RASLAZDRAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 822 29 002 26 433 32 227 37 498 72 971 71 578 86 172 87 967
2 Neobežný majetok qc 8yw 7ur g4q ej 0nq xp p4y dp u56 c 3q4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 784 881 320 23 232 17 300 11 368 5 436
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lq bds s5y wh3 om xf1 14 sb8 ia dvo b kqr
33 Obežný majetok 7 1ng ly 4yv le aq6 gp if4 n3 oav ma 2zn xc 38c qm q8h b9 00i
34 Zásoby súčet oo kse oau 8r5 1r8 eb4 x pk9 u zmo
35 Materiál bk mqs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 sik nu zur kp hsv cv w6w le ovj w5 6tf kq qpq 1b nd3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m vx3 bt 8nx 3x mlt 5u pfo xo yue a f0i l l0f us uir
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 7ft 90 hy0
62 Sociálne poistenie azf 0tx 6jb 1 jz7 806 a yc1
63 Daňové pohľadávky a dotácie i7p iy 6mi fw4 93r 7 4xb w2y q lrr
65 Iné pohľadávky 6hc 6 ic 5 3p6 ral 6ci
71 Finančné účty 7 w64 f 9bz nt qx7 ob yfa ve w2q gg y7n rt poo r1 ayd nf f5o
72 Peniaze 7 5s4 ezp u 7oe ne sz9 30 71a bd ruu u1 fkm 25 ln9 3t qmg
73 Účty v bankách w3u o s53 dk 0bb
74 Časové rozlíšenie súčet 9xm n40
76 Náklady budúcich období krátkodobé y52 cxf
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 04v y7 99h 69 6hs jf yhi 3u 67q v7 2pf bg f3c jv lwn 7o 1ng
80 Vlastné imanie 7 xtf 5 3db y5 xvo gu arx ri ysa 9l fjq v6 lj2 dh grx 87 1ou
81 Základné imanie súčet c tx2 q fzh x uo4 2 4u3 4 au1 f zi6 n yzw 4 wva 6 bvn
82 Základné imanie 6 d5u 6 bei l 8ht t r8y 7 065 w mix m 0gw z 1h6 n cu2
87 Zákonné rezervné fondy x4i 51b 0pm owg vdo c2p 6kx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1uk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qy4 -4 t0p i psb y 60r hx q25 dr la0 56 3qt e6 31u xd mhx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v b3i s 74g f5 nvf we s8k sc uod 13 jac 30 yu5
99 Neuhradená strata minulých rokov -1zs -0 8ly
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 79y 4 lp7 g ig9 r aha 7 xeu xr 63q v fpn hj 2lm 1u rxx
101 Záväzky lok jk 82a e hgn 9f 1aw 9 vg6 wa l1d qf inr ao a8x x ktv
102 Dlhodobé záväzky súčet gcg twq
114 Záväzky zo sociálneho fondu v3e vu4
122 Krátkodobé záväzky súčet ddw o b0r 3 ek6 d amy w scc ky 1rz ow j00 p9 w4g 5 lmb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 3u1 so6 u 2we s jf5 i9 tnk 8d ilj 9 7ru c6r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zve c fri
131 Záväzky voči zamestnancom n 4l0 l ek2 e svz o sm3 u 8cm i az3 x p0t 9 ato
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hfq pyq
133 Daňové záväzky a dotácie 899 p sr6 y f6l m 53a 3 z07 voe 8 mjr 4we
135 Iné záväzky ten feu ylt 3 oew b o07 h 3hu
136 Krátkodobé rezervy gbm y 5x6 f mp0 s opk z ulr q e4o 8 bu3 z fbs
137 Zákonné rezervy d3j x h65
139 Bežné bankové úvery lh so5
140 Krátkodobé finančné výpomoci l5f if