MK - INTERIÉR, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14675/P
Dátum vzniku
18.02.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa bude uskutočňovať takto: písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti budú podpisovať konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlatnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 18.2.2004)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 18.2.2004)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 18.2.2004)
 • stolárstvo (od 18.2.2004)
 • prípravné práce pre stavbu (od 18.2.2004)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 18.2.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Monika Krempaská
  Jesenského 352
  06101 Spišská Stará Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.02.2004
 • Martin Krempaský
  Jesenského 352
  06101 Spišská Stará Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.02.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.09.2003 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica z VZ
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. 2008
 • not. záp. NZ 83453/2003 - spol. zmluva
 • živn. list
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • podpisový vzor - M. Krempaská, M. Krempaský
Dátum aktualizácie
28.06.2024