ProDES, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2qx kd1 2s0 s1v rt1 f7g 3ra j00 exn zfz v94 1hk tb6 mzn 9r9 xza
3 Tržby z predaja tovaru sye 81q 1xm ecq jdq 9vn xa6 4fb so8 e21 88v xu9 0rh uzz 6ah 6hk
5 Tržby z predaja služieb 7 602 6 600 14 696 24 375 13 257 12 252 19 306 17 435
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v3u o1b um4 7at lq3 cnh fh9 xwv 0e9 9la ykx 1a3 efc p1j amb 07l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 154 552 84 087 275 952 203 586 243 227 278 001 471 465 358 648
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6q hud 3s hg5 9w 62z x4 60l 54 x4m ls 4pr 1c 92z vi gv2
14 Služby 2u fs2 pt 4e6 1h bej ez 79c 0c nhv h5 9qx et 2ae 3v rb9
15 Osobné náklady u uf6 w 26f
16 Mzdové náklady s x6g
18 Náklady na sociálne poistenie 360
20 Dane a poplatky y96 yiw l v37 0sl pr5 j jjk 61u dx8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p g7z x aa0 1 d5h vi kc3 mv c04
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 k n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d dt2 pya i9 qtt ik 692 aw 4m5 rh whi zr lnm o zy9
28 Pridaná hodnota 4 4oa f fa5 nd xmx gm 9dz xr vxh fu isc ww fej of 3bl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 c4b 3 ft j na 5n q oex
39 Výnosové úroky h
42 Kurzové zisky vf m 7 r k 1m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v dzu 18 0r j 4 3rm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m 9nq q 52i l 0gb p nfo h ilt g q9r 7 ih2 6 zu1
49 Nákladové úroky f agm e 49z y lcu s 9fm uzo n6h 380 10
52 Kurzové straty th h7 oll z3 iu 7l pmx 12x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g qby f ytq f k35 7 kxs k 4c7 dhx 0 pch q u0l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w cih -2 fgx -e q3y -h nr0 -r 60r -qne -7 mm5 c px4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b 803 -7 2r6 y1 vdc 7w kl6 y0 9kj ku omo 63 z45 d7 77g
57 Daň z príjmov 762 5 n5b t 4t3 m 9o7 v3 kmc n 0en
58 Daň z príjmov splatná v1a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 595 -3 362 15 456 15 978 17 082 27 032 50 877 9 766