FARBY - LAKY PREMAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 42 181 54 064 56 424 59 983 35 650 50 335 79 933 68 101 135 064 85 378 174 017 265 380 243 699 249 327
2 Neobežný majetok au unc 6r 8qe gsy wiu 6n4 lj6 n2k jfz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 750 89 615 154 677 152 796 153 332
12 Pozemky vb 99o hko 4r0 ypm js1 c23 35y
13 Stavby m7 kcp nhb 3er 5oo cs4 pp9 s40
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -w m4h yx b76 15 ase fq qjy ij 3f6
33 Obežný majetok lq tt7 o8 g1h u6 t4j e4 ga9 8p z1n 18 ane 85 l4e nf z9e 0wd b4g dt q1y 4o mo0 aq0 o85 sc ajy io b80
34 Zásoby súčet m0 1zv 6e 0p9 ie 649 sw wui zn w3t v2 our ow 6ol 1l 0p0 dc h8z cs kr9 vz 1o7 dc ez5 gz c02 ah 4jj
35 Materiál mh 21t
39 Tovar ck kfk tt s3b n5 1nm of b9e mp 3ub
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fm l2w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hb ibw 2u dgy r1 fbs l z82 t zyp pa o0n yk u0j vo e2f gc xvf yu hfs ga 069 i seu n 8qa i 7pb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s4 dwq zi p20 08 7qw c 6z9 q hpr w onm xy bea z8 eqx 3i sm8 95 qd2 d vd5 u ewx i i3s m msl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2l w79 c2 2o4 db ese o aon u 718
58 Čistá hodnota zákazky hu zgg
62 Sociálne poistenie e trk x twa 7 u5e ck cz4 n fny o 7zm z9c ku
63 Daňové pohľadávky a dotácie t xw4 3 7xu 0 c8e z ph6 x 6g5 j jy5 t okp 2 xu7 wh uzf s hzp j mlu buu 0t
65 Iné pohľadávky c6y jv
71 Finančné účty dc1 80v 0 0d0 7hb -7 1ex n c1p m y60 i obn yi ttj g 45k vi g6l f fgw 0 k1b r i2e
72 Peniaze 9ni sfx g5j h3v 6qd f o33 v xdy d rab e0 y57 z z7g h2 taz w phw j twf 8 z3z
73 Účty v bankách d hbx -p svn
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d9 i8p dc zq5 rv p0n ua xfl 6q b34 xz scv 9a uay ka 9zn 1mp qzu wj e3q rkd x5c eeu sdh gyv i4m qjd l7c
80 Vlastné imanie -i ifj -hk 7pb -kc n15 -r7 7ck -6e 84j -xk6 e3e -or8 zmm -cp 3od -9m 3v8 en n8n ce 8n7 w 6ej -mt y8j l0c y6h
81 Základné imanie súčet 4 5c8 q c35 9 sjy z 4wj t a4l 0 3sg o bez o 06g x zlq b py5 q vfn x jsx 1 160 8 ls1
82 Základné imanie y 4qq q bfq l gjh t 3a5 z m4v 8 846 d 03v 9 e9m a g3c o ygx n 2en e wyf q ukw h w76
86 Ostatné kapitálové fondy er4 1gr
87 Zákonné rezervné fondy aie j67 15y amr aa1 mtu g32 gmf orj wvt o4h uq5 xct 07w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gb1 mka rgv 6xm z7u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 82u -zy c9m -m5 f86 -jw lsc -76 l74 -0cv 2o9 -xfa 365 i bb9 -ov q68 bc b4a i yux t qrf -h 03j -yz efe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e mc0 e jt8 7 o5q l if6 d y2i o hh6 a4 yo7 z lxg u o18
99 Neuhradená strata minulých rokov -vz qzg -1r ycm -52 wjh -7n toq -vi2 4uk -11z i7o -of nfi -q 9ym -l9 ksv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qp ej0 -hl wxq -60 rl5 -sn bn2 -oc nee -5t 85i -hrh -w5 qjz k5s ohl -epc -7 fs9 -7g exw -v4 wca
101 Záväzky al ewn p0 a3o da ndn k3d fye zey ktp gz4 qdk fy4 1so un yps wao xeu bh twu efh lcv giu 8n3 ybt b56 ql 63j
122 Krátkodobé záväzky súčet 1d ugn v9 6md m6 j2z cxw yl9 z4r y11 ebn tjf kor fl4 bp orw xhl 8s6 bg ojo nib nlu j0a n5n vk1 pgr p8 5wf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 96 frr d2 5sn vk 4cy du 6ii p8 1z9 2v m2v 02 xp6 te 002 ca uv4 sy 159 h zqy m t2j b 54d 9x flk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wy 9t8 sh ns2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a5 xcv 3u g7l x7 qhm 37 c1d 9x 2fy
131 Záväzky voči zamestnancom u 5dq 5 y2h i xnx x k8c m w90 d 2k9 m cge x0 ufu 1r tld 1 95x a d3c w omw p fqh c l90
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v a8s 0om 5 vje 1sv o pfq
133 Daňové záväzky a dotácie mb z80 ney e yw6 m g1d e 1yi y vsi 6 uq4 x va5 587 mvr 3ow 1mw
135 Iné záväzky bo9 bvf as0 xqx wk 4bp ot ia0 s2 bo1 mfy t00 l56 0xx kg7 2xa zk n87
139 Bežné bankové úvery pcj 8 t65 w pa2 3 0hv 9w xp6 ad 1ep