J - STORM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 163 919 132 979 150 650 168 207 163 357 168 543 181 888
2 Neobežný majetok o0 z41 fd u22 8u c7q tn dms gp hq9 n0 sa0 if aso
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 914 52 572 61 133 56 011 50 133 55 448 50 374
12 Pozemky r kvs e 11r 6 gbi a 0hj o 75l t 9rz 6 geq
13 Stavby 36 rh6 br iec uu rbx sa irl 4m kvr t3 4yw fa 5tn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j zkb r 1hn sa kj5 q 8ug u 6wy l 7dz g 27d
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok oy9 l3h
33 Obežný majetok bg lfn 2l l9t ls 87l ozd bz9 pd5 5h8 hre 0br o3r z0c
34 Zásoby súčet 8l lsi mr 70n 60 lg5 9m xgs fb enl hhm lg8 inz hcc
38 Zvieratá iap 3ba ed8 lfp xh0 kdk vg5
39 Tovar 3v bgs vj 18a x6 zt0 x4 yl4 5z 33s hx yr8 nqg qaq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hm irw j 9sz q 3n0 e9 0in 0c rak 8 j04 fu 89w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vt 59n t 38x 1 yr4 w0 1nh mz rka d izl n dl4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mm 2g6 u z48 c 205 4d 0n5 41 wfs 7 mrk i c9o
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 03r i0l u yob fe 21b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 84b xwv et
65 Iné pohľadávky a 8w
71 Finančné účty f fif -7o xj2 j csa aj 92o nm o45 0 0r1 9u jg4
72 Peniaze 7 uyl 4 dch s rpt i 2ut h pge q qz7 5p y9w
73 Účty v bankách r 1gk -6o 234 f zsr 8 gzz a nte dhu c tit
74 Časové rozlíšenie súčet 2 su7 j t4h s pp8 t bz8 9sp o08 94y
76 Náklady budúcich období krátkodobé l rt8 6 rci t jcb q 8yf op1 mab z82
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fl6 qmd cql xc3 uez jmz bsv 4k7 8i1 v1l ai3 c3t u2x ozl
80 Vlastné imanie -hz qej -oe h06 -dmo tzl -z1k y7d -dgr wzm s qtd w ebw
81 Základné imanie súčet m o1h 4 o4i l vlb 1 7ax p 7p7 2 rcw 9 vxd
82 Základné imanie w 3mc e tv8 2 pfo a 6td 7 o0y k 33g m bzv
86 Ostatné kapitálové fondy 8y3 i6r oo1 ztm
87 Zákonné rezervné fondy q7x 6oc pwk fkf els 0vi dtj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d8b hi5 hz6 t7y djd 5wl ya7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jw 01n -lw d2j -vt3 m8d -xwq d4n -46t 2m5 -5cb ofg -x2h y1m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6i sr7 96 kjv f1 mej uc cvg h7 603 8e 73o 6s we6
99 Neuhradená strata minulých rokov -mwf gqx -0oj 486 -rlq h6n -l8e jiy -ptq hsw -xo5 b66 -jam 6z7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -do lpm -de c7g -4h gaz a k56 -92 or3 -b1 3f7 -4 yx9
101 Záväzky 0fb raj erd 7is zno c25 xw2 q70 k0c xhq pbk lt6 44j i4x
102 Dlhodobé záväzky súčet wo eu6 at 67a mz ydo 83 330 mu mb9 bo 4or re yup
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám dp z39 k0 966 b5 xer jl 2tc dz fte u0 tic cu 8db
110 Ostatné dlhodobé záväzky ee opf u k35 e hvy n swv 7 df3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 64s 8fq gfx kgu v9y vxi e2v
122 Krátkodobé záväzky súčet muj s2o nu0 i5c gsy h3w bm4 bmw tf7 mjj 06 yki bj6 4k0
123 Záväzky z obchodného styku súčet ks k0h 2m nbz hg 9no q1 pme pc s6e mw 662 ov qqh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kj 9xf ju sld yd hc1 xc sq9 n8 r8p wb b8o
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám j5 w60 6 z8c c lo6 aq ktd 0p k5t o b09
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5do vbr g5k nuw eh1 mm7 885 m2q xfc 274 yc qm9 rp a3r
131 Záväzky voči zamestnancom 3 l3o 6 iyx k sd7 y iab n q0h c sgd j kyj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r t90 ppe 4m9 c fzr h itz 5 iqn 3 w3y
133 Daňové záväzky a dotácie 6 zvk 4 4eh j 7ra 7 4jm q d8z 6 vd3 5 syr
135 Iné záväzky xbu gy 9u1 h2u ik
136 Krátkodobé rezervy w vu7 a we1 v 066 p 4a4 b tsa r 91i t l2a
137 Zákonné rezervy f a3u q auq 2 zhm v jpw m 1z5 t aqk l dyv
139 Bežné bankové úvery 1z 7jf 5h hvf kb 96x um gn6 78 yzk
141 Časové rozlíšenie súčet g dpv pxm zlm 738 p14 x9u pvm
142 Výdavky budúcich období dlhodobé adv crj hm3 ge6 e1k fm4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2 fnn