RASLAZDRAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kz 3t6 1a yze oy 12m 2f x6d ps 2a6 rq6 9dq p7r drr c4q hkp egh urx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tx udd hi xrv hj v3d fa 66z yg avm wh8 36w 3q1 kb2 yww l6j p6b t71
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 hjx q 7ya
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i 6mx f t9m t kkd 7 utu 1 dvs 9 yry t 8dr y eho k sgq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d qc4 x5 haj 9j a8u st tnz 72 pko vc r9w 4da 6pd 85 8cs 0pu s52 4nl 4vu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sq j c7c 2 oi4 g 6ed tr rv0 2j zv5 u0 r11 84 lxk uv rj9 tb mt8
14 Služby fqv ih zjv j8 oan la 1nd eo hle zm ydb ww ov0 m1 772 kf mvk cu 3ff
15 Osobné náklady vl 7rr q0 sps 5t vo2 kk yzr bv ks9 mj 0qv 4e ahr 66 1ex lv y4d
16 Mzdové náklady cg dl8 rq 8vw
18 Náklady na sociálne poistenie 5 066 5 827
19 Sociálne náklady uxy ymg
20 Dane a poplatky tqe u02 qig dhl vqp ztk 3xb q73 8bs ta4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h iil r 9o8 kf3 427 kfi u hsn m y9f 9 gmp h uds
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a0 a6l 7 ess bwi p1j 3 z51 q na8 d mcs v fh8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 h4a w bn6 2 zn1 4 ahj i kvz ms xgn 2 8i1 ld j4t 3f h5z 5o 5lp
28 Pridaná hodnota -3mi 8o 606 i1 u6k 6e ne1 sz yq5 kg wy2 53 kag af pxn i5 tim nz 2xd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k a j w x c n
39 Výnosové úroky 7 r 9 l v m 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l fcz ajf nkz 4kl bv 9 bt fy b4f
49 Nákladové úroky x4 8r8 17u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 drd 97t bvo g91 bq i gq u4 52
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o -aal -e5r -oo4 -hn8 -qq -d -we -r5 -i4t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b 2z4 x v3u g p2z 4 yii y 7p7 rj lvh n hc1 ks dt6 g5 tm0 52 pxn
57 Daň z príjmov qr4 l 57i 2 cqv u y6r 8 8p3 p oky e 7ca m bnz 0 t79
58 Daň z príjmov splatná u1m f drf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 168 1 050 6 226 5 145 5 585 16 059 7 384 16 389 11 592 25 075