GARmi, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 334 071 456 306 397 878 397 878 380 475
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u0c hb0 qy2 u6r faw yqr t5m s8y why civ 4x0 bhy
3 Tržby z predaja tovaru 721 yzm ztk 6ul zay 2hl ib7 qa6 e5q qzh ae3 us6
5 Tržby z predaja služieb 302
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 hue s npd i9n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tcy qsc ppm fjr ayn 0iv 1u0 4ab cai rn7 d7r gkq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 334 578 277 634 400 052 329 541 329 541 293 189
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 l6r f hig 1j y7w z 2fk u qaw 4 fvc
14 Služby vo 9ye cj dkl 01 2cm vw sp5 7c ea7 hh izf
15 Osobné náklady v ql6 m ukr 8 mks 0x isz ee dxi om ndz
16 Mzdové náklady y h70 r nwi t 85v l q0v 3 60b h nys
18 Náklady na sociálne poistenie 1 840 2 916 3 244 3 475 3 475 3 791
19 Sociálne náklady 3yg 84q s xiw
20 Dane a poplatky ia5 yrr hsw q1d han l74
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s l97 g n89 p 03h p 2gh v d6e
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h txs 5 saw n r7t 3 95y 1 d1s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť krz np 1 qlz v ocf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bn rwj b7 k6n 0l l42 q1 2r0 al nof ex qmm
28 Pridaná hodnota y9 by7 vo 8sk wy ql3 bm bk0 p1 pek lr 2t8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bm yq wf iy ga
39 Výnosové úroky r2 42 fu jk 0v
41 Ostatné výnosové úroky ii 9z 14 5q 4n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 bmw w p0e 8 jzf o 84b a jjg a x38
52 Kurzové straty nz j rf8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p h28 v tli t eqv y 45b e 3w6 a rej
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 e0p -r pgz -w gh5 -g dbj -f r2z -j w6g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1b ij0 6 0s3 h6 xp5 tb h2y td 7dg 42 vun
57 Daň z príjmov 0 hg0 c 5xy q 45z 0 6bs g fmw 2 opc
58 Daň z príjmov splatná v k6s f x5x 9 q1v 8 lww m c6b b 5wb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 752 7 188 7 928 9 798 9 798 25 620