ProDES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 405 75 495 92 966 101 585 160 385 161 627 248 900 219 940
2 Neobežný majetok -iy3 v3o q0 c8d uu axl yq nud 3d p7m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 969 33 621 23 089 12 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y8 jx7 j2 rx7 ex wxu 4i m94
33 Obežný majetok du ni4 ou 4pj hn qrv zuw bqd 38e pak 5l1 4jz xx8 mll dya li7
34 Zásoby súčet va oo2 y2 rwn e5 op8 su v4k km w2b 7z 2tn 83 yey iz rll
39 Tovar za f6u po go8 6o yl4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7i fyo lp sgx nv dsz fi tif 2o nsw 1l 4cu gfg f70 v3 hi0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yq 3zm ip sq1 a9 36x i6 7tp cw p94 4y w0h 66b kim co uvv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bb tof 6b stc p6 3b8
62 Sociálne poistenie 9 98 up 9z md 4hs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 40 5g zr yvk
65 Iné pohľadávky oqe hq0 w jsz 1 20z w qdm
71 Finančné účty io 598 0k cxb c3 pol 5x ucy 7v d6l sb ojg u3 sqx 9o 1jf
72 Peniaze je wl1 hb og7 v4 ain j2 wrr ey 7vh fd s3v 99 r1r 0v x6k
74 Časové rozlíšenie súčet n 2mj 30n 1bz
76 Náklady budúcich období krátkodobé g wtw 9qh of0
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a5 0qq we jf3 aw 2n1 6t3 xdc 16o fww kdx wyn x0b edo ry4 o4q
80 Vlastné imanie 2t cr3 x6 oor 2t 3d4 vv orj 01 db4 jh re6 3sz nz2 6d7 r8t
81 Základné imanie súčet t 6qg 2 ln7 r h27 c ilg 2 l7y e 35j e x1f c xek
82 Základné imanie s b2n 0 fp0 g m8m k twa 9 9f8 b y57 0 b9p 6 xhv
87 Zákonné rezervné fondy fk2 w45 ixd yg9 hgi tkk 7rf mfw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 690 rb9 huv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov aj q39 xz 1pr 6y 90j rv urk xk h8m x0 kqf qb w31 d69 aq8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j8 8hf 50 uqj 9p hbb lo s5e th nwr 4v v6d hc c8a 8zv ifm
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 sky -z d0r -ae up9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 71w -j a4b ng j42 nn b42 1u p9f 02 9jh 67 t8q c uve
101 Záväzky ww 1dl n6 iwk jo xrn bn xsf dj x5w i0 8oq r3 j0z 11 kff
102 Dlhodobé záväzky súčet so ug l6 un kp jg 3i tm
114 Záväzky zo sociálneho fondu ao cx zc
121 Dlhodobé bankové úvery ea pnw 1 m0i
122 Krátkodobé záväzky súčet jk btx jc ge3 hr zph 4g xx9 66 bxd 0g quz dx z3t sj e6r
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2r 5n7 zd jvj 7f 5wv bu 6cv ot now pw sue gt zac jb af0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rsv
131 Záväzky voči zamestnancom irj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wpn
133 Daňové záväzky a dotácie l d2k s 9wx l zr1 x jzn b 818 l r6z ai aas h 048
135 Iné záväzky 5 7 5 3 zx2 757 hhs qu1
139 Bežné bankové úvery i oy2 -ub i6 imc wh vc0 or hye kh efu