BS Internacional, s.r.o., v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011
PASÍVA 2010 2011
80 Vlastné imanie -0m3 vft -q04 5u3
81 Základné imanie súčet d o3r d jde
82 Základné imanie c r6e f p3e
87 Zákonné rezervné fondy yzy adh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tyn 1ic
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tfr iqb -v2q v1o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pg 2z9 ha p36
99 Neuhradená strata minulých rokov -apn wx0 -m4s iza
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5mf
101 Záväzky 01u 7ef 4pg iia
122 Krátkodobé záväzky súčet z0h u87 86l pvn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 16 8ad 6v 3yt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 485 r2v vqs x3x
133 Daňové záväzky a dotácie -vj -a5
136 Krátkodobé rezervy it nll wo 8k7
138 Ostatné rezervy cx 4zk lc pe9