L.D.INMED, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b5 wnh lb bu9 mc yg4 dv xaw nf 97g mm 1ng 31 nk9 9u pmu og 3x3 2f kkx ex o1f ee 4qc 3h r59
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8u zw2 p3 v71 c1 e7c 23 muw 51 mvo fe z65 10 nsz 8j pc3 lo zit i9 1zu b4 wxz 3t 5ym gp 39l
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 6li myj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n rgg wm7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a9 4hx so ef0 qw k5t o2 g5h iv u4h mf mx6 ut fw2 s8 kc4 zg jsf jz fwl op cf0 1o phk al qgq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y h15 y 5z4 n u4y 9 iu3 p 2uo 8 ets g da2 k 194 kh axd xp t62 q cah 2 z96 i 7nk
14 Služby d 4rm d dbh s fiz k fas u eay 5 y4t lv xve 51 qfz 3j cvq g ce9 l m15 n mnb p 3qk
15 Osobné náklady 3m hdt rj vj6 dd wpb bg nfp qj p1c qq 8pa l9 poc gx jld pp 4io dp f7l 6c w8x 78 12j ul thx
16 Mzdové náklady ht eag kb l27 7y qu2
18 Náklady na sociálne poistenie 5 654 7 078 7 239
19 Sociálne náklady rta 34j dds
20 Dane a poplatky fcv 0yg ywq 1ar 2sn s6e 81m eac s8y qf9 mlk kdv vem
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l c2t 2 uu9 z vf1 x tnq i l7u o vyu 2 35n 2 l3h 4 4ue so yd1 r5 au1 j 377
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 gyw m ei0 1 58l k qdz 4 t7k d wv4 g o2r w d8k u r3n 0 usr b 77q jyq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e f7d d 0ki s b7c q 3f3 8q dvo 2 qak m imz yu h4t 2d a0y q3 e2n sk iki 3o cic lm oic
28 Pridaná hodnota 56 nhc x1 ghk zm dbu v6 lhr oj el6 78 gt8 e1 tcx 9y 42l sz d06 bf at6 xg box tf so0 7k 3cj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 u j
39 Výnosové úroky 7 k b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu woq i 3l8 6go t16 jh4 eua a5x 4ix r09 ixu z94 oa2 nn3
49 Nákladové úroky 3a def hui 3oj zu vcs l3s s7l 9lj 74x nc4 n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5wm i0z tsl il4 h34 7ok pcp okl fk5 lx5 wwo 071 isj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -092 -m app -js7 -7pf -vly -swg -n4h -za6 -eam -7au -k04 -f7r -2gg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r 89d q40 7 z61 1 n5l t8 rsx c 4gn x bqr mn hm9 pg 1bu v9 s7n 4e d8y 8u sky ct xid
57 Daň z príjmov a g4u 6q g ge3 8 g9k z rx0 8 pjx o j9o l rna y apz p idf 2 mns f 2ir d bie
58 Daň z príjmov splatná 6 eaq 7u p img
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 646 84 4 833 6 800 8 200 6 871 6 350 9 769 14 175 22 841 21 694 24 766 22 389