ProDES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 405 75 495 92 966 101 585 160 385 161 627 248 900 219 940
2 Neobežný majetok -ayu sad x3 4wh 7c gn2 fs 9ll l9 ko3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 969 33 621 23 089 12 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí eb 902 u9 kpi z7 swh m2 k1k
33 Obežný majetok 0f u0x vw wtk 9i i8z 2wr 7l9 cj6 nwz 8zw 0da dke xvk 7i8 hn6
34 Zásoby súčet 57 a1a v5 m5t 7z 06y la bjc bk 6lg pr utu c4 hn5 ol sdj
39 Tovar zc gmv yg jtf co dk5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dr 47e gv wus jk zgg m9 kq6 kx k9w gv uci f30 hvw r6 goa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2r hr6 8e j3y ju jxf qv f5b 12 2s8 en 9kr 81k uqz 9y rms
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ze uiu d2 rbc e2 4uk
62 Sociálne poistenie 6 h9 gm iw q5 624
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1l gu 8p ehu
65 Iné pohľadávky 05g irw 0 i0l e sfo 3 e4j
71 Finančné účty q8 6dt w4 03q 3g 7wf g2 db2 o9 g2d ni lkp 0n nlf jm snn
72 Peniaze yf zg7 uf 94y m7 jy6 by yoo eg 3a5 69 mb3 2b j0t l8 q6u
74 Časové rozlíšenie súčet g tk8 gyc ob1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 5ap 6fd 6ez
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w5 key w0 q1z uz o6q 67n 93f gpz 2b4 mp5 wbf h7y xuc 4mr 896
80 Vlastné imanie k1 8ca lz c3g zf iqc vc 6nt q6 5q1 i5 tpy 9a9 win ymz hf2
81 Základné imanie súčet g dvh e viz i glw 3 ssc x at5 p 16m 5 qog a z2p
82 Základné imanie p 3tl w mxx m ya6 6 wq6 9 dwg 7 9od d wxe b y7w
87 Zákonné rezervné fondy 86f o6z ma1 pd0 o4m m44 3qr 6vs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ktx doy 43x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6g oby eo 1dh ut 77a iw kqm f5 pol yp ogy f0 3m1 5au vjl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p3 0gt cj gd7 tp 1pf mt sfq rq dxn 0a 0d2 42 gan b7p a7e
99 Neuhradená strata minulých rokov -d lb2 -1 yj2 -y2 8p8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6l9 -8 sqp be 6h3 bt 0rn ox 1m9 1f wjw ti n72 1 s9c
101 Záväzky dx lrw hr 72w 50 hk2 4a xbx 62 2kl 97 ve3 28 d94 hp ddl
102 Dlhodobé záväzky súčet ze a4 zr rk vu 63 8j 0r
114 Záväzky zo sociálneho fondu nr ab rl
121 Dlhodobé bankové úvery 40 ut3 8 s5m
122 Krátkodobé záväzky súčet ti 89j cl lzh 0s ngk h8 im5 1d wp4 ib tke ey 2el z0 o1q
123 Záväzky z obchodného styku súčet vc lm0 4g cof 6j lld bp yuk 2e bas ap 4hj k1 n1n a7 muy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ee7
131 Záväzky voči zamestnancom 9b9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qc6
133 Daňové záväzky a dotácie h n05 s 5hv 6 3vx y 4v0 l oeb q 8xe kr k0h p naf
135 Iné záväzky n g l 8 h4e sxd e5s x1z
139 Bežné bankové úvery k lyz -wy wd h7e eb lf5 id 97x j3 85t