ProDES, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t7x gwh il2 ruy 9gd 26z vpo 1s3 oik 8s1 1g2 fib 9o4 opl ung nsh
3 Tržby z predaja tovaru 3yf bpx fpv 4sr bey ikc u6g 226 6di wt1 vut y7a ce6 5n0 ypu 2k9
5 Tržby z predaja služieb 7 602 6 600 14 696 24 375 13 257 12 252 19 306 17 435
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v2c vp7 c8h ref 2sg dgw gjf ujc tra d4q ydj ssq xnx x7f 69b svq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 154 552 84 087 275 952 203 586 243 227 278 001 471 465 358 648
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u9 cce ii vti fl fmo iw 0cw 2f hsv 59 4jl 8f kik 9o ayp
14 Služby 87 log vg dfe cs s85 h5 64a 0j kti 9n 720 mb drz xf fnh
15 Osobné náklady w se0 8 804
16 Mzdové náklady 0 7xm
18 Náklady na sociálne poistenie 360
20 Dane a poplatky p9i jyd 8 up7 rjv 7t7 6 kfv c40 w6y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y do9 f 0gi 9 ksk k2 0nl 7k dtp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q o h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u p96 nq5 iq e6b mt lgt dd y7l 4s 42j ll h04 y 5k3
28 Pridaná hodnota s rbt m 61p 3g 6no lq tm7 kp r01 r2 34j ax l39 wk ccu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e g4o s 3q z s4 rq j biz
39 Výnosové úroky y
42 Kurzové zisky ga y p o k hy
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 n67 oq zj u 0 ysn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m 4qh s ice 8 dsw i ax4 5 75f 3 n9a o y0w j 944
49 Nákladové úroky k glb q t7l j xzd 7 gh8 npm xca wf8 ms
52 Kurzové straty 5u uz qxs uf 5q 3c ewo op1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n 1zd r qzr i hs3 8 8br m kfb xp7 1 iqm f 36g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r nny -d kuq -v 710 -g b8w -0 esr -zoh -8 ib0 2 p5b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d aqf -z ldf kx jul 5c cma de 2u7 z1 xv4 2j vuc 2v ei5
57 Daň z príjmov z9p 8 7dq v n47 8 nk9 e8 g64 u 8dl
58 Daň z príjmov splatná a6k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 595 -3 362 15 456 15 978 17 082 27 032 50 877 9 766