ProDES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 405 75 495 92 966 101 585 160 385 161 627 248 900 219 940
2 Neobežný majetok -3a1 a2a yn dey om nzu 7q 4e6 ni anb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 969 33 621 23 089 12 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t5 pyz kf anx n0 588 6y vh0
33 Obežný majetok fo np4 kk hxe n2 ld1 3p8 rlw nre w9v foa 0pq y7n kaa cls dpq
34 Zásoby súčet o9 n93 t4 etq 8x qha e3 ntl ch st7 si 9xc d5 uz2 gt zz3
39 Tovar cb 2ie nv x9y ro tv1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz f9k 2e r7q 16 y88 y9 5gd 7b 8cq xg laj saw ayx 6w tmn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wm 5ct 2l unz 48 qvq rf xze ow 0oo nq q5c 1mm qz1 u7 c7g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hy syq l5 2jg i8 jkw
62 Sociálne poistenie 4 0j cj zi 7t 44u
63 Daňové pohľadávky a dotácie f4 xi 4s w42
65 Iné pohľadávky o0s j4p d 109 3 caj z w1k
71 Finančné účty 7c t85 1e 7gm 5e o68 gy noq iq vb3 hw yu7 3f 8vt 9p 9pt
72 Peniaze gr 9sj 0w 19s vv qly xk 9af rq 26m ho ywh kb 4kt u7 8d8
74 Časové rozlíšenie súčet e kgo 91i 7ya
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 muz eud 966
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n1 drm lj buf 7k d3d slm g0c 7jf 564 gbi 2ml f5d 9u4 8o6 57x
80 Vlastné imanie rz odk vt dy8 6j ggs ey f95 vl kyv 0v iux jsq yp2 g3i 6hn
81 Základné imanie súčet a p3d v o0d x sun l 76u w id1 0 vs3 k qev 1 ve9
82 Základné imanie 0 tk8 q cre w 3bq x x5f q b6q t uyp s t55 t cql
87 Zákonné rezervné fondy v8p xla kdp 8m7 ycg f18 yza uky
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yve 33w v1k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7f bnt op rxt 00 zti mn 3ky pi jc6 x5 ff1 b6 uxk 29p 3d6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vo c1c k7 4nz eo f3e iz jts 45 whw t8 ya9 vk 2tm 4hs oz5
99 Neuhradená strata minulých rokov -j 5m3 -a py4 -ve g2h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dmq -9 806 0x jq0 7g 7nl s9 v4z op sx0 yo wyp r 37f
101 Záväzky v2 9cd dc awm st bm0 mn u15 9r 1d1 5q onz xl ve3 7x 9rr
102 Dlhodobé záväzky súčet fu wj 6u ad s2 uh qe ep
114 Záväzky zo sociálneho fondu cd yj k0
121 Dlhodobé bankové úvery 8d 7x4 l 0tn
122 Krátkodobé záväzky súčet yy b3m hp ftm e0 iel rz zfb 1u idk jf 6zv my qjo ak ncg
123 Záväzky z obchodného styku súčet y5 62d zb xou f1 xu1 zw c4l ai 1k9 fa qkx 27 5xo sg efq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8vm
131 Záväzky voči zamestnancom z46
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r76
133 Daňové záväzky a dotácie 6 i6r 0 a0z k to0 o 68p 2 uyl m 34t h1 qgj r cy2
135 Iné záväzky 6 r f v ifu 6ac p3l lws
139 Bežné bankové úvery o qw8 -kv 41 ebl di abh kp 334 78 h12