bp4 vr4 xwx a0q of8 8k7
80 Vlastné imanie -hg hox -xj 0d2 -bmk 0yy -uys ouz -osj id1 p 1ip e do0
81 Základné imanie súčet 5 436 f fmj n n56 m qca h 9c9 c iyd 3 uml
82 Základné imanie u 1a7 r rpc j h68 g 1ns g gqr 1 g1q x aff
86 Ostatné kapitálové fondy tk4 emf k6i vnl
87 Zákonné rezervné fondy ej2 do2 cq9 i89 iwk fkz t55
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cnh kh2 7tu n24 zr1 4f0 jc7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4v 0st -mk 05o -4hq cbc -5fo lh2 -3u3 yed -5h3 h6g -cnb v74
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5d owt 2l uht ge wzn re jop ux 89v zw bg9 mm e9s
99 Neuhradená strata minulých rokov -rrc qmg -uv8 dzt -bkf 2hh -bwx 2j5 -5d8 0ye -0wk sc8 -qtv dbt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c1 m88 -e1 1qp -rb pcl j e2v -p4 ykq -ww n8y -b 9fg
101 Záväzky ibo z5s 9r1 c54 0gj 1i8 7sa bdl xb9 ord d6p g1p fgf kth
102 Dlhodobé záväzky súčet t8 e2w rn xqj 6w nnh to udc m8 8wh 84 3hy 40 kvb
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám cj znq k4 tl4 ud fxq j9 ysj vi 8zs u1 j0m as ech
110 Ostatné dlhodobé záväzky ab qgn s 5h8 i jck 4 d1w 8 2to
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0bp hsl 0er fy8 wzd hpz w4u
122 Krátkodobé záväzky súčet exi n2g 34l sia gr1 067 6v6 i0l xk4 n1h pd deb ydr fo2
123 Záväzky z obchodného styku súčet vw z4g 5y 1sd 1w lop ts t8l h5 nzv n0 2vk l2 2ed
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m2 zzm vu zvn pc b2l xu c3k zj ua8 be 6uz
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám tj jlf g phn r ch6 la il4 yl xsp 6 v9c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu api 67t mlw jpr bff eii ckm l61 c62 vap gj ubk ha yb0
131 Záväzky voči zamestnancom g v3g p tz7 x xzh r ti3 a vvz c 4b6 1 cnb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p jc5 9ev stz m 636 v npu x gfc s 4us
133 Daňové záväzky a dotácie k opj i e5j j b64 a a29 d vzs 7 bpq t 1qj
135 Iné záväzky 9vj w3 lx9 mbg xc
136 Krátkodobé rezervy e zwo g jm8 l t6b 5 wnf h vns k vu6 d i3u
137 Zákonné rezervy n guc r aja u f5r w m4d 7 il6 n jty i tqp
139 Bežné bankové úvery un ny2 xl s2t 80 tjk v0 e11 3t fvh
141 Časové rozlíšenie súčet e 4ae tlb ca1 23q 58d u57 aed
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 0p3 oyy d5y 42x h0u fd5
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o 9n6