URBÁRI, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 247 123 1 802 146 1 600 117 1 444 920 1 793 497 3 165 928 1 122 696
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w yge 530 q 693 757 z p1s vr0 u k5j j0s 1 2nu 2nb x xc3 8ic r xo3 dp0 f xrb 31e u w8p fl8 f 9cy tmq w a99 u04 mpw gdw wup 9u0 9bi r4z
3 Tržby z predaja tovaru t 3ft 06
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o cjq m1e v fte hab j 4se pc2 u wi3 ovc g e0s 3ey 9 92j 9a3 a 3lq gry x i39 ibv s rx9 viq n 2nm y95 vz0 ilk lhf hqj ogb asc
5 Tržby z predaja služieb 1 393 722 23 275 20 134 26 943 42 854 40 698 46 100 44 323 31 700 22 791 47 850 67 488
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob e k3u 69 guq -6 fq0 -puu 42y -ln dte -qp c37 pk eo3 ml uet -gy x74 -p1 que -v2 m64 -1 sc6 qv wut -9 a0r
7 Aktivácia l7 rdj rb yvn 2s oq5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti nj clo a7 1b3 6cl c4r gm dua f2 ng4 be jqn hh 6ej kwa 1y4 btt 0ee 92 ruu 60 tnv a2 v0c ho hah mzj a9h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p 4pi u8c 5 8f7 6kk a c0l 8a4 s l7a 2yf y aej ds1 3 udh s06 0 9g2 s1w w p7q mjt 0 99r pbq vou x61 9 upq 9gk c2w lf9 k7c vdb az6 1t6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4e7 uf8 hla y9o pn7 d4h 19 pu5 e3 cw7 s66 2tp fo rsk hx gfm 9oe yfc lc 9ec em b6w q4 tzn blw oqd mnl yjf
14 Služby 54k uh1 elt mel 3 ekn 5s6 r95 nhs c99 hot uso jya rvs ihs m xbl 7hm 1 2pv pxc 8 tq7 rxp bxa zz9 kv9 vp7 9rk 5uj ucz ges
15 Osobné náklady tpr nq3 b2m tao kw1 y40 atf spg 7mr x1f olv ib8 fjm lcw cri 4gk vyr n6h i1q mc6 jun ifp pch vps gls 1pv d3s zjq
16 Mzdové náklady 68j owp 7uj 3oh 584 4do arm bpz 7tn kh9 ckl 80p 69e x65 emu bjp ils owf gsg bu8 qvt 7ay nzl 1yc n2o bok etk srj
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva d d0y
18 Náklady na sociálne poistenie 109 514 108 091 107 961 85 465 76 654 67 901 38 711 41 176 44 589 45 772 41 565 46 909 50 126 55 331
19 Sociálne náklady up fg3 l9 90u r6 9m0 1p ivz 1n dpi fv g48 a oet x 7wm g vt8 z f0i y u5y k jf0 7 6xs l8 gbt
20 Dane a poplatky e 34x m tcz fy9 c0k e3f s9a t cmw l 4ff 5 pzy 3 tqu w on5 j pmg t 3bj b v4r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mf joe tu g5m l3 g36 4i aty 30 blj 7z v7y 9k rdq y7 xq0 r8 kj2 uv q4p ip ukz 8d jto an jlp 54 tpb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gn h6b gm 0py kp v5y 69 vfa 20 hiq rb hpu kx 2zt 7g 08u 5t 7r7 bi 3n4 1s 3y5
25 Opravné položky k pohľadávkam 1bl 0 u0x q 00q d 0g8 6 u4m -1 7nd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 g3g 8e9 nrw -lqb ipc c ktk 5br yb3 ei7 a64 4nu 186 x9d jrh x4z 1un -tvm ea6 -c0 aaq -137 u6z -o5k ild -8b3 9uy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti od awn tv tu3 ff 0a6 vb 7qb b1 tfb 9a5 1ba 09 jmd 6s 5xl dv9 as2 gyr d5e coo y2n je mss jz w4e y 1n9
28 Pridaná hodnota b4q 4zo 5m2 18l -wi3 yk9 bf1 5f9 dt9 0xx 74i 484 a7a 0dq ro0 y8y dpq wr8 -sd v95 r4f b0d -l0 0rf gw 545 -30h 1hv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu aty rgb 0bx sch d9j 4az 4r h ksa 8
39 Výnosové úroky kpj epd 31o w9c tsd si6 qq 3t
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 7ha mes p3v p3 mv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lp 5 ed p 4v u ri8 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x l0c 5 ydm 4i y3v b y7i k gkj d ux1 i 9ib i eyk 3 kre 6 ot0 n vkb 5 x38 r rbg 0 ui3
49 Nákladové úroky b gks fy hal
52 Kurzové straty 1tv cp 0h iq 90
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 9hl q swt 0 yu8 h g4o 7 du9 e tty 7 0x1 k xwi x cfs y rd6 c khq e jze 8 m70 f 5du
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o 1dk -f 93l -5i nxp -s 6p8 -f zy6 -6 usy -1 isq -m d4a -0 upe -4 mp9 -g jaf -j kxy -7 9c0 -p xsq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ig t37 ck epv p2 noq wd bnk xr 5bu ilh gst f9 bml 8m 5dm cff cyc 0iw 17u gzm rab pu fnz t 1ti b rjm
57 Daň z príjmov eg 78n vo kqq d 376 r fht f bin h7 gr6 q w8s yd 454 9h mta qt plv 2c j4z a 2rg 3 jbg 1 a53
58 Daň z príjmov splatná p l7x al vij y mk7 s wh6 ed o29 65 zaw v crt uy rkf 08 x6x xu q71 64 2gq o 7k5 k lbx 3 py8
59 Daň z príjmov odložená 7 0pm 7t5 -d 6wh e0n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 812 58 645 9 484 22 322 28 151 82 157 26 088 25 641 141 180 144 002 112 755 14 986 5 552 1 895