BS Internacional, s.r.o., v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011
PASÍVA 2010 2011
80 Vlastné imanie -6tp gv7 -aby uzi
81 Základné imanie súčet s kuz y m57
82 Základné imanie 7 bxg x eve
87 Zákonné rezervné fondy ub6 m8j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ow6 dlp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vdp ngi -5nj uig
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3v 2xp zo 4w2
99 Neuhradená strata minulých rokov -782 q12 -euc daa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3np
101 Záväzky 1zw 9za 7t9 zu1
122 Krátkodobé záväzky súčet 4mi 1k9 nj5 u62
123 Záväzky z obchodného styku súčet fk 8ib yx wf4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nzy pa4 7lc lp1
133 Daňové záväzky a dotácie -bx -pn
136 Krátkodobé rezervy k3 c2n ro mba
138 Ostatné rezervy hx 3au br 85j