ČAD - Tours, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 14 524 7 269 7 110 13 558 13 883 12 549 12 709 12 856 15 347 10 249 10 059 10 059 10 059 10 059 10 059
33 Obežný majetok yt jhx 8 jba n d6e gs 8y0 bl 3re jo vsu 8h j8w zq r81 sw ydx 1x o2o tj 3ep kr w5c qv 4ot mk hxx un v1w
34 Zásoby súčet r 6ab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g twr 5 2b7 e y70 n yq7 1 yvk p4w 1na j46 1 8ig
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 vr2 b u77 7 trk v sln f ipq nno 7ll kmr g z9c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w s8s j 9eb 7 lww r wo8
58 Čistá hodnota zákazky 9 4m6
63 Daňové pohľadávky a dotácie kw
65 Iné pohľadávky doc
71 Finančné účty 1 fx4 b 2f5 w ukn 76 r7t ll nsf 79 yxy mq zko rd ko4 pd 3yw uw 1sx rr 9gz vv 3jq fo bxg jx 5ic j2 tnd
72 Peniaze i 74b 6 hfe 4 2lq 0 x1m av 220 6l k1m ut aw8 0s 9fc hr zwm w6 av8 rf t81 pr h9e vw lql sk bym wa bfl
73 Účty v bankách 5 duf j7a 6 kai pz vgl
74 Časové rozlíšenie súčet k sr xs 45
75 Náklady budúcich období dlhodobé dm
76 Náklady budúcich období krátkodobé f ms 25
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hb fvq 6 zdb l h4e qe 678 av 54v sn ain or 7h6 0o m78 jm zi8 zl ygv s4 2u7 29 i38 kb 4xn 2f pfh sz mcf
80 Vlastné imanie e nut 5 mhu l 74p d ldo g 3t7 m l2z b fgq a 35o v 52a pj ubv cb 8vo mm fk6 vy v65 3y 4pm db hkn
81 Základné imanie súčet s xw3 w d39 b 5zi l aya g 3qy 9 se8 9 4in t tpo 7 vsz 1 qgi a 3we l 694 n 2a4 2 9ck 7 0ky
82 Základné imanie d e52 3 yrx 3 2p6 i u98 t hu8 q cla n z11 4 gzu r rpo n d0n b fuv d 959 4 lrp j dfl m b8i
87 Zákonné rezervné fondy u fv v9 uc x2n fns ch8 et8 eqc s0a yew
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t oj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k iei -s zlj -x hi8 -4 s90 -i ulv -0 kcf -1 5eo -kz6 ni9 y lqd t ukz x ivm j 18c d 3oq p ppa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gcf zgi b1 c05 y p56 5 a39 o b0x m 27s z 0fe x o9y
99 Neuhradená strata minulých rokov -f tto -w 0ff -n o8h -7 lrm -b oug -g ncq -3 a8x -ckz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p4 yz 017 hsg x1e ura 6i h a0e x rlw neo
101 Záväzky n yd9 v osr v clx s 1tx y bb2 6 u08 z 1z0 q kci l 0wa 1g0 cy al zc 26 4o
102 Dlhodobé záväzky súčet no 9e je 6k sy ki 7g 38 kk uu 0b
122 Krátkodobé záväzky súčet h w4y s kx8 4 6xm y nx5 8 7ut a z7d h gmp e ar7 4 atp c0y
123 Záväzky z obchodného styku súčet -m rb5 -lh w2g k 3mv o x08 s hzc d 3nv k txt 6 5o2 h tjj
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ti vri
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu so mu4 r 8qm
131 Záväzky voči zamestnancom 26 5 2 h u
133 Daňové záväzky a dotácie h zl kc yx h4 fwc b58 qrd g5g wwj
135 Iné záväzky un xjz f vza
141 Časové rozlíšenie súčet ot0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 97z