SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11670/P
Dátum vzniku
26.05.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 12.5.2010)
 • fotografické služby (od 12.5.2010)
 • rozmnožovanie tlačív (od 12.5.2010)
 • nepravidelná neverejná cestná osobná doprava (od 12.5.2010)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 12.5.2010)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 12.5.2010)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 12.5.2010)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 12.5.2010)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 12.5.2010)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej príprave použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 12.5.2010)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 12.5.2010)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii (fitnes, sauna, solárium, bazén) (od 12.5.2010)
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 12.5.2010)
 • komisionálny predaj v rozsahu voľných živností (od 12.5.2010)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 12.5.2010)
 • zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti (od 12.5.2010)
 • horská vodcovská činnosť - vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach (od 12.5.2010)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 12.5.2010)
 • prevádzkovanie umelej horolezeckej steny (od 12.5.2010)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.5.2010)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 12.5.2010)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 26.5.1999)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 26.5.1999)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby (od 26.5.1999)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 26.5.1999)
 • vydavateľská činnosť (od 26.5.1999)
 • organizovanie kurzov a školení (od 26.5.1999)
 • podnikateľské poradenstvo (od 26.5.1999)
 • sprievodca cestovného ruchu (od 26.5.1999)
 • prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu (od 26.5.1999)
 • požičovňa a servis športových potrieb (od 26.5.1999)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 26.5.1999 do 11.5.2010)
 • zmenáreň (od 26.5.1999 do 11.5.2010)
 • výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry: Horská vodcovská činnosť-vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach (od 26.5.1999 do 11.5.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • PaedDr. Róbert Gálfy
  Dolný Smokovec 16209
  06201 Vysoké Tatry
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.1999
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok zo dňa 2.3.1999 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 39/99, Nz 36/99 zo dňa 5.2.1999 spísanou JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • podpisovy vzor Galfyova.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • zakladatelska listina.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • rozhodnutie o premene men.hodnoty
 • dodatok
 • živnost. list
 • koncesná listina
 • živnost. list 2x
 • úplné znenie ZL
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004
Dátum aktualizácie
20.07.2024
Domény