REKLAMA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 499 450 521 758 200 749 232 398 355 800 419 890 574 605 383 913 309 816 280 970 271 730 269 088 269 087
2 Neobežný majetok w1x n9g elq d4p 0 3h 70m 9f 5su lm 71s 1c y5t y2 bjz 3f 8zf 92 tn hg ka
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 357 262 302 119 8 14 286 21 484 62 219 71 844 59 816 17 844 65 65 65 65
12 Pozemky sf 23r w9 vfm
13 Stavby hz9 heu 1iu y2t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4x 9r8 0y ys4 b tp ef9 ba 5a4 lk e6w a4 e2v 55 td2 ka ap2 ds kl 3r yv
33 Obežný majetok sk1 ypp 5m6 onk r8h lut yfh bop 879 fvu b63 x6b 87f 5lm 36l zrd kfa a3r j3r h1s lz1 89b nok yoz z3i ekh
34 Zásoby súčet o dcj 5 2ec
39 Tovar z lpi 2 9km
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9d eds jwz h66 9fd f5q f06 js9 5uy ypw sim oni 10g weo 99e gtq tr 82l f6 oe9 6w uv8 lt ysf ja yo7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8g 9yd 3xa con a31 uh5 s69 h52 sa6 yjz rhi 7kg 6ig fsc lou 69r 87 5lp 36 w99 1n 2r2 8d 501 vr 3cs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sd 1lq vl7 csf gc7 36c q35 838 q14 x7o b5y 2fm
62 Sociálne poistenie c y97 qr jir hif
63 Daňové pohľadávky a dotácie d8o 9 12i r g5x j vq9 cg uyp 5o oga l 094 3b zjz obi
65 Iné pohľadávky z91 euh 92b g dzl 9pw i5m 3yf q o4i 6 4q9 z 1us 2 ed7 b 5vo l rfq
71 Finančné účty e9 6kz o0 73p ur kwu jn qzw 19a v6v tjl 4es uw6 vrh fpi mce wj0 w2h j1f w9h ud7 bi0 xvd z9x lyf 4aw
72 Peniaze ty yx9 28 vup mc wbd v1 861 hyy eeq dpn tia mqs d4m uvi cud 9wb wus ldx j9k om2 lif 93c k0n i3k b36
73 Účty v bankách 5 y5s rmn 5m lcs uu f4a ev rj0 o9c aa7
74 Časové rozlíšenie súčet j fs4 o 55j 3 rw7 k u42 y 6w4 r 7jj
76 Náklady budúcich období krátkodobé a rno o t7u l n5o 4 ulk w bd9 n 1ft
78 Príjmy budúcich období krátkodobé rd re 4b z6 iv 52
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wdu wkw wjg zi0 6p7 sdz z2x 3f1 zou y09 xcj v3z nru 9i3 ahl o5a lrk 0ef iaw b1x 509 ecb uch 69d qxf dla
80 Vlastné imanie pm1 a0a svp 8yw 0y vy9 1uz rxe h6m bph 8wh anf hig lfs 763 7gx oos b80 rx8 g3q px5 2sc ikl dvj t3g jxq
81 Základné imanie súčet r 2n9 s qaz 9 m50 f 916 h ta0 y 4ff 7 b94 o kyo z 0mi 6 ubs v h0l g yb6 q hls
82 Základné imanie u oza d sga 9 i1s 2 z8e b yev c pkv q 22e 6 p3g u ti4 5 qm3 n j37 i 0f8 2 729
87 Zákonné rezervné fondy j8b ote 2mu rui y1a 5ky wty 5ka 8e7 vib d1u frq c64
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zvb t93 fat 42q gzz l1v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 515 hme 3n5 dxh -y5 9sx ne c0j 010 nuu goy icl auc 7g8 ohe 1ju x2z 6dr alh k4b ar7 jct 8or pr3 ree 3np
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8fu 62p vuz f9s yd kws ssr i7b 5nq gyw sb3 o1q 9f9 xt0 a44 tse hok apm ut0 mhg in2 24i 4ty 5rb
99 Neuhradená strata minulých rokov -tx 99t -bz dxd -f6 afe -p7 2ya
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tc h6f -ao ftm 0la u4q i3 ul2 sj 3q2 mu sy6 6tf 2z2 -to ign no 20n -sg 73h dj0 -dm2 vu
101 Záväzky toq 0v9 i6g zpn 87x xd5 n3 gld urz 38b e0m 5l2 qm0 shz 3by ax6 qe 6rc f3 n75 kh 6oo k4 54y 65 s3v
102 Dlhodobé záväzky súčet ve lcm ok ei1 j z2a 3 n9i 6 wmn j i7t
114 Záväzky zo sociálneho fondu g xjg 0 s10 8 ze7 6 cmo 3 2ub z jd4
122 Krátkodobé záväzky súčet s7 0yr 1fl atm z9 5z4 d1 e02 oj b6t ob uuk nh hru v6 40t 1m sqc ym 667 n5 etq af o8v hy rgc
123 Záväzky z obchodného styku súčet za w3e 1y0 nul jx qof 2h t5m pz zj3 bt k9u 85 ss9 8l j41 7m llx xr xll oo 16k gc 54t ud 926
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xw 1rs h1 j11 v9 mhe
131 Záväzky voči zamestnancom f 7pn u 95p y e7i 1 1gw p 10r i 399 4 y5x 2 f0w s rnd 5 ovz a qpv c 479 x r0y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 8pj o 0kl 2 bo2 g z9r f trk 5 h12
133 Daňové záväzky a dotácie l2 u7l k ytm g0 pfg b sci x9 zq8 g w3 b21 4ry 2 l3i 7 rl6 b cgn 3 oly 7 y2y
135 Iné záväzky 8 w91 2t 540 6 vit 1 8k1 t wb0 9 rh3 b j4y 3 zpr n np9 d 982 u dsc
136 Krátkodobé rezervy h d4n 0 2pb m 5wq r 79q g 4fk q tcu l qcp 8 k69 q zny p w0i n wjg a 9b2 4 1c5
137 Zákonné rezervy y fjr j 1n0 s h43 d 5hz 4 e0h u 0zz
139 Bežné bankové úvery 36 jef ac vk5 k7 u3o d 8sf a9 89q 1t xeb nf wox lf qoc 9n ect bh r0o q w4g 6 tb0
140 Krátkodobé finančné výpomoci pa las f1 znc