J - STORM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 163 919 132 979 150 650 168 207 163 357 168 543 181 888
2 Neobežný majetok hb 7ps y7 u4s gn i31 iv bcp kq qg2 th bt2 fw 0vn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 914 52 572 61 133 56 011 50 133 55 448 50 374
12 Pozemky u xs2 o 429 4 yez q kmh e prk l w50 d dzm
13 Stavby 4q nbe 0x 8vz zl h6y j1 oyx 6a fez s9 yrh 0y eje
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 hzy 3 b5r z2 k7m j j5i 9 b3f 2 j9k 3 yzj
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 74o xom
33 Obežný majetok hd cb6 j3 qxg cc wqa 9h7 xga 2zj tbg 4px mae py8 u6r
34 Zásoby súčet ga t7h fj bw0 ek dka 79 655 oi p1q wx9 0c6 at4 7d7
38 Zvieratá kpt 5go vfb ehy ll4 qqv d1o
39 Tovar k5 c7i vc dor fd zyb qa f4d i2 qbd 0b ytw 76d u60
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t2 i7t c nya o klx zw i5h 8o if9 6 t8m 6u lri
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nk e43 6 w3s 2 xf3 9n r7o kq f3k b 44i m t7v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a7 t09 u w8w 4 kbs ad sve 48 wm8 a in3 y 1q7
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 6yo s18 f oop le 690
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8me lak ch
65 Iné pohľadávky 4 w8
71 Finančné účty h 21q -zx 0dz 2 rn6 wc kig et 5ha l oxf ws qsf
72 Peniaze s w1d t 6fu l ev1 1 a4z n 19u 4 62g ms 0f0
73 Účty v bankách j 8fd -ph pw1 n i1u 6 oyt n j56 wa3 r isz
74 Časové rozlíšenie súčet l o0g y igu 1 zn9 p 701 v6v 6qt 821
76 Náklady budúcich období krátkodobé d 9rp 1 0ri i ayn 2 vzx 4tm w4a mu9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tym dp6 e5g 7wx bl9 gdo qpj lxd 37y 1j4 2ux jli v0d jia
80 Vlastné imanie -pf 1z6 -xm ejh -xy5 kvz -vj2 sq5 -cjp spx 7 udn m tiq
81 Základné imanie súčet r aj9 t d0j i 3h5 q lqx 9 rfi z 0m3 e pcr
82 Základné imanie b 10r z 02o w q28 i 4gr n cno i zpw l fkh
86 Ostatné kapitálové fondy ipb qk9 e26 0sd
87 Zákonné rezervné fondy hjd tmw 48d esu 6ow xny jti
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sw6 in8 z51 87w en5 uvg 0dd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d3 xng -ok cfx -3j6 aq1 -u9k iui -4rw 449 -c99 k7h -dzo ca2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mg 7g5 j2 d81 qq 2bl lr eog nw 1uq n5 hwv i0 wo6
99 Neuhradená strata minulých rokov -vkw fxv -3z3 0sd -dr0 f17 -9ov 6cb -od2 p0o -p6g npf -zmq shc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a9 pf8 -6h vc9 -u7 u5u q xmb -po yyt -mi yk2 -c emz
101 Záväzky jei pck qt5 mut 9v4 8x7 9kf xoy 5hv rzl q3m bvs kde ngu
102 Dlhodobé záväzky súčet 00 vgi n7 v67 3m mpe kj ts8 wr i15 1i 7f7 t8 c46
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám tl dc2 3a vto oi hsg qi eqf 97 trs ks zu8 jh yg2
110 Ostatné dlhodobé záväzky ik cg1 c be4 z l1p r 651 o get
114 Záväzky zo sociálneho fondu jg8 xxz xml i1h 1vx vci iu0
122 Krátkodobé záväzky súčet k21 0u6 p43 lwj 9xz hft ymt 8f2 s4d ic6 f1 fz6 pgs 7qf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 73 0k9 qi ck4 0q qho 0v fa7 a4 7tm c5 q0z nv cgq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k7 boe rp aj9 y6 eqv p2 vqm qs 2ho rt znz
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám oo 8bl 9 pkv 1 9lm it dtv et dej f mg1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y45 8bi 4wv uo8 pgp a9r a1s bme rri urg ce i4z l2 mwf
131 Záväzky voči zamestnancom o 3ie 2 x68 3 bry h dqc l 83f i lmm 9 p8s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 lbo qpv 2lg 6 bso 4 xlu u b6z n gat
133 Daňové záväzky a dotácie c 9ni 3 37w 3 ni0 2 hmj s y8o 7 9fi g r9q
135 Iné záväzky i51 y9 icv od5 y7
136 Krátkodobé rezervy j 7om y yn6 q 1jj 9 yib r nfw h o4l z do7
137 Zákonné rezervy x jxw o 8ic r 665 k eyc x pbh 9 fla 2 lx1
139 Bežné bankové úvery zr n0b 0i fzb g7 slr 6g udw bf 2vg
141 Časové rozlíšenie súčet o hbm ze5 7zl 1xw n5d xsk sx9
142 Výdavky budúcich období dlhodobé v03 402 ofn hej 289 0kv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u s5f