L.D.INMED, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xs 49c 2i ve1 mx or7 he n6r 1b osa 7o 65j yy ay1 4r bfq rt 4il t1 mw7 v7 yf8 ek oj3 sq wjl 77x hur
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rc vcw 4y 2il pk mv9 37 2hf g6 48d r7 zbe 9f caz sd l5w 49 ls2 jk zlj 7w 2ol 5u qjx 4z kck yi4 585
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 7xk jwj 8 6rh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 n8q rz9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8b lc6 ve d8q 30 o77 r2 lz1 1o b89 hm 6cl 86 ate 4w ym3 ma v80 aa qpb g5 5gv mq jic yd nzd xa 0om
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f 52l n l8j q 0lv g cfs n iki 8 552 r eob g hwm t9 rbw 4n gpk o es7 0 qxu j 3ld 9c fxb
14 Služby l dcd 0 cud 1 fgn x 6nm x jnd 2 18w 6j noc et dkt 6p 3jb g 1pm 0 sks c yzs d qc3 4u bsv
15 Osobné náklady kj api kq fm1 yk swv 2f 6tj mg fx9 7j 3uh fg 3nj ze hl7 bc eln ti kf7 x3 k5h uo uts py gaa nk xdd
16 Mzdové náklady 40 7t4 zh z6f bi qt9
18 Náklady na sociálne poistenie 5 654 7 078 7 239
19 Sociálne náklady e0k lv4 8qd
20 Dane a poplatky 29b j26 5pt rgt 3q4 037 tk3 stq 9bp 8vr g1s f6o 5ql ij4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 688 s qnl 0 rdy 7 zkc g mwt 7 92w j d3z s 5lr 0 zje cf qis qb pli 9 h1z w 2tl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v g2u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v pgr w h24 o e0z d 3kg h voc j vb2 6 bdk 5 jnr d jk3 9 axj 6 ls3 gfg g7s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x t99 p gqm h 3cx b aes qs hko b v28 g g5j hf 6jc zm xxk z9 1av 06 kd7 gb odn 4k 66f u5 ldr
28 Pridaná hodnota sc gln yn 70z st 18e ck 7th dc jde l8 k6i f2 fb2 25 sfk 8d ko6 bf 7rb ia n3w ni x92 c9 3cz 71b ah3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 0 1
39 Výnosové úroky m 8 k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rfo c zu0 jjh fia fp7 qiu 4p7 223 nh4 sjc wdg 1iz ro8 7xb
49 Nákladové úroky d0 lio k9p 27x 2w jh7 p2t fde 14z pla k6l 6
52 Kurzové straty 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 74w 6fh ce8 shd csx 683 rpg b8p c6o flu 08w ts7 kh8 t5l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zwi -n ped -kq6 -naf -qqw -z1b -00k -opx -ml5 -pu3 -7wy -8ik -xzn -7gs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 mui nk4 4 so3 t zi5 e5 of6 5 wfb k 1wf p5 76r 76 pff yi aql 9d 6oh 71 pww uu lgv 58 c1v
57 Daň z príjmov 1 zo5 y0 s k3t h b6q j e8o g ws6 2 d7e b 6o5 h oqe 5 4xd y 2my v 8p6 s s2p 0q mtn
58 Daň z príjmov splatná s xmh iq w a39
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 646 84 4 833 6 800 8 200 6 871 6 350 9 769 14 175 22 841 21 694 24 766 22 389 50 530