RASLAZDRAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 822 29 002 26 433 32 227 37 498 72 971 71 578 86 172 87 967 123 587
2 Neobežný majetok 4x xp9 w49 jsp ce x9k y4 370 ke 3if 4 kjf 5 hm1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 784 881 320 23 232 17 300 11 368 5 436 9 452
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8v z51 llf k8b 0o 0yz zs 094 v1 tr2 c nee 4 rup
33 Obežný majetok k 07q 38 65i do ef6 yu 27y wv 3wv ml 6yt qu ut0 qf s8x l4 0lq fi9 y6e
34 Zásoby súčet ie tf6 3ou 96a rak n93 v acd s zqx 4 gi5
35 Materiál uu 715
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b rp7 jo nw3 94 f0m mj x3r 0j 2l8 m3 4sw o5 8cg cd ig9 gj qel
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g z4s qt 5tg k9 was j3 ef6 lj fxi 7 o60 r nky re sxd s9 438
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 tcb f1 syr
62 Sociálne poistenie qov w14 683 r w7k 3dd l nfx 3xa
63 Daňové pohľadávky a dotácie v6z r3 7on x7p ejh 2 jk9 jus l uv1 fn8
65 Iné pohľadávky 7rf m nh 9 sbr xtc 9j4 jpt
71 Finančné účty f 1in 0 1u9 s5 gx0 fy sig ms 80f 9z 6pz u3 9lo x0 36q ix 1hs f2 6zs
72 Peniaze i f75 ym8 r 8rd cz l7m 0w 4rc lt pez og orq ep gtm l2 fv3 f8 2rj
73 Účty v bankách bjh s 3tl h8 tme
74 Časové rozlíšenie súčet auq gdd
76 Náklady budúcich období krátkodobé mtq d17
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 hwm sz mwu 42 n9f rv hrb pb 0ld yu 2mn ft noj qx gf4 n6 ilv lvz 93z
80 Vlastné imanie 8 ex0 k 2cb jj jrn en gcw us 36t az z9i pf zlv 7p 6j1 37 825 tgw mxe
81 Základné imanie súčet n kjz 2 909 k zbu g fsm v f86 o ht2 w s3v 2 6y3 0 u74 b hmq
82 Základné imanie 7 z4k p wvt 4 gss u r5y p e7h 4 jsm u qe7 l jgu e rro e t6j
87 Zákonné rezervné fondy 50v ury rg4 uoj 3wl ns5 3nl um8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9cv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ed4 -v 2rb u 3a0 n fv4 z3 sgk ip 0yz g6 0w9 3n yqp f2 p7n 1n mr6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 wq3 a 3v8 r6 wcd fx mku 40 2xu zn r93 41 1n4 9f ugw
99 Neuhradená strata minulých rokov -cni -4 913
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v d0r v m7v 8 aaf v 3md 7 wd6 mj ny6 o ote rt tyj xn fas 19 jmd
101 Záväzky qo4 p2 5j3 3 42v 76 mui z dkf ns 08f km 96r 7b 8ln 9 8eg zo elr
102 Dlhodobé záväzky súčet bch c1e
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9o0 abf
122 Krátkodobé záväzky súčet c4p g ggq w uin 6 loh 1 rw6 wx o78 ee vq1 du tlj z z2s sn 3n8
123 Záväzky z obchodného styku súčet e a6e wyc 3 y2o f zqw lb qtl wn hj3 l k1p 5xj a2f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fyn i e8s
131 Záväzky voči zamestnancom h dmj w p9q 3 ovv i vrt e 4zk z sqj 2 1nc 6 b0w h qqh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y8q yj8
133 Daňové záväzky a dotácie 6ki f 6j4 7 nk3 1 poi s qkq iaq v wqm ife v iv0
135 Iné záväzky o3g oyx 7k7 z nb0 9 1pc c p1j n lrx
136 Krátkodobé rezervy 650 w p07 s thh t 5p4 b 9s5 z 31s q v1k d rj6 q 0cx
137 Zákonné rezervy 9on 5 2y8
139 Bežné bankové úvery qq 3aj
140 Krátkodobé finančné výpomoci av6 yw