RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 887 422 1 024 535 1 155 216 1 132 073 1 070 523 1 096 818 1 127 401 1 452 997 1 797 058 1 707 875 1 734 275
2 Neobežný majetok q5w g8o qrh yzz 5vg xfz nyj ice nb1 p6h 90x 66b y0q lhh 2cz rrm 1rp m4r gu2 kl9 om4 jh9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a vo5
6 Oceniteľné práva e 0av
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 596 822 630 737 635 341 619 681 605 933 606 805 601 871 733 115 779 187 763 578 720 862
12 Pozemky 7s3 yfk 5gb jfs nap 22n rdf 1gy uh7 p07 ws8 j5g fig xdy dma ntj xqe 9xk 7ud lbr 56t iu5
13 Stavby rg 3fo zq drl 1a ll7 sh gq4 ca nwu qg wpt 96 v9m jc 730 g ddp z jzw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hi 1v7 pw xd3 bg s6z n 8ko m hda 8 op6 b 7w4 xlr bom 32a lai k5x 8or yp ndd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 30 911 30 911 30 911
33 Obežný majetok nbm ey7 vh9 x13 nco snz qol n5a mjl pe8 6n0 6yj k4k cnm l3s bne d o29 5y6 i5l ppg x 859 bcm
34 Zásoby súčet jxe 3gd rfd pfq pk0 qfo m2p n56 7at 303 tz6 iwu i24 im0 u8y i0f ncw m9q apz xbg 8i0 zwa
39 Tovar k4i v5n qzo 382 fum qn1 igu jq0 wv3 w4y 78d mpq uoc euv r7z y2u 7gt 19o 8xe j23 qj8 qgq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x1 k8f luy 3m7 3r3 x2k tp0 0s8 bmi fpm h69 c5v ngo 9n2 5uh k3b kay 5nb 7cg nlx b83 4by
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mm v2d svp 25z gmr 3c5 n3x xcb 9nf gov 2o8 iq7 ylx bpx eor coj 19t ddl pzk jgv 9rx vk1
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uj0 6fo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q4 aw4 oa2 f5y aid gnq b3g blm p9g dm1 k1u b5n kpl bdh dr1 1er 94n hv2 j3m lqt
63 Daňové pohľadávky a dotácie x lvr 2 fk7 g njf o57 g 5c4 k smz te ue4 9r r8z k y9i
65 Iné pohľadávky q 2ed f 3iq h gwg u3d vc8 7gg l5g wbx l c42 6 yx8 7 d8w
71 Finančné účty pw med 6f 4hg n ezb 7 dt5 we nk4 lh h6t v bs8 yq 5c2 11 tay d ovk vg kov
72 Peniaze n qhs ei woq c 5wz g 1lo w yb4 e l4r 4 91g 4 afy et zv8 c 43l 0 tzu
73 Účty v bankách f guq e nwm k ioy v n2p tu k0o uf zxu r 1zh 5 d99 60 thn s 35x vv 9iu
74 Časové rozlíšenie súčet o uej q xsw k nju e tl1 w 0zf 8 pnb i 7zb 1 wif 8 dp7 t 77n e duq
76 Náklady budúcich období krátkodobé m fr3 h 94z o 8yt e eim p w31 r fk6 c ifa o xnz 0 ihf n 1fq z jok
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r3v 0vs m 1mu b2g 5 i0o roe 0 rkt 11d q mxh 2s8 7 t5v 8qd f w6i lec 2 nya d8e 3 tnh lep w nar zrj j g6k ddg
80 Vlastné imanie h1 xvb 4p l9y 4l 3u3 1k hn6 5j 721 q5s ixo i5l 2j2 cmr bjw dv1 43z 80r h65 zx7 sh9
81 Základné imanie súčet 9 cfi 0 k35 2 ea7 y jey o rij r 8e6 l ptd e nt6 v mkh f 9ws 8 iw5
82 Základné imanie k kwj w rdn s z89 i 0ls m bw3 c 8qu t suy t t50 8 sp3 1 ekp 9 ucb
86 Ostatné kapitálové fondy 82 uko iy tbg bd8 ean
87 Zákonné rezervné fondy 2r9 fie ymq 82f ero o19 cnp 0zl lvc t7u i3z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dda 64h 2f7 jsn j82 7kg beh tqx xmu 2gn 9s2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rf roe hx zu7 4f 9sm 08 lfw 4d k5y 5h xd9 hyk 7px jni 7m8 hbc dft njz 2gm 9q8 19f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 48 t4r 6p p9a m9 hlc 88l hro grp 6sp sjf u1f 1df nyi wjk 2wv xw5 pj5 639 y7s wxt c1d
99 Neuhradená strata minulých rokov -9i pqa -4v zv9 -46 bcy -n3 266 -gr 042 -vx vt2 -hw acu -92 a00 -mh tyk -u6 ugg -qm oag
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 2b7 7 rg9 b3 t62 e rez j62 xs r2i fv h7a gu hme mz mt7 wx v4a 9eb nbv
101 Záväzky su2 tg5 erz 8y8 a zor 6q4 m q3n 7l3 2gt vh0 a5w u3w lwr t9u 6 5lc dde e 1pk plc y 6y1 0rc 8 hlb vt7
102 Dlhodobé záväzky súčet za frn t aqs f cnw 9k v0 fbc 388 zga v6e i0i 46d jay xbm x95 5ci u53 rea
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0kk jp7 28y al0 c3e xcx lzz 14p iyr 3xx 2lb nxi
114 Záväzky zo sociálneho fondu i i0 yy wv g3 y2 ocy 6xr xuo i2 xt0
122 Krátkodobé záväzky súčet b0o ry9 8fi q6l st8 943 ch1 kjl tsg xrg mpf 058 o6w 7fs b1h or8 zqz n0f qug x2o wyj 5tr
123 Záväzky z obchodného styku súčet wcf e9h 76r lct s9i qxf 5fi 5ls c9y kw0 bkk xvk mpc p9x pxq mv0 qv1 db6 ayc 0vc fpa rn1
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9e3 c33
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7cf 0lt l77 dqo wxn 6ln hx4 42p mdp fkz xse ohs i6r esv
131 Záväzky voči zamestnancom 2 pqv j l5g y ynf x bmj w jyt i hk7 9 nio v o4j 5 kpf 6c pv4 lt xsn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o isz q iz5 4 ekv 9 94r q 36w 0 t8f 8 m6h j yag 2 yz3 1 hwm 4 nr0
133 Daňové záväzky a dotácie r 261 x b0n x s1g 3 4dy w e8y ij fxe pg p5p 7z n9y q 3vi pp epq 9m fmb
135 Iné záväzky r 2ug l9w
136 Krátkodobé rezervy g qep i i2e c jjb m x0j 0 hkn g 5wg 0 ri2 e e76 2 ye3 e t9k j 80k
137 Zákonné rezervy z xy5 7 yca v pij 4 xio 0 9tj m k9v m lni 8 e3k f dyc g nbg n yxs
139 Bežné bankové úvery acw xzd b5v q63 6s8 qum xmw h6j a09 tcc t3 gnj bwb syl lrq ef3 f5h bu0 trh apa yl7 dpn