URBÁRI, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10541/L
Dátum vzniku
28.08.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 5.3.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 5.3.2016)
 • mechanizačné práce v lesníctve a poľnohospodárstve (od 22.9.2006)
 • služby osobného charakteru - výsadba stromčekov, prerezávky, prestrihávky, vyžínanie buriny, ošetrovanie a ochrana stromčekov (od 22.9.2006)
 • upratovacie a čistiace práce (od 22.9.2006)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 28.6.2002)
 • cestná nákladná doprava (od 28.8.1997)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 28.8.1997)
 • veľkoobchod s drevom (od 28.8.1997)
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich (od 28.8.1997)
 • povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore (od 28.8.1997)
 • automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti (od 28.8.1997)
 • xerografické služby (od 28.8.1997)
 • zobraziť ukončené
 • výroba stavebno - stolárska a tesárska Stolárstvo (od 28.8.1997 do 15.2.2022)
 • turistická nocľaháreň a chata po triedu *** (od 28.8.1997 do 15.2.2022)
 • pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení, do 8 miest) (od 28.8.1997 do 15.2.2022)
 • výčap (od 28.8.1997 do 15.2.2022)
 • výroba píliarska (od 28.8.1997 do 15.2.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Pavol Lukáčik
  Bernolákova 451/1
  02744 Tvrdošín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.07.2020
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2002 bol schválený Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.
 • Na valnom zhromaždení dňa 27. 5. 2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení dňa 6. 9. 2000 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.7. 1998 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 169/97 zo dňa 28.7. 1997 podľa § 57,105 a nasl. Zák.č.513/91 Zb
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • zakladateľská_listina_URBÁRI_s.r.o..asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
 • rozhodnutie jediného spoločníka (1).asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • zakladateľská listina.zep
 • súhlas s menovaním do funkcie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.doc
 • podpisový vzor E. Lucká
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA+Výročná správa
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + výročná správa + audítorská správa
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • podpisový vzor M. Čičmanová
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1/12/09
 • podpisový vzor P. Huraj
 • Výročná správa 2008
 • súvaha 2008 + poznámky + SNA + výročná správa
 • podpisový vzor M. Ferenčík
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty zo dňa 27/4/09
 • Účtovná závierka 2007 + výročná sporáva, správa audítora
 • Účtovná závierka 2006 + poznámky, výročná správa 2006, správa nezávisl. audit.
 • Účtovná závierka 2005 + poznámky, výročná správa 2005, audit. výročnej správy
 • Účtovná závierka 2004 + poznámky, výročná správa 2004, správa nezávisl. audit.
 • Popisové vzory konateľov,
 • Účt. závierka 2005, výročná správa, audit. správa,
 • Úplné znenie ZL z 12/10/05
 • Zápisnica z VZ z 12/10/05
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa, účt. závierka 2003,
 • Úz. zakladateľskej listiny, zápis val. zhromaždenia,
 • Audítorská správa 2002+ zápisnica z VZ
 • Úz. zakl. listiny, dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia,
 • 5x Nz, účt. závierka, výr. správa,
 • 2x nz, pv,
Dátum aktualizácie
21.05.2024