OLD HEROLD, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11296/R
Dátum vzniku
20.05.1998
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne.
Základné imanie
663 880,00 €
Predmety činnosti
 • Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (od 27.5.2020)
 • výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW v solárnych zariadeniach (od 26.7.2012)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 13.4.2010)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 13.4.2010)
 • výroba octu (od 30.11.2004)
 • výroba vonných a chuťových látok (od 30.11.2004)
 • výroba ovocných a zeleninových výrobkov (od 30.11.2004)
 • výroba obalov z plastických hmôt (od 30.11.2004)
 • upratovacie služby (od 30.11.2004)
 • kopírovacie služby (od 30.11.2004)
 • finančný a operačný leasing (od 30.11.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 30.11.2004)
 • podnikateľské poradenstvo mimo činnosti účtovných, ekomonických a organizačných poradcov (od 4.9.2001)
 • demolácie a zemné práce (od 4.9.2001)
 • maliarske a natieračské práce (od 4.9.2001)
 • zámočníctvo (od 4.9.2001)
 • zváračské práce (od 4.9.2001)
 • stolárstvo (od 4.9.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 22.1.1999)
 • činnosť účtovníckych a ekonomických poradcov (od 22.1.1999)
 • stravovanie účelové (od 22.1.1999)
 • bufet (od 22.1.1999)
 • cestná nákladná doprava (od 22.1.1999)
 • výroba ovocných destilátov (od 10.9.1998)
 • výroba liehovín (od 10.9.1998)
 • rafinovanie liehu (od 10.9.1998)
 • denaturácia liehu (od 10.9.1998)
 • skladovanie liehu (od 10.9.1998)
 • zušľachťovanie destilátov a liehu egalizáciou (od 10.9.1998)
 • pestovateľské pálenie ovocia (od 10.9.1998)
 • výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie (od 10.9.1998)
 • výroba ovocných štiav a ovocných vín (od 20.5.1998)
 • výroba nealkoholických nápojov (od 20.5.1998)
 • výroba nápojov s nie viac než 15% alkoholu (od 20.5.1998)
 • predaj alkoholu a alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení (od 20.5.1998)
 • výskumné a vývojové činnosti (od 20.5.1998)
 • predaj tovarov konečnému spotrebiteľovi (od 20.5.1998)
 • predaj tovarov iným prevádzkovateľom živností (od 20.5.1998)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 20.5.1998)
 • prenájom strojov a zariadení (od 20.5.1998)
 • skladovanie (od 20.5.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.5.1998)
 • prenájom nehnuteľností (od 20.5.1998)
 • zobraziť ukončené
 • overovanie určených meradiel (od 14.7.2007 do 8.1.2019)
 • oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení (od 4.9.2001 do 13.4.2016)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • kováčstvo (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • výroba, oprava a servis zariadení liehovarov a pestovateľských páleníc (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • výroba, oprava a servis strojov a zariadení (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • staviteľ - stavba jednoduchých stavieb a poddodávky (od 4.9.2001 do 25.7.2012)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 22.1.1999 do 25.7.2012)
 • výroba suchých pokrmových droždí pre pekárne (od 20.5.1998 do 29.11.2004)
 • výroba, spracovanie a predaj drožďovej biomasy a jej produktov (od 20.5.1998 do 29.11.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Jozef Rea
  Sadová 1414/10
  91441 Nemšová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.01.1999
 • Rastislav Machunka
  Sedličná 156
  91311 Trenčianske Stankovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.06.2012
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2002 a zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 5 spísané notárskou zápisnicou N 245/02, Nz 238/02 zo dňa 18.9.2002.
 • Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 91/01, Nz 82/01 zo dňa 15.5.2001.
 • Zmena zakladateľskej listiny (dodatok č. 2) vo forme notárskej zápisnice N 330/98, Nz 345/98 zo dňa 7.12.1998.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.1998 bola schválená zmena Zakladateľskej listiny.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 88/98 zo dňa 14.4.1998 podľa § 24,57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zakladatelska listina
 • Zápisnica z MVZ
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 16
 • Zakladateľská listina
 • Živnostenské oprávnenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Dodatok č.15
 • Potvrdenie o zaniku podnikania
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Dodatok č. 14
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 31.12
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2012 - 30.11
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Dodatok č.14 k ZL
 • Úplné znenie ZL.zep
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Výročná správa
 • Zápisnica v VZ
 • Podpisovy vzor
 • Listina opravňujúca na podnikanie v energetike
 • Podpisový vzor konateľa
 • Listina spoločnosti obsahujúca všetky uvedené zmeny
 • Výročná správa 2011
 • Správa audítora, dodatok
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2010
 • Živnost. list 1
 • Živnost. list 2
 • Zápisnica
 • Prezenčná listina
 • Výročná správa za rok 2009
 • Dodatok č. 12
 • Výročná správa za r. 2008
 • Rozhodnutie
 • Úplné znenie zakl.listiny
 • Dodatok c.11
 • Úplné znenie zakladat. listiny
 • Zapisnica z mimoriadneho VZ
 • Splnomocnenie
 • Zmluva o prevode OP
 • Výročná správa 2006
 • Výročná správa 2007
 • Dodatok č. 10
 • Živnostenský list
 • Dodatok č. 9
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Výročná správa za r. 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Úplné znenie SZ
 • Vyhlásenie konateľa o splatení vkladu
 • Koncesná listina
 • Výročná správa za r. 2003
 • Dodatok č. 6
 • Výročná správa za rok 2002
 • Úplné znenie zakladateľ. listiny
 • Podpis. vzor konateľa
 • Not. zápisnica N 245/02, Nz 238/02
 • Not. zápisnica N 91/01, Nz 82/01
 • Not. zápisnica N 6/99, Nz 9/99
 • Not. zápisnica N 330/98, Nz 345/98
 • Not. zápisnica N 253/98, Nz 270/98
 • Not. zápisnica N 97/98, Nz 88/98
 • Výročná správa za r. 2001
Dátum aktualizácie
18.02.2024
Domény