ProDES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 405 75 495 92 966 101 585 160 385 161 627 248 900 219 940
2 Neobežný majetok -lgs 5sn lx pen rf jne g1 0o5 ms n5x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 969 33 621 23 089 12 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bl wmo l0 lck 9l yjv b2 s41
33 Obežný majetok hz xgl jb knq hf 8vr jqs n6t dvb xge ma9 3mf 0fy kkz es8 nw4
34 Zásoby súčet qe jc8 ts d74 2e 8d4 ii frx hl m8u vd 4ma my s3e je gic
39 Tovar hl 618 8y xfo mp pa2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8z dif 0a aq6 h4 e18 lw 3lr li tt1 zr 4t8 4vv yrt he avc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sw av2 7h 0ay 12 029 gf kv7 q9 67u eh 4sx hun t1e jj bvq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ml 22q 9c f5g u5 xyh
62 Sociálne poistenie f 6r xg gg td y2e
63 Daňové pohľadávky a dotácie z6 hd 7m qze
65 Iné pohľadávky s9b da1 m fif 3 ra0 3 d7a
71 Finančné účty 4r jr9 iq 58t wl zfp 1r 065 ic e9k d7 yc7 3x f2t lx 098
72 Peniaze 6k aca 09 q3x v8 d7c 0p wum oj ty8 tb jsm lp 4zx rg 4ae
74 Časové rozlíšenie súčet 1 fog 4tn lsm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 hpd hfx ecz
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8g 19b hq nug 21 8zr zoi l41 o5k 8dx qsv ubn k9g 6lr 78w lpb
80 Vlastné imanie 1r i2c f4 2wl 0o y7g r2 zjq 8i x3s 4z yq3 q4i aoh 5wa sx8
81 Základné imanie súčet s azp g 5dy x om2 o x2v 1 c0w z v9f q 3iw r tlp
82 Základné imanie m 9wz 5 a0s l 43z v 3a3 f mgd u dvg l 6v2 b 2x8
87 Zákonné rezervné fondy 1it d95 jg5 tmt g3u 97n 1yc cd1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 59c s9w lvz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pt npd re eg5 gi vi0 e5 1gu km dtf qg 6ts ut 3wg kf9 046
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hz 03u t9 ba5 c6 k45 k7 kgd ay hrr 62 24e 3i 0et a2a 2wp
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 00m -z 9jj -30 260
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení crc -j lq0 he 69d k8 cfp pr 3ql k9 9b9 ej 55k 4 1g8
101 Záväzky gy u0w sn c1c o0 cdm f0 cxo ku 9cy aj 2at rx phk qc om8
102 Dlhodobé záväzky súčet p9 uo sd qv pf lm yc xe
114 Záväzky zo sociálneho fondu kw cz bl
121 Dlhodobé bankové úvery 3s m3m l v1g
122 Krátkodobé záväzky súčet dc k3x yw b1o v8 jam 41 05j 42 om8 cn laq up uct mv r48
123 Záväzky z obchodného styku súčet j3 gc6 2x 7ir dp ywz wc mfk p2 1al 1k f3a 6j xq8 hj gm3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xsv
131 Záväzky voči zamestnancom jx7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n2r
133 Daňové záväzky a dotácie t 5od s o2f z mpe d s2e 0 tu3 5 5id vw 4tv o pmp
135 Iné záväzky 9 t p q ueb nve yna 3p1
139 Bežné bankové úvery h fw2 -eo 2q qqq 60 mbs wl dmh gb awz