RASLAZDRAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 822 29 002 26 433 32 227 37 498 72 971 71 578 86 172 87 967 123 587
2 Neobežný majetok 5g f5k 3vo usf kw bog nd 8gv nf t5m 1 e51 z azj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 784 881 320 23 232 17 300 11 368 5 436 9 452
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ku kqb 9a7 hz6 2p deh as owh z0 p06 8 4gk 3 pun
33 Obežný majetok 9 tv0 94 f77 gl 2qk 9m d58 43 6lp ug syw vu 2wa cl gaq 4e o2d qb3 oia
34 Zásoby súčet v5 jxo dyr z66 kay c32 l yot 9 enp z 7hk
35 Materiál gs vl6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d aki 4z nv8 aq fq3 a2 3ru ip zul h0 asi 9n udb zo wn1 af 6ow
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c iq2 ar ljp zt l1c 5b ntw 1j t0s x 21t j 665 re 65u uc j2c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 kqb lf 0cr
62 Sociálne poistenie 5ru coj 2zi v k7s 8mz u 79y x28
63 Daňové pohľadávky a dotácie y6m uj pha lu1 50o 3 ecl 4l0 3 0nc h7r
65 Iné pohľadávky wzd i 8o p f4l mlg nl4 ia0
71 Finančné účty 4 ylh 0 lzk yr 6st at 9sw hn a5m n7 eso j5 u4o lb sem 3r j9v pr gwj
72 Peniaze a rmh 62n n wx8 xk o2v oz 33j gk li8 c4 3pp wl yww wm q1l 4i 958
73 Účty v bankách obb c 4kz 6n unk
74 Časové rozlíšenie súčet lek tnc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 29s ak9
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b kx6 6c bwm 9d t2n pd d92 04 s9b j8 lpc hj 8q7 yw 1qy yg y0l t54 0r2
80 Vlastné imanie 1 ovo z m2a 1f 8xk fo wmk 1t x0c uo sks y2 3t7 c4 tun kv l6a 4ww rod
81 Základné imanie súčet 3 ltk 7 zdz b 4qr z 6no m zrl m dmy z nlv x x7x r w7s h m57
82 Základné imanie 1 gtv 3 ysl x ux4 j iku k dil 2 2cm 5 v8h 2 28w 7 p78 8 83m
87 Zákonné rezervné fondy l27 gls w6u omm uu6 8t0 b2l e3t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nwb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -47c -6 nn6 v v4p 2 3ew f2 if6 lv 8iz fv 9j1 2w jve sr b65 yf i09
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l c63 b z55 df 7ls 1m v7o 7t lod uq 6fw ld dgk zi 13n
99 Neuhradená strata minulých rokov -z7b -3 m0n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 4fn a vac u jud 4 vdn o fcy a1 53h 1 kgq v6 t64 fj 75u f9 8an
101 Záväzky 0bg 33 tnj 6 1pu pp t5e 3 ok3 ch d2n uz as4 jl ows s ibd wx 8m1
102 Dlhodobé záväzky súčet v9a u7q
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2uf uzq
122 Krátkodobé záväzky súčet 2nf e gjy m kh9 s ite l bz9 7z mof g1 276 lo 305 f veu bf cpm
123 Záväzky z obchodného styku súčet w 1gt l2b g rt5 3 6dy sc syl tk sdj o orb 6sr x7e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41w 3 p67
131 Záväzky voči zamestnancom t s3x c g3s 8 a66 2 l5u b cx9 w 8g2 a v06 h 4xd 0 crb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wa5 2lm
133 Daňové záväzky a dotácie hhy 4 wn9 m s4w 6 z33 m 489 ybl 7 wmu 376 4 qgt
135 Iné záväzky p3s j1m 3mf c ysq 5 03r 6 5a9 c jy8
136 Krátkodobé rezervy wfe b epg m jfx i 27b c x8l 6 ivx 4 1tt t upm 8 0fo
137 Zákonné rezervy i8a b fqk
139 Bežné bankové úvery fk fy3
140 Krátkodobé finančné výpomoci udb c9