LES, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12369/R
Dátum vzniku
15.12.2000
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
738 980,00 €
Predmety činnosti
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 20.12.2019)
 • Poľnohospodárska prvovýroba (od 4.8.2015)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 4.8.2015)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 27.6.2007)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 1.10.2004)
 • služby v rámci lesníctva, ťažby dreva a pridružené služby (od 1.10.2004)
 • porez guľatiny (od 1.10.2004)
 • spracovanie zvyškov po ťažbe dreva a po poreze guľatiny (od 1.10.2004)
 • výrub a spracovanie dreva pod elektrovodmi (od 1.10.2004)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 15.12.2000)
 • podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) (od 15.12.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 15.12.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 15.12.2000)
 • projektová a inžinierska činnosť v lesníctve: vyhotovovanie mapových podkladov a účelových máp vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (od 15.12.2000)
 • projektovanie melioračných a zúrodňovacích prác (od 15.12.2000)
 • projektovanie výsadby lesných drevín a porastov (od 15.12.2000)
 • sadovnícke úpravy (od 15.12.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Zelina
  Pltnícka 316/18
  01303 Varín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.03.2003
 • Ing. Zdeněk Černý
  Plinkout 39
  78386 Dlouhá Loučka
  Česká republika
  Vznik funkcie: 19.08.2011
 • Ing. Martin Černý
  Lazce 81
  78383 Troubelice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 19.08.2011
Povolenie reštrukt. konania
 • Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2009-369 zo dňa 03.07.2009 povolil reštrukturalizáciu dlžníka LES, s.r.o. a ustanovil správcu.
  2009-07-09
Reštrukturalizačný správca
 • JUDr. Danica Birošová
  Piaristická 46
  Trenčín
  Slovensko
  Značka: S106
  Dátum od: 17.05.2022
  Vznik funkcie: 09.07.2009
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.04.2003. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 04.02.2003 a 16.03.2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.11.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z MVZ
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • zápisnica z VZ
 • živnostenské oprávnenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Vyhlásenie konateľa spoločnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisové vzory konateľov - Ing. Zdeněk Černý, Ing. Martin Černý
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Rozhodnutia jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Uznesenie OS Trenčín
 • Uznesenie 28R/3/2009-369
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Úplné znenie spoloč.zmluvy
 • Zápisnica z MVZ + listina prítomných
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Zápisnica z VZ - 27.06.2008
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Rozhodnutie Krajského úradu Trenčín
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Dodatok
 • Zápisnica z VZ zo dňa 16.03.2004
 • Živnostenský list
 • Koncesná listina
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Podpis. vzor konateľov
 • Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Prez. listina
 • Účtovná závierka k 31.12.2001 a k 31.12.2002
Dátum aktualizácie
12.02.2024
Domény