OR - METAL, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14740/L
Dátum vzniku
02.03.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne, tak, že k vytlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Základné imanie
16 600,00 €
Predmety činnosti
 • skladovanie a uskladňovanie v rozsahu voľných živností (od 7.7.2004)
 • manipulácia s nákladom (od 7.7.2004)
 • sekretárske služby (od 7.7.2004)
 • spracovanie údajov počítačom (od 7.7.2004)
 • reklamné činnosti (od 7.7.2004)
 • organizovanie výstav, seminárov, kurzov a prednášok, športových a kultúrnych podujatí (od 7.7.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 7.7.2004)
 • podnikateľské poradenstvo (od 7.7.2004)
 • výroba odevov a odevných doplnkov (od 7.7.2004)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 7.7.2004)
 • mechanické úpravy v rozsahu voľnej živnosti (od 7.7.2004)
 • výroba drôtených výrobkov (od 7.7.2004)
 • prenájom automobilov (od 7.7.2004)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (od 2.3.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 2.3.2004)
 • osobná cestná doprava, okrem taxislužby a autobusovej dopravy (od 2.3.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 2.3.2004)
 • ekonomické a účtovné poradenstvo (od 2.3.2004)
 • osadenie a montáž oplotenia (od 2.3.2004)
 • výroba malty (od 2.3.2004)
 • výroba stavebných prvkov z betónu v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 2.3.2004)
 • montáž sadrokartónu (od 2.3.2004)
 • pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva (od 2.3.2004)
 • vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • výroba bytových doplnkov z dreva, kovu a plastu v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • ubytovacie služby (od 2.3.2004)
 • prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.2004)
 • zemné práce (od 2.3.2004)
 • upratovacie práce (od 2.3.2004)
 • mechanizačné práce v stavebníctve (od 2.3.2004)
 • mechanizačné práce pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm v rozsahu voľných živností (od 2.3.2004)
 • zobraziť ukončené
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 2.3.2004 do 6.7.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Milan Tomovčík
  Vavrinca Miklušicu 911/8
  Námestovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.03.2004
 • Vladimír Murín
  Miklošicova 910/6
  02901 Námestovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.03.2004
 • Andrea Novotná
  Novomeského 497/3
  94911 Nitra
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.2.2004, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva, živn. list, vyhlásenie správcu vkladu,
 • Podpisový vzor konateľov,
 • Spoločenská zmluva, zápis val. zhromaždenia, živn. list,
 • Úz. spoločenskej zmluvy, zápis val. zhromaždenia,
 • Výročná správa 2004, účt. závierka 2004,
 • Účt. závierka 2005,
 • Podpisový vzor: Ing. J. Slávik, Ing. J. Bartoš
 • Úplné znenie SZ z 19/1/07
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • spoločenská zmluva zo dňa 16/12/09
 • účtovna závierka 2009 + poznámky
 • Dodatok Spoločenská zmluva (úplné znenie)
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Výpis zo zápisnice VZ + Dodatok správy audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • zapisnica z VZ.zep
 • uplne znenie SZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
04.07.2020