DREVOMAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 50 950 35 016 11 076 49 599 133 052 133 211
2 Neobežný majetok ba 72o gt zzn 9g szg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 533 19 252 11 075
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 68 z8c rr d6i zx 6nn
33 Obežný majetok hq 907 oj p1p 9 1g 04a w4w udf ejg atc
34 Zásoby súčet fp 3uj h 6oo
35 Materiál 58 04k z 7t2
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ed sbc
51 Iné pohľadávky e9 ql1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g xvn m upu ve whh 0jz w98 eim jfo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f aid c ib8 jf l02 asj aze sua rd6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t o5d x z44 pn d0c bh2 wrg zdy ksl
71 Finančné účty g5 9 2y0 o p7c 8fc
72 Peniaze 77 n ft1 b xks yl3
73 Účty v bankách xz
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gz 3og an s3j nv 04v ck 63t c2c n83 hvm el8
80 Vlastné imanie k0 1wa -g8 gne -wz hbo -k5 wam w 5n4 o2 9ix oa 1m0
81 Základné imanie súčet o 0gv a xmh r alq f zaj n dxw 8 hvf 2 anj
82 Základné imanie h wzw 4 uz7 6 hb0 v lz6 q ysv k t7v p ajc
86 Ostatné kapitálové fondy ez n9c
87 Zákonné rezervné fondy v 6l fm 1v 42 46 a4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t y0 qu lf 2y cj ry
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1f yb8 -sk zif -b1 205 -o7 in2 -fl vpt -599 5q z29
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8i1 2p jhe
99 Neuhradená strata minulých rokov -3n rq1 -95 qgk -ax zuj -dl k0p -l2 dwu -v4j -ndc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7nu -v6 xgw -76 fe7 s k1w yf pkk ng kv8 zbu
101 Záväzky y2 jvt so 9ki d5 yzz kt e9c bh saz hz b9u 08 dv1
102 Dlhodobé záväzky súčet os q6z 0z imw
122 Krátkodobé záväzky súčet s 6g8 bw t5l n2 1mz 7n fnm xb hv3 68 6av fl 0hj
123 Záväzky z obchodného styku súčet y0 5f6 ag 6p8 np 6rl 6v 1h1 n0 y4r fu l66 ds 554
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k2 yb5 6b m28 m1 r6v jo bfk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -tf 8ps sj 9v6 69 g0a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iv t2 xt
133 Daňové záväzky a dotácie a5p 9 t00 7 av2 87 6yv ov 807 qo b1u
135 Iné záväzky ml ln6 0y3
139 Bežné bankové úvery bx1 sw