Izol systém, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12543/R
Dátum vzniku
21.03.2001
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a koná v mene spoločnosti konateľ.
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 5.5.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od 1.10.2004)
 • prenájom dopravných prostriedkov (od 1.10.2004)
 • izolatérstvo (od 1.10.2004)
 • reklamná činnosť (od 1.10.2004)
 • marketing a management (od 1.10.2004)
 • pokládka parkiet (od 1.10.2004)
 • zemné a demolačné práce (od 1.10.2004)
 • montáž sadrokartónu (od 1.10.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 21.3.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 21.3.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 21.3.2001)
 • ťažba dreva a pridružené služby (od 21.3.2001)
 • piliarska výroba a impregnácia dreva (od 21.3.2001)
 • organizovanie výstav (od 21.3.2001)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 21.3.2001)
 • skladovanie (od 21.3.2001)
 • predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu (od 21.3.2001)
 • sušenie dreva (od 21.3.2001)
 • opracovanie dreva a stavba drevených konštrukcií /chaty, chatky, zruby/ (od 21.3.2001)
 • dyhovanie (od 21.3.2001)
 • zobraziť ukončené
 • výroba nábytku, okien a dvier (od 21.3.2001 do 31.7.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Libuše Kuljovská
  Tabule 739/5
  69153 Tvrdonice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 20.02.2003
 • Juraj Ondruš
  Veľkomoravská 2162/16A
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2007
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.02.2003 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodných podielov (zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 20.02.2003 a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.1. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.03.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.2.
 • Riadne valné zhromaždenie dňa 11.11.2002 schválilo úplné znenie spoloč. zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Zápisnica z VZ
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok č. 4
 • Podpisový vzor konateľa - Juraj Ondruš
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Živnostenský list
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 03.05.2004
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 27.11.2003
 • Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31.12.2002
 • Zápisnica z VZ, prez. listina, Dodatok č. 2 k SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Prez.listina, Dodatok č. 1
 • Listina o ustanovení do funkcie konateľov
 • Podpisový vzor konateľa
 • Súaha, Výkaz ziskov a strát k 31-12-2001
 • Zápisnica z VZ, prez. listina
Dátum aktualizácie
09.06.2024
Domény