PNEUCENTRUM MARTING s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12822/L
Dátum vzniku
26.03.2001
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • pneuservisná činnosť (od 11.10.2006)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 11.10.2006)
 • predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel (od 11.10.2006)
 • prevádzka zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 11.10.2006)
 • sprostredkovanie služieb v oblasti stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej, ekonomickej, administratívnej v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2006)
 • vydavateľská činnosť (od 11.10.2006)
 • čistenie interiérov vozidiel, výmena náplní vozidiel (od 11.10.2006)
 • finančný leasing (od 11.10.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 11.10.2006)
 • skladovanie mimo prevádzkovania verejných skladov (od 11.10.2006)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a výstav (od 11.10.2006)
 • prenájom hnuteľného majetku (od 11.10.2006)
 • prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním iných ako základných služieb (od 11.10.2006)
 • čistenie budov a upratovacie práce (od 11.10.2006)
 • rozmnožovanie náhradných nosičov záznamu, obrazu a zvuku so súhlasom autora (od 11.10.2006)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 11.10.2006)
 • výroba, oprava, montáž a požičiavanie športových zariadení, náčinia, náradia a športových potrieb, mimo opráv elektročastí zariadení v rozsahu voľných živností (od 11.10.2006)
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od 11.10.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 11.10.2006)
 • administratívne práce (od 11.10.2006)
 • maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 11.10.2006)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 11.10.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 11.10.2006)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, mimo vozidiel taxislužby (od 11.10.2006)
 • sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 11.10.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 26.3.2001)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 26.3.2001)
 • maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností (od 26.3.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 26.3.2001)
 • reklamné činnosti a propagácia (od 26.3.2001)
 • zásielkový predaj a baliace činnosti (od 26.3.2001)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 26.3.2001)
 • automatizované spracovanie dát (od 26.3.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 26.3.2001)
 • vykonávanie lektorskej činnosti a vyučovania v rozsahu voľných živností (od 26.3.2001)
 • prevádzkovanie sauny a solária (od 26.3.2001)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností (od 26.3.2001)
 • podnikateľské poradenstvo (od 26.3.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Vladimír Švehla
  P.O. Hviezdoslava 79/44
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.04.2006
 • Ing. Marián Baňas
  Kolónia Hviezda 4374/49
  Martin - Priekopa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.04.2006
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.2001 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
 • Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
 • Úplné znenie SZ z 30/06/10
 • Rozhodnutie o premene meny na € z 19/11/09
 • Zápisnica z VZ z 04/09/06
 • Živnostenský list z 03/08/06
 • Úplné znenie SZ z 04/09/06
 • Zápisnica z VZ z 04/04/06
 • Podpisový vzor - Ing. V. Švehla, Ing. M. Baňas
 • Úplné znenie SZ z 04/04/06
 • Úplné znenie SZ z 02/12/02
 • Zápisnica z VZ z 02/12/02
 • Účtovná závierka r. 2001 + príloha k ÚZ r. 2001
Dátum aktualizácie
02.06.2024
Domény