KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13980/L
Dátum vzniku
15.01.2003
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
7 000,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 11.8.2020)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 28.5.2013)
 • tesárstvo (od 28.5.2013)
 • vedenie účtovníctva (od 6.12.2005)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 15.1.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2003)
 • reklamná činnosť (od 15.1.2003)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 15.1.2003)
 • podnikateľské poradenstvo (od 15.1.2003)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.1.2003)
 • nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 15.1.2003)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 15.1.2003)
 • vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Statika stavieb - Pozemné stavby (od 15.1.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Ivan Kolárik
  Kvačalová 1118/23
  Žilina - Závodie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.03.2006
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ č. 360/20 zo dňa 25.9.2002 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • dodatok c.6
 • NZ 360/02 z 25/09/02 + NZ 842/03 z 09/01/03 + podpisový vzor - Ing. E. Koláriková
 • dodatok c.5
 • UZ SZ
 • UZ ZL
 • UZ ZL.asice
 • Úplné znenie ZL z 12/07/05 + rozhodnutie jediného spoločníka z 12/07/05
 • Úplné znenie ZL z 03/10/05 + rozhodnutie jediného spoločníka z 03/10/05 + živnostenský list z 22/11/05
 • Úplné znenie ZL z 23/03/06 + rozhodnutie jediného spoločníka z 23/03/06 + podpisový vzor - Ing. I. Kolárika
 • Účtovná závierka r. 2005 + poznámky k ÚZ r. 2005
 • Účtovná závierka r. 2005 + poznámky k ÚZ r. 2005 + VS r. 2005 + SNA z 30/09/06
 • Účtovná závierka r. 2006 + poznámky k ÚZ r. 2006 + VS r. 2006 + SNA z 08/05/07
 • Účtovná závierka r. 2007 + poznámky k ÚZ r. 2007 + VS r. 2007 + SNA z 29/04/08
 • Účtovná závierka r. 2008 + poznámky k ÚZ r. 2008
 • Účtovná závierka r. 2008 + poznámky k ÚZ r. 2008 + VS r. 2008 + SNA z 24/04/09
 • Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka r. 2003 + poznámky k ÚZ r. 2003
 • Účtovná závierka r. 2004 + poznámky k ÚZ r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
 • Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
 • Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009 + VS r. 2009 + SNA z 08/09/10
 • rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • osvedcenie o zivn.opravneni
 • Osvedcenie o zivn.opravneni.asice
Dátum aktualizácie
27.01.2023
Domény