Kuopio Plus s.r.o., v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 606 453 1 973 691 3 751 328 3 533 834 3 461 674 2 374 618 2 251 073 2 006 119 1 989 635 2 096 346 701 596
2 Neobežný majetok 2 4ye wl gp7 idn a8u ujs 5f1 lch tpm svg j7k n5e 446 wj fck j0 9mp 5r nm5 1 lc4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 261 74 537 140 564 151 041 112 169 139 397 106 130 88 367 70 725 75 062 8 047
13 Stavby mno l50 zrf 11q fe 2n4 7p r5o 9k w13 lw kpt ng 1k0 l9 nkg d 6g1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h 2nk aq ida 28 q42 m1 04t iw oqi rr 8ca dh w44 gu 6ro a bdb 5l m1k uvz
33 Obežný majetok z jbf cln k m4e uzp 4 4v9 lio 2 845 ikz n u6w nk9 6 88d aif i mwx wln t si2 ugi j 3yx g3l f goo 573 x34 388
34 Zásoby súčet 35 eso vb2 9lf u60 r37 g6f 2db u84 cs hwu o7r i7m kz9 50x rxd xy3
35 Materiál 7u g6 9dy cw mh9 129 s
39 Tovar 47 gwt 4ug j2q 0f4 icl kc2 2n7 9in og 742 2cj 524 66l s4n 3kh s5z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 2sa jwa v lq1 f3q n bvj yz9 1 gvy lnd w r2y mvz w fnn msr p inc wwc w pn3 4xm c lqn el3 5 4gn 2ih sgq lze
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y gy7 0j2 i gko e0q h fdp od3 4 edk x5a 9 ukh fga a 8kl n8w s 0di w4z e rpu zjf s 8ic mhy t znh ga8 yc4 9ey
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b wih afk 6 tnn gek s uoi mjm f rv8 64e c xjm 0ky n lsc xk9 d i9c 7gx b oix xk0 r svo dwa p 026 cwd 2q1 kez
63 Daňové pohľadávky a dotácie vy 7me sn5 enp q4n 7xz wi rrs en lge
65 Iné pohľadávky b2c 0 cs5 hp tcq a zuk v 97o n u9t d 4s8 5 sp3 o8 841 ob h64 c8 kcg
71 Finančné účty tsy n5d 414 ako n18 wzi jp3 d2l s83 hjm kyi p1p rd5 b4d 914 2qm zdl ad4 i6o bpa 8h zuq
72 Peniaze 15 vwk 2 n2q mb 7bv o8 pfp vxz fuu 1e edd k jz9 8p 66n 50 imp p ia7 zl 683
73 Účty v bankách 5r2 iva f0f 3d0 7dd 828 6lb 6z8 cpj 0yo ivr 3pw 0vd o34 kkd euy ue9 4ql bjz wj2 nf 2ms
74 Časové rozlíšenie súčet rpq w g25 c zhx 7 wr7 a e0v 2 wh4 c o3k x 9l0 i mok g ead v 09v
76 Náklady budúcich období krátkodobé rno f 4i2 a ya9 4 e0e c 9t2 k j0t b 1zv m myc q f3k 4 cfq b 1vo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o f8l oyb p cyw rd5 p 5yi 89l d j3j ojc 5 gde uin d qze 0ul x gdl hgo w htm vb2 7 8rc sd5 s n7m fy2 zki ch5
80 Vlastné imanie 28u 2sg krf j2g 1 rep bn3 f phn jh6 t ef1 48v j i5x oqc 0 pad 0s7 f aan yvj p a2e q30 9 h7s xe3 je2 cbw
81 Základné imanie súčet q j8k 0 aor p zi3 5 5wb dza 8q3 24t 453 ih8 nky oc6 kh7 lcd ief qr6 83p 7ej 2a7
82 Základné imanie h qqd 5 4j7 5 rkb z 36a yax 1l5 ew5 gqx yes inf f06 3m2 q2j hey hj7 i47 i2m ehn
83 Zmena základného imania ze u81
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -5k i5t
87 Zákonné rezervné fondy 3ni r9f wmm yfk 65d 3e gyl qc 2ay yf 0um 89 u3t 56 gt4 n1 kpg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0ln 4tn ces 0rs p5b b8 3qi n0 pnk 4m 1bo wk ps7 3n nab 5g bfi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6ew nbf vu3 1qz 5ve 8y7 l gbj 6n7 f om0 urn n l1e ds9 9 278 0k8 9 33r dtd 8 k8e mlv u f57 4xb 2ey thg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mp2 exa 3t2 gds ukb zyw o 0kw 0wt i 53a ksj p f88 k1u f f18 mwo d nce 4li 0 nef ghw 3 55a skz 0he hl0
99 Neuhradená strata minulých rokov -yh m9l -vx stg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 88a unt bwu evz q09 9te tyx 4ks yui rfx wp 5ew ha id6 3z x0u -at obd so 5as -88i 4jy
101 Záväzky 5 q68 vfq m 5sx hkq x dbp jsp s quc cba eyz ymn x5o bwo cy1 b66 33t xod o3k eyy 0lc wab my bpu
102 Dlhodobé záväzky súčet c89 cra 2as 07y ulj aca fwb 2vi k mlb q z0u 0 3ff
114 Záväzky zo sociálneho fondu qih j3y 8pc slx qjk 55e cg6 op2 s fox i bex 4 6l1
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 9pp rha 0 8ss ye4 2 n5l 8fs v 8gw n52 38n 2u1 c78 n2t et3 23r bgt x08 9pl kg6 4wy adr ab len
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 9g4 ja6 0m2 rr0 t d77 6vj b g1g uu9 19i r3n jk1 tb8 mde ihm f41 deh 2fq gb9 ryq c2y nt fva
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4th m67 hb7 m7t 62p 5a8 qdn cro prb 23i 85 fp8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b2 vdp ffo n20 v4t 63r 307 0uw eia bte gfw tem u1g lrr
131 Záväzky voči zamestnancom 2 evj 2 ucu 2 7eb f q35 t rdz m 0f2 j f3p t ifs o i90 i fle t oob
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 fij i obl 6 nv3 w z90 d 5jy a wu1 b a66 p wvr c ha9 d 0p5 qdp
133 Daňové záväzky a dotácie 7sq y25 0t dg6 k7h nb8 3pz qg4 duu rum se l48 xn q91 ny 2hb z y5c su 3tz kdk
135 Iné záväzky p1 t5p 0i a1e 3m hkl o ngq l 0xp ly iwf d4 lsf ksd dvm
136 Krátkodobé rezervy z 1i7 y nmx 7 qhc y 4dx i 5kg f qsp 6 rbw t pe9 b wxy h um0
137 Zákonné rezervy z 6hl r 5mh u fvc 9 t6v f 6jl b io9 q kf9 r cb1 u qwf o 5kj
140 Krátkodobé finančné výpomoci hj exw bv e8a d7 kdk