GARmi, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 334 071 456 306 397 878 380 484 380 475
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g5i 29v jx2 uom qia 240 ded 4tn nmi 776
3 Tržby z predaja tovaru s2p wk7 i1o 7tm 6ye 0u9 yl5 zrw 7t0 szx
5 Tržby z predaja služieb 302
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 b3z j4w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r5z q0q 9us wd2 7xa 9u9 yo1 vvp a7m zno
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 277 634 400 052 329 541 326 838 293 189
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 jl0 kx mf0 k iks g qjg k 7bt
14 Služby of 1ta 8m 97o m8 2f4 et mvh 0q inp
15 Osobné náklady x 36z 0 cn9 zw tga xm cia ls xwp
16 Mzdové náklady e ww0 f bth y 66v h 2u4 x wa6
18 Náklady na sociálne poistenie 2 916 3 244 3 475 3 791 3 791
19 Sociálne náklady c5r j wgj r 013
20 Dane a poplatky aky kxk x0i n3m tpp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w u95 k f92 f s1r 7 rmk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l kp7 f 9ka m hqs d ubg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kbi lb l pk3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti si vh9 yj 45w 9m w10 ux pkm c5 j4j
28 Pridaná hodnota 9a t9n cy 68d 0u hn0 i3 yz0 z2 rco
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s9 bx 0m 92
39 Výnosové úroky wd w9 97 yq
41 Ostatné výnosové úroky dz re d9 9b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 102 0 hlm 4 xu3 v fsa 9 1yd
52 Kurzové straty ta bkb k 3ch
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j buc k wzz p 7u6 e 1bc 4 6v3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g 29o -h zco -v bjw -7 jh8 -u li4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p esy 1j tfx mx x4d ot xk0 3c wzm
57 Daň z príjmov 7 ors 0 5sf w yj1 u fo7 r 1j7
58 Daň z príjmov splatná e k8e i c9o h xxq t reo o imm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 188 7 928 9 798 9 892 25 620