DREVOMAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 50 950 35 016 11 076 49 599 133 052 133 211
2 Neobežný majetok 13 yh6 15 wq7 ov gkh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 533 19 252 11 075
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n3 1hr um lah 2p ljy
33 Obežný majetok tt olg yw hm5 z wu uzq of1 ktm psz 46e
34 Zásoby súčet vx 7lm k 0re
35 Materiál vf pzu 4 5wu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tx hv9
51 Iné pohľadávky kz 453
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b waf i xnp q3 902 i9z n5v jqu p5h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b amu z 6hv ju xso z4d sga 244 e68
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c w2q j p6v fj bbi gd0 bkt oqt n6b
71 Finančné účty pg z k3y p txj dxt
72 Peniaze 5c m vlq u 7kz 8ub
73 Účty v bankách 7d
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nt xpr iz hiv 54 qm2 i6 bxz e8f rtk geg 68o
80 Vlastné imanie zt yfh -b7 7y4 -yv 5d3 -z4 usf v nc0 v8 a19 vx ni5
81 Základné imanie súčet w t1o p ab8 x ksm b pei a qvg 4 y29 p 3g7
82 Základné imanie n zhi s 49b w cv4 8 ah5 k zpo e nq4 g x95
86 Ostatné kapitálové fondy xo owe
87 Zákonné rezervné fondy q 6k u7 df 6p 2r qp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m ay mv rw uv h7 1f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m2 wb0 -89 nsp -dc avp -p4 epg -p7 5ee -s7e yv 9zo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov epg yl eb5
99 Neuhradená strata minulých rokov -fd i11 -vj z8e -cq x1p -z5 xl8 -s0 4dr -m93 -q2j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eai -ef sdd -yo 958 h qq8 k9 yjz qw 3fi rxt
101 Záväzky uk r1n yf zt3 8m ihf gh 58w ju gu8 np tt4 2e 91z
102 Dlhodobé záväzky súčet 1y foa x9 x4r
122 Krátkodobé záväzky súčet t nve 7t hwu 0s o0f bh jv1 a8 tbk ie j9x lq qwx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1n xwe xv 2ka mo kt9 jj 6s1 8j str hl nuo bu vwv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r6 h9q 4y jr5 r4 l46 5o v3r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -ik ijn jm ije dy fg6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s8 76 qp
133 Daňové záväzky a dotácie v6q j e8t q p0u cf phx qh r91 z3 4k5
135 Iné záväzky rg zom xq1
139 Bežné bankové úvery qjv qr