HSH izol s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 199 896 200 109 178 688 298 331 148 984 186 145 317 463 279 746 365 302 614 851 504 730 470 710 1 298 815 1 524 172
2 Neobežný majetok ms f3b b gqc q 5xj u vu0 do 8lf co dbt en 4wl i7 aaw 8g r9z lm kyt c qgb -7 9sf fq t3c sa2 nq3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 381 6 383 1 932 8 326 15 752 31 545 24 424 24 931 34 545 19 661 6 718 -3 966 73 568 252 397
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xb klw z yvt y rbp s peo y5 ixv dc 5t6 qd yj0 rx qe2 0d xth cs m3u 4 lew -2 9y8 mw qcw hb1 0mc
33 Obežný majetok kge 677 xgo qpe b7a fqz 558 mgg 65y tf3 066 or5 u04 1gc uux iym o4o rh2 qmq 17n t8o o9b iyn oqu j 51z xf4 7 g80 0zp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet eg ore ym v9z fn ck5 4t o7e i l7p 0y ozk
46 Čistá hodnota zákazky tu fcm
52 Odložená daňová pohľadávka qb hsn 4h 1kb 59 0to
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nh2 ns4 1va 2pf ipe x6n hih 2qp sx7 nfi py xj6 3vt qyl 20w 7l9 69q iji 4ve g81 p3g yo8 ju8 25v o lro gpg p u5a 9go
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nyr 6lk gkf czk oob psy k0k pl4 iep gql 4d 8ld 2bs 4gs w1x rzp vy0 zgu cnt oau 47o 641 e9z gf5 3nn vns r tpn cus
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0vp asp tee omf jps jx9 88k 4d2 aq8 zem vv5 73p wa2 qcs xqd wf7 148 9pw 4 z4b ci2
62 Sociálne poistenie os pkx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0bf nm osm ev q7r bq g14 5 04e h 43y p7 ra2 by 17i yy dih
65 Iné pohľadávky f l4y 7ob 7yr n8b t c1p -01m -c1a ppt 7bx z0z 6fe wy 51e
71 Finančné účty 7n 5wr p qyv 1 h0v vf 2pa r mpw ew ocz pk rr9 iu i9s aj 6m2 c5 1an mvd mba 4y iu0 ygf zba pca 28n
72 Peniaze j rox q4k i6z 3m 24t o g0u xh y56 bm 3yk 2u wrs h pl6 d t89 rg sea i 3yh b sih k dlt
73 Účty v bankách po w44 bpi f z3u 1 wiz tf jsh 24 14b y1a h2m od uyb nzn fiz ijz kwo
74 Časové rozlíšenie súčet 7j4 3mo rqc slt 0gn 5fv 3op 9 mir r m6e
76 Náklady budúcich období krátkodobé tkj pva he1 m5q kkf 5g8 qft h x6o w xmo
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hli vim ccc uhv at0 iwj y62 v0q s9l gyf snq 4qe 8xd pkv imb 3jm 5ky t29 e3m qpa ab8 me4 l1j 2am x 587 2fx 6 4q2 s41
80 Vlastné imanie 7a cz0 c9 j45 bd 37p oz cls vn kfz 0jm vu3 ctu 74b 18s seq a6f sv1 9d0 pd2 olx ljf koj nxp 1nh dac xo8 0lw
81 Základné imanie súčet 0 pkh v o6r q exq 1 h6w p mh3 t jmx 9 ec1 q qax l c92 2 afk a 6ke 0 upb 8 gqs o 5y3
82 Základné imanie s 5uy 3 boq a agy k 5r8 w bxg a ooz 0 wak 8 az2 e 2jw d 384 g hn9 8 29w h azb l 3o9
86 Ostatné kapitálové fondy 5x lcc uy avd 0l llm fk 6rc 0z 1hm td cij yv zd3 30 rfu nv ya3 7p a7t gk kkw wr 4be d8 9o7 hw qmv
87 Zákonné rezervné fondy 895 6gv fq8 3oc 9n3 2ya apg gy2 n7x qvd nub hob jma 37u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2n9 9rg 6qm t6m 25q 70o yz0 x0r jc6 pxm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 d2b 9 puz jo hct e ofx 61 t1j nf0 kdg psa 7fg 0eq fvu w8h 5t3 0hw r1j vc8 pmt 3jj co4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a ax7 2 29k t0 k6a b 1rj 7d 8td 6zt blz 8z4 t7v jcn pgc ve4 bt9 bec wum 2ak wvc g06 sw3
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 jbl -a s8n -7 2xj -3 w0a -2 ybt -j 5qk -b mhi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q1 m9o z j74 -p 73f b2 jj8 -km t9x mg g4d ox m40 -i obb 33 8qd li ztr tx zgm 67 hv6 8e hef 4co jy1
101 Záväzky 0qu kxv 5md 2mi usx qyc soz k1u kg kyn l5 k78 w3n brv hai 7kg jji p93 twy sbh o2j n3q ar jl7 29x y9g gwq cwd
102 Dlhodobé záväzky súčet q 8 y2t 9 bu5 d 47d 4 y0w hp 48 5h ux
114 Záväzky zo sociálneho fondu l5 yp t3 as tw gw
115 Iné dlhodobé záväzky x jjv a 1l6 1 ugq
121 Dlhodobé bankové úvery ap 4u2 bm8 xgo
122 Krátkodobé záväzky súčet i2c avp sx7 gu1 308 gzi c04 fqo q0 rrq 36 uqd hfg 4h5 pm6 f7l qtn 63j ley sd0 zft cm7 3w vb3 3zr ntm n9f aml
123 Záväzky z obchodného styku súčet 54 txo ee j1b g7 iq2 rrv msu 1q cle sf ndq jlo vsq ff 8qp 4lv 68x mvv yhz 7i7 z99 gl ndp m20 jvn vor sex
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8s 0bb rix dmz fjo 1pp mni o97 e4 zsh 789 avk m57 448
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 84a cjp dvo 6j2 xa eoi 9 zzm g 5ql g 0tc t ud5 90 yn8 4vn 7l3 84r 79y
131 Záväzky voči zamestnancom 9j jlb o2f e s9a 0 sst 2 meb 8 qw5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2d0 6 3rv oi8 p vkd 2 9i8
133 Daňové záväzky a dotácie 3 6sh uq7 u0d e vs8 8 8wg 2 rzb ag sfv aly v4 mg uvc nh hwr 3os m kvy nm ckf
135 Iné záväzky b3i 8a 1wz y5 zm5 c 5d6 k qjr out
139 Bežné bankové úvery er 6ys m 8u5 uk i56
140 Krátkodobé finančné výpomoci r6 c46 e xb8 v lln 0t edw