KODAS Žilina, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12589/L
Dátum vzniku
07.12.2000
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Vedenie účtovníctva (od 21.3.2018)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.3.2018)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 25.4.2012)
 • automatizované spracovanie dát (od 7.12.2000)
 • poskytnutie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 7.12.2000)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 7.12.2000)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 7.12.2000)
 • prenájom motorových vozidiel (od 7.12.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 7.12.2000)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 7.12.2000)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 7.12.2000)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 7.12.2000)
 • zobraziť ukončené
 • elektroinštalácie (od 7.12.2000 do 24.4.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KODAS Žilina, s.r.o. konaného dňa 07.09.2021, na ktorom bolo schválené zlúčenie obchodnej spoločnosti KODAS Žilina, s.r.o. so sídlom Kamenná 20, Žilina 010 01, IČO: 36 395 609 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou KODAS Consulting s.r.o., so sídlom Kamenná 20, Žilina 010 01, IČO: 36 009 458 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti KODAS Consulting s.r.o. na obchodnú spoločnosť KODAS Žilina, s.r.o. Obchodná spoločnosť KODAS Žilina, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti KODAS Consulting s.r.o.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.11.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • ZAPISNICA Z VALNEHO ZHRAMAZDENIA.asice
 • PREZENCNA LISTINA.asice
 • SUHLAS S MENOVANIM ZA PROKURISTU.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • KODAS Valne zhromazdenie odsuhlasenie.asice
 • Zmluva zlučenie KODAS.asice
 • Správa KODAS Žilina s.r.o.asice
 • Zmluva o zlúčení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z VZ zo dňa 15.12.2017.zep
 • Zmluva o predaji časti podniku.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
 • Suhlas s menovanim do funkcie.zep
 • Vzorovy podpis.zep
 • Prehlasenie spravcu vkladu.zep
 • Zápisnica z VZ + prezenčná listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z VZ zo dňa 1/7/2015
 • spoločenská zmluva zo dňa 1/7/2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Zápisnica z VZ z 31/1/14
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Vyhlásenie
 • zápisnica z VZ zo dňa 23/3/2012
 • živnostenský list zo dňa 21/9/2005
 • Účtovná závierka za rok 2010+poznámky+vyhlásenie účtovná zavierka(2x)
 • Úplné znenie SZ z 30/7/10
 • Zápisnica z MVZ z 30/7/10
 • účtovna závierka 2008 + poznámky
 • učtovná závierka 2009 + poznámky
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • Zápisnica z MVZ z 12/9/06
 • Úplné znenie SZ z 12/9/06
 • Dodatok č. 3, spoločenská zmluva, zápisnica z VZ,
 • Zápisnica z VZ z 27/1/05
 • Spol. zmluva, dodatok č. 1, zápis val. zhromaždenia, pod. vzor,
Dátum aktualizácie
21.07.2024
Domény