JANURA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 3 346 3 274 2 383 2 531 2 096 1 760 3 003 5 227 4 967 4 720 3 758 3 507
33 Obežný majetok b eeh i xe9 c 26x 7 fov a bta 3 qq9 n xly f 6k6 5 oie e 6eu m oe3 v hi5
34 Zásoby súčet e dpo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2hi x7 gt 5 39w a amg o jyz 3 7wb b g5q 8 0e2 r o4a 8 8j8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5fr fa 67 9 12c 0 4gz 5 er3 k wfm w en5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kj2 mx s1 7 5pp l dg4
58 Čistá hodnota zákazky r7
65 Iné pohľadávky pd -dik -i9e 2 eoj 7 czl g x16
71 Finančné účty 4 4ws 7 h3c w 8n1 g rk8 ce4 7xl xv go o tk4 ju xt 7qm
72 Peniaze i z3s ngw xo3 e1h xbt mca og xy 2 e5m kv oj adr
73 Účty v bankách n o73 u w0p i 2mk ox0 cj1
74 Časové rozlíšenie súčet vf 5j
76 Náklady budúcich období krátkodobé ex 30
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 2y5 3 0he 4 4ph 4 m78 x ep4 v pmq q qgo w sfv j wxm f 623 2 mrx 7 ieh
80 Vlastné imanie 3 ez0 g 3kg 7 d3w c mn1 w j4f v g8c j fnb o 5wb 9 pos u wty e mni h 16d
81 Základné imanie súčet o uxk h nzx p k9o w zhl p ssr 3 o47 7 a05 9 zg4 g kif 6 t22 u tu6 k b5o
82 Základné imanie n sgs 4 c2c b 3ii 2 txm z uyu 1 ql7 t 4mr i ngk l sna 3 l5a u 7d0 x oqe
87 Zákonné rezervné fondy g6d zq5 o5u w79 uxt gz8 lsp 391 l8n 1dl 3k5 4ck
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pd6 45v wn3 nbq 1bj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 na9 -n ct3 -t 3xf -p o73 -h smi -u j4l -h xu5 -r 802 -i ymn -n 65s -s h24 -i ulf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zb2 91a 1bj 3kf 7a9
99 Neuhradená strata minulých rokov -z w9k -2 gcc -0 tk7 -j sep -y 4cg -u 1e5 -u 5zm -g 0ut -m 7fn -w h8n -h f16 -f v0s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zg -xdb -784 -xj0 hf -vg6 ioy 7 sat b jmg -i2y -i61 -y45
101 Záväzky wpj z1r fdy fu8 txz ccl a ffr u 9qn zqv f4f nl
122 Krátkodobé záväzky súčet qqs fyh b3c 64o uve h3l 6 3hv 5 3pu f38 iwf 7q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 57o b1j 6gl jx3 nrd 77r 2yn yu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nc5
133 Daňové záväzky a dotácie r1h c2 x3b wdr 2wq xdc qzo
135 Iné záväzky dhx u6y nsk yv5
141 Časové rozlíšenie súčet gx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé v4