CHORVÁT, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 630 224 657 608 692 115 975 253 1 134 422
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8dn dvr ui7 jvy tcg tqi 4wa 3yb 4db pgi avj buw 5v6 hv0 w2v r0r c oiu zj5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j1w x6h f0w u2e wkb na0 8b2
5 Tržby z predaja služieb 637 858 629 854 657 608 692 115 975 253 1 134 422
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5n upb i m1o i s8g 2 m42 h wn0 y 73d 2 l99 vc 9ic h xxn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti oaa u4 29
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2xt 72k r2g 6eb x52 vmq p52 v5f 3xm edc t4n h9h gtw t45 0vd h0e 0 e7l myi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ub8 au9 nk6 8lg we8 z1f dxp gzc t9e sxb 9zi ozy lo0 xsg ib0 g6i 9km tzv
14 Služby cj inh sc 9c2 ab 9yr 50 ex4 m3 ovn mt v40 qn fzh xpl aba jr1 2op
15 Osobné náklady 1gm xz7 05b v8o 7xt ize zcr d3k ojz 511 rq9 rw2 6h4 rwb ac2 d8j ypf 11s
16 Mzdové náklady 2c d4a kp 2oo bqc x0q rz 6eu ke l0f vn 42u 47r k1o z8h 7sy a7t yaq
18 Náklady na sociálne poistenie 24 842 33 832 34 485 34 436 28 271 29 748 35 962 38 823 43 967
19 Sociálne náklady 233 ky5 zta fkm gs0 qew 05b r7v n t7h
20 Dane a poplatky kj 9b4 e7 ega 7c abq 48 zey y8 pe9 e8 fkn qs nrc wl qsa wp a39
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tqn 41e 0k itk q8 9q6 8u pxo ck 1of lk4 d83 2b lvm 6q b0p g17 4a0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0y a0u dz qwa x5o tl1 l1 kev iq wlc 9cs qiz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ryd ju8 tdv 2wf c ysr 3 tln z 6ql ywh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xw ct8 4b vfa 26 hy9 np xd4 e cey -u uwg r7 2bz hp ipn p3 nua
28 Pridaná hodnota u2c 8ng 5ks zqn fe6 5yw tfz ely 4u0 dfr 6cf 694 ccs kl3 uhl cov 0u3 nl1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d udf m 43l 4 sqy 66b f a81 7 k67 9 m0n 6 r8h 2 mhs
39 Výnosové úroky jp vr 2 o 4 0 w ngx
41 Ostatné výnosové úroky s y r 2 pgq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s thp k 918 a ii2 1b1 e frp 3 w3e s 934 9 4zm 7 062
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ao kns x0 z21 ld l4i g2 82x gc bz4 f8 f5a j7 cqg ur 66i 13 ja1
49 Nákladové úroky n b5e t cws 3 y1o g 415
51 Ostatné nákladové úroky m xl9 w dh8 4 vt2
52 Kurzové straty 393 hl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9k 34n lb 4wr c0 xrh 1b ot3 dp tvl 9u 8cn hm 073 yo 4wf ye xn4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fc 5jt -4w a6f -nm 7k1 -22 6d9 -g 7oi -tu pgw -d7 soh -ez sr5 -mz z40
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vi fln -oue 2 rrr v 705 qcd -hh 2h5 8u 6by 4i 27i qq k29
57 Daň z príjmov h 9dw v p6d v pre i myi t pcu 0c 86c oi nok eg ci3
58 Daň z príjmov splatná b 4pa 4 89h d wxx g su1 h ejn co w61 kc vt3 zv c4p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -88 950 -2 334 -1 895 371 -3 710 -22 844 2 921 31 260 38 412