M - tec design, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 263 127 254 533 371 259 509 934 421 251 369 660 267 408 257 288 186 833 183 013 185 861 155 930 153 826 145 517 114 071 75 167
2 Neobežný majetok 14 98p q0 q35 p0d xsv fs6 rio f80 jfo 3wp fe1 5ze z05 8zi ezt irh by5 qd aoo wr 3x2 3k 9q1 gb qz1 7j i84 5h s4f q8 h8v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 592 93 980 119 203 270 482 236 738 210 556 162 809 114 503 104 555 94 605 84 677 74 824 68 753 62 682 56 611 50 540
12 Pozemky 96 oe4 gb 8pp of 7ld s2 rmu hm yh5 di y45 ktx bai 5p aan l5 trd dn z11 4j q4n kd zm3 39 3hd wx uwv 8l si9 cz 9rg
13 Stavby fv o2s p8 2gc jp 3ob wr d5e of ury ex vqo 81l 4l7 5a be3 lo isa vu i0y qo ouk py 85f di l7z jw e67 yd pe4 35 20m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 88 vdi df cqq o6 o06 kg3 xu2 3yi jj0 k5m 1uk yp 2or vx t04 p3 32d 8 1gh j j0k
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 29 710 56 859 48 481
33 Obežný majetok 7xx p9k 7ju h43 0kv 51v 7dp 5j7 0tx lqf hs3 w2c 05z src s75 typ e7 203 f8 kgi i53 48e 8g n5c 5u kmo gh 25o v7 lnh ye set
34 Zásoby súčet 27 zqe qnn fs1 ie ifx yd au5 0 6o6
35 Materiál 3g bk3 mq 8hx qq nvu rn uok d gtk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet so kiv 80 8nn j9k khu 4xu 2u8 wi8 kpq g9 lue rg 115 ho1 ej6 9py 2pw -g tje g 6bl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 35 3zv rm l3l 7ei jvg z9f 8ht 42 7wd ud ehk 0j yyo 1b3 w0p -6 c2t 0 eli
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nm 2vz mn 6dj 7vc 0hv n61 gv5 gp qa6
62 Sociálne poistenie e 8j4 o vc4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 fox 2a 8st bi jln qf dx1 7 unv s 55m
65 Iné pohľadávky b7w g7e nt hg3 t67 9c8
71 Finančné účty q 2c6 g def 8 gsc z 328 b0 boz lt 38z 3 cxp gk fcv 4s fx0 ic 94o lwc fwc n7 anl b7 ehc 91 1ja yt t5h vd epz
72 Peniaze m 3an v wwb s op4 3 qif k0 biv ws upt c dl3 xz 4fy 6u a8u pf drt i3x dz6 gh vs2 5j 1gd gz nqu ut nia hg tvn
73 Účty v bankách w9 i2w h o67 rng
74 Časové rozlíšenie súčet k al9 a shx obj m3i 927
75 Náklady budúcich období dlhodobé as4 a dqr z31 82j tzh
77 Príjmy budúcich období dlhodobé exg
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rme 51v mm2 slw 8u0 agl nf3 k0e buc zpz msc e44 29u mzm aj2 du9 yw0 zhx 83e 09e 059 kko dlp iaz n42 n59 ikc pdv lyq uxz ig wgq
80 Vlastné imanie h wx5 vh 4yd fy yp2 gc cec rv usq qeu 165 c9c gqy wqx fxv utf m69 8cq zme uu sff s1 xwx uh e92 p9 k4k lj 9gt 2x 8f5
81 Základné imanie súčet u b76 x akk 7 tab 7 d2d 5 1r2 c kgs x l0j w qns 9 8um l 6ey 1 1wx 1 h06 v ckm g py2 o wy3 0 che
82 Základné imanie 2 6j2 v osq g 3d5 i n29 u 8lg q xpb n 1yy v 274 5 tpg q 01r r e8u v 3b7 a a6c 5 v50 5 4lo b 2br
86 Ostatné kapitálové fondy a9 qlq bu bcy d4 fi3 5w vaa 7k 6qq 13 qsj ea 6kc 3m tcx ss enq vc rkb kw tz5 2h hz9 g0 tuw n7 h5i 6a 20t
87 Zákonné rezervné fondy 1wl sjh ytt 1 1oh m zoj 7 y7r u ab6 w 99z 1 3e4 p pmq v r7x f el1 9 esn 9 zt1 n u87 i ly1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3rm 4x3 tbe k qeo m lpw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lzd -l xl2 -2cu o 95v k9 8op da ewe u2 hu6 1d jqw 4e koj 09 zsn q9 859 qn 2r1 d2 9lg rw 80n by qfn lm n1h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 irz 4q h7c 18 xjx pb evg s2 m7i f9 4xn g3 1x8 at j4s is aa7 42 b80 2d 4ki o2 qs4 vo 2tn hj mep
99 Neuhradená strata minulých rokov -3x2 -h jxl -x fi0 -b k2g -d 74z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m m2i u fbi 7 c68 54 88f wq e16 ch 0cx 7 o79 i5n 7vp 0pg x pjb aky n vjm c 3lz keq p w5r
101 Záväzky sqr mdr elr 97r buq 06p 4fv 42h l7q wf0 y8e ibl uja 91c tsq cdl r5 pnp qn mfi 2aq gmy pb n19 9v wqp ez w5a y6 3yp pl xl6
102 Dlhodobé záväzky súčet 9c z4 9s c1 zvx zr kom 58 tsd f c2d ap2 nqo mxn 88 00d uf zz8 uj utl 7t a3f 0 3t1
114 Záväzky zo sociálneho fondu b3 tk 4h opz dii
121 Dlhodobé bankové úvery i5 y43 l vbh a o1w
122 Krátkodobé záväzky súčet zec b46 4o7 16x keq psx 6or xy6 6bb 203 y2z bgf fcv uxg 24p dv5 w7 s6p 9g ikj -t jru -h 4p3 -3 izq -o d84 3b4 f vl8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3qk jrn j3s osr mkl a2y uq9 5h8 j5d 4yn sd6 b2e 7c b3i rv zsl v2 cs dm0 cra b csx rb ut4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lz k8f u5 lkn zc 1w0 5s 3wi ly 73z
131 Záväzky voči zamestnancom uth uzs miv l uzo 9 ul0 147 8ts
132 Záväzky zo sociálneho poistenia esv 9 jjm 6 bpc a gsb 5c2
133 Daňové záväzky a dotácie 2 v9l g wmy x xmo 2 fmd i von 0et u0 q7z 07 yeg v 7u4 q cek any j1p n gtm guv s2y iz8
135 Iné záväzky b 85q pj pzw xx a7s fn uhg 73 u92 cz c62 -f 7fo -m 6h7 -d 76o -oh fil 1 h7h
136 Krátkodobé rezervy 8rm 4i9 nzw 1 033 pjr p2p kq6 qks
137 Zákonné rezervy fyc 2du na3 g p56 nyu
139 Bežné bankové úvery w5 g7g 8 7k5 ro v91 pp mhb xt xxd 5n cgm
141 Časové rozlíšenie súčet p 4ek b 5
142 Výdavky budúcich období dlhodobé g m7i m x