BUKOCEL, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10011/P
Dátum vzniku
01.04.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Elektroenergetika v rozsahu výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny (od 25.1.2024)
 • Opravy a montáž určených meradiel (od 25.1.2024)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 12.4.2014)
 • výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov (od 1.6.2012)
 • výskum a vývoj derivátov celulózy (od 22.5.2012)
 • požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, videa a elektrozariadení (od 20.4.2010)
 • poradenská činnosť v oblasti zavádzania a využitia regulovaných pohonov (od 20.4.2010)
 • údržba ciest a koľají (od 20.4.2010)
 • nájom dopravných prostriedkov (od 20.4.2010)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 20.4.2010)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 20.4.2010)
 • výroba priemyselných kompostov (od 20.4.2010)
 • výroba organických a anorganických chemikálií (od 20.4.2010)
 • výroba vápna (od 20.4.2010)
 • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií (od 4.9.2003)
 • analýza vôd (od 10.12.2002)
 • zváracie práce (od 10.12.2002)
 • prevádzka športových zariadení (od 10.12.2002)
 • organizovanie športových podujatí v krytých a nekrytých priestoroch (od 10.12.2002)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 10.12.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 10.12.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 10.12.2002)
 • činnosť účtovných poradcov (od 10.12.2002)
 • výroba strojov, prístrojov a súčiastok pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu (od 10.12.2002)
 • meranie hrúbky materiálov ultrazvukom (od 10.12.2002)
 • diagnostika strojov (od 10.12.2002)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 10.12.2002)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb (od 10.12.2002)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 10.12.2002)
 • sekretárske práce a preklady (od 17.8.1999)
 • jednoduché opracovanie drevnej hmoty (od 17.8.1999)
 • čaluníctvo (od 17.8.1999)
 • klietkovanie hranolkov (od 17.8.1999)
 • výroba hračiek (od 17.8.1999)
 • maloobchod-hračky, stavebný materiál (od 17.8.1999)
 • veľkoobchod-hračky, stavebný materiál (od 17.8.1999)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania dreva (od 17.8.1999)
 • baliace činnosti (od 17.8.1999)
 • poradenská činnosť v oblasti zariaďovania interiérov (od 17.8.1999)
 • prevádzkovanie colného skladu (od 17.8.1999)
 • výroba a dodávka pitnej vody (od 26.4.1999)
 • oprava a údržba rozvodov vôd (od 26.4.1999)
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (od 26.4.1999)
 • výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (od 26.4.1999)
 • výroba rozvádzačov do 1000V pre objekty tiredy "A" (od 26.4.1999)
 • oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení (od 26.4.1999)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (od 26.4.1999)
 • montáž a údržba zariadení z plastických hmôt (od 26.4.1999)
 • organizovanie kurzov a školení-lektorská činnosť (od 26.4.1999)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem látok uvedených v zákone č. 76/1998 Z.z. (od 26.4.1999)
 • výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny a plynu (od 26.4.1999)
 • výroba, výkup a rozvod tepla (od 26.4.1999)
 • prevádzkovanie železničnej vlečky (od 22.5.1998)
 • výroba vláknin, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolizátu (od 1.4.1997)
 • nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov (od 1.4.1997)
 • rozmrazovanie vagónov (od 1.4.1997)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 1.4.1997)
 • zámočníctvo (od 1.4.1997)
 • kovoobrábanie (od 1.4.1997)
 • oprava motorových vozidiel a karosérií (od 1.4.1997)
 • oprava poľnohospodárskych strojov (od 1.4.1997)
 • inštalácia, opravy a výstroj elektrických trakčných vozidiel (od 1.4.1997)
 • výroba, inštalácia, opravy a montáž elektrických strojov a prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 1.4.1997)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 1.4.1997)
 • elektroinštalatérstvo (od 1.4.1997)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 1.4.1997)
 • automatizované spracovanie údajov (od 1.4.1997)
 • montáž miestnych kábelových rozvodov - družicových a televíznych staníc (od 1.4.1997)
 • vstreľovanie expanznými prístrojmi (od 1.4.1997)
 • revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov objektov triedy "A" (od 1.4.1997)
 • zobraziť ukončené
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 9.6.2004 do 19.4.2010)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 9.6.2004 do 19.4.2010)
 • výroba priemyselných kompostov (od 9.6.2004 do 19.4.2010)
 • požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo (od 1.4.1997 do 19.4.2010)
 • obrazových záznamov, videa, elektrozariadení (od 1.4.1997 do 19.4.2010)
 • poradenská činnosť v oblasti zavádzania a využitia regulovaných pohonov (od 1.4.1997 do 19.4.2010)
 • údržba ciest a koľají (od 1.4.1997 do 19.4.2010)
 • nájom dopravných prostriedkov (od 1.4.1997 do 19.4.2010)
 • maloobchod - elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky a aglomerované materiály, nábytok a výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, deriváty a výrobky na základe biničín, mazut, drogéria, uhlie, elektrospotrebiče, potravinársky tovar a polotovary, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, nahrané a nenahrané drevoobrábacie stroje a nástroje, tabakové výrobky, nahrané a nenahrané nosiče zvukových a zvukovo - obrazových záznamov, laboratórna technika, drevná hmota, kozmetika (od 1.4.1997 do 8.6.2004)
 • veľkoobchod - elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky a aglomerované materiály, nábytok a výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, deriváty a výrobky na základe buničín, mazut, drogéria, uhlie, chemikálie, elektrospotrebiče, potravinársky tovar a polotovary, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, nahrané a nenahrané nosiče zvukových a zvukovo (od 1.4.1997 do 8.6.2004)
 • obrazových záznamov, chemické výrobky, laboratórna technika, drevná hmota, kozmetika (od 1.4.1997 do 8.6.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 331 940,00 €
 • Počet: 57
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 25.07.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33 194,00 €
 • Počet: 10
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 25.07.2009
Akcionár
 • FINAB TRADE a.s.
  Pri Habánskom mlyne 30
  81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Pavol Halas
  Sídlisko 1. mája 59/43
  09301 Vranov nad Topľou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.10.2023
 • Mgr. Martin Máčaj
  Géňa 2653/39
  93401 Levice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.09.2007
 • RNDr. Ľuboš Beňo
  Velvarská 1332/30
  97201 Bojnice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.08.2022
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.6.2003.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.6.2002. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002 o znížení základného imania z 811.470.000,-Sk na 579.839.580,-Sk uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 10.12.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1999.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 22.6.1999.
 • Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 30.7.1997.
 • Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.6.1997 Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 811.470.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 24.6.1997
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 18/97, Nz 14/97 zo dňa 13.3.1997 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • BKC_Osvedčenie o živnostenskom oprávnení final.asice
 • BKC_rozhodnutie jedineho akcionara +stanovy.asice
 • BKC_Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Rozhodnutie URSO.asice
 • Správa audítora o zistených skutočnostiach_cast 1.asice
 • Zmluva o zlúčení.asice
 • Notárska zápisnica
 • Úplné znenie stanov
 • Zmluva o zluceni - navrh.asice
 • Zápisnica z volieb člena dozornej rady BKC.asice
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • PV - 28.02.2023 13_32_06 b0356.asice
 • 28.02.2023 14_19_32 b0356.asice
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • RJA BKC ĽB.asice
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti BUKOCEL, a.s. zo dňa 27.07.2021.asice
 • Podpisový vzor, Ing. Pavol Neupauer.asice
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • zápisnica z MVZ
 • podpis. vzor - Ing. V. Jacko, PhD., MBA
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • podpis. vzor - Ing. P. Pavelko
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • čestné vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • osvedčenie o priebehu MVZ Nz 9640/2014
 • osvedčenie
 • konsol. účt. záv. 2012+výr. správa + audit
 • účt. záv. 2012 + výr. správa + audit,
 • konsol. účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • not. záp. N 121/2012
 • úplné znenie stanov
 • not. záp. N 101/2012
 • podpisové vzory - M. Želinský, E. Kadlec
 • konsol. účt. záv. 2010 + výr. správa + audit,
 • podpisový vzor - M. Jonis
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • podpisový vzor - K. Martinček
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
 • konsolidovaná účt. záv. 2009 + audit
 • not. záp.N 65/2010
 • živnost. list 2x
 • konsol UZ 208 + výr. správa + audit,
 • podpisový vzor - J. Fic
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • podpisový vzor - B. Nagy
 • konsol. účt. záv. 2008 + správa audítora
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
 • podpisový vzor - P. Hamaš
 • splnomocnenie
 • not. záp. N 4/2008
 • podpisové vzory členov predst. - Ľ. Beňo, M. Schwarc, J. Iľko, P. Kubala
 • podpisové vzory členov DR - P. Koczán, M. Máčaj
 • podpisový vzor - M. Košč
 • konsol. UZ 2006
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • zápisnica z VZ
 • zápisnica o priebehu volieb člena DR
 • konsolidovaná účt. záv. 2005, audit
 • účt. záv. 2005, výr. správa, audit.
 • účt. záv. 2004 + výročná správa + správa audítora
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • živnost. list
 • not. záp. N 131/2004 + stanovy
 • not.záp. N 67/03+stanovy
 • 2x účt.záv. 2002+príloha+výročná správa
 • podpisové vzory členov predst. - M.Porvažník, A. Zápotocký, J. Očovský, A. Lukačin, a členov DR -V. Pačai, P. Kendra, P.Pavelko
 • 2x účtovná závierka 2001
 • 2x audit.správa + konsol. UZ+príloha
 • 2x príloha k UZ
 • 2x výročná správa
 • not.zápisnica N 187/02+stanovy - zníženie základného imania vo výške 232.080.420,- Sk
Dátum aktualizácie
12.07.2024