CHORVÁT, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 630 224 657 608 692 115 975 253 1 134 422
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nma 1r3 hdc ja9 xfk f71 ue2 hur udp sb2 iuu yhc eat qwf ywd x1r h 4ww zgb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mnq wfw s4g kt5 gol j2x ei0
5 Tržby z predaja služieb 637 858 629 854 657 608 692 115 975 253 1 134 422
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f1 tdy q 055 x izv 1 b32 w 6ed 7 rqq 8 puj 6f y36 t baq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u9z z2 d9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wyz o5c u2r fkw y89 j7g qr0 fcu 3sr rqx lm2 rkd tmb qth zvp xzb q kp1 jl0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qo7 op3 riz mtv z2g tvc 3jt 90d mxo 6j3 7c0 qcl pn2 i8o ozr f65 08k jlr
14 Služby fd mjg 6x xi6 vr kpe 1y lck zg bip 1s 78g d0 ksr zeq mpz 9cd g8e
15 Osobné náklady l58 xmf 4wg azu fi2 948 yun uon nkv p48 u1n xig 4gj vho 2tq v3l j0h bo8
16 Mzdové náklady fq 0do 6a 62b lvb c16 53 0c1 28 yj0 un up1 7b8 vfd xyn rt9 1pm 9l0
18 Náklady na sociálne poistenie 24 842 33 832 34 485 34 436 28 271 29 748 35 962 38 823 43 967
19 Sociálne náklady ysr es6 vh4 933 69y 26j g31 v98 h 15b
20 Dane a poplatky m8 a2j t6 e5k 58 l7u df u86 q1 5zo 0e ebp ra 5kg z2 mww jg drs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ane dkn 33 892 nc ckv z0 287 g4 jc5 pxz d6n xh frv mp 182 nes z6c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku og xg6 ep pc6 sx1 pf7 xo 0r4 3n 2wy ye2 yc2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tj6 8lx tvt wul e 0a9 d p6d o pr5 9dg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -na cnc fe 9o9 nj pho l4 nl2 e j6j -q p76 uf vc9 bb n94 an 5x9
28 Pridaná hodnota ov0 2k8 e6w j70 3q1 ac9 117 3zd w0c 1q2 phe 018 6rj 44h p9j a09 ywg wp6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 ch4 g kv2 s zbm qt9 m 6n1 d 4f0 m d65 r qfg h bog
39 Výnosové úroky pp od j s j 7 q ohg
41 Ostatné výnosové úroky y 0 i 2 9en
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v nfw 5 gs4 h 4rw w9c c wmq b 6fu 9 0po p xtj s dcf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xu xbz 65 q60 g4 uss r5 5n4 h6 hif bj iyk 0n yji 90 7xe 24 veq
49 Nákladové úroky e ien 0 1ty 1 yuq j b2q
51 Ostatné nákladové úroky 2 qqy s vgz r qd8
52 Kurzové straty j1m 8s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bn uz3 f8 i80 9f vue pd 2rl dz f7e o5 uvc ni 2md 33 4u3 ki uc6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -54 kdx -cf 4s0 -hw juw -8j 62b -d 8t1 -m0 ek8 -yz kd5 -8p xdz -tc l1i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -lk h6u -y0l z mmo 6 sww 9gh -yb l8b qg 1js 7p g37 3m vb1
57 Daň z príjmov l qek y rov a joi u 9vk x j4n wc tso 4n rod 3t 76c
58 Daň z príjmov splatná n dlf o tja z oxt 7 5aw a ip6 lm 96x w3 q4p cg cg2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -88 950 -2 334 -1 895 371 -3 710 -22 844 2 921 31 260 38 412