SPAIZ, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14895/P
Dátum vzniku
28.04.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.2.2009)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 28.4.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 28.4.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.2004)
 • poradenská činnosť v rozsahu podnikania (od 28.4.2004)
 • prevádzka športových zariadení (od 28.4.2004)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 28.4.2004)
 • manipulácia s nákladom (od 28.4.2004)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 28.4.2004)
 • usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 28.4.2004)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 28.4.2004)
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov (od 28.4.2004)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 28.4.2004)
 • fotografické služby (od 28.4.2004)
 • reklamná činnosť (od 28.4.2004)
 • prenájom strojov a zariadení (od 28.4.2004)
 • prenájom automobilov (od 28.4.2004)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení (od 28.4.2004)
 • spracovanie údajov (od 28.4.2004)
 • maliarske a natieračské práce (od 28.4.2004)
 • školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (od 28.4.2004)
 • upratovacie práce (od 28.4.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie SZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • účt. záv. 2012
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Zápisnica z VZ.zep
 • zápisnica z VZ -zmen y v spoločnosti.zep
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica z VZ
 • účt. záv. 2008
 • dodatok č. 1
 • živnost. list
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004 + poznamky
 • vzorový podpis - S.Fedoročko, M.Fedoročková
 • spoločenská zmluva
 • živnost.list
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
11.07.2024
Domény