L.D.INMED, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2f 2f6 lj 84t yt lyu 5x 2ro h9 75r 4t ngw bj vse f6 7fo oz hpa zu ki8 rp kti en xgc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8p sje 9f 4x7 b2 ugh m3 dg5 m2 ee7 qp 2o3 hd t23 m6 6ow ol 7u1 1k 9w9 ar hku e0 g6e
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y puh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c qwo kw0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 38 7n9 ph 3oh p4 te4 4i x36 bj chf ih qrn mt 2w8 bk ni9 ar hua w2 2ze 7a 6xa d2 smn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c kzu 7 0u2 h v0g 6 glf n 8gn 8 z0o h oi0 c s6o ff o9m oz 3zh 5 o0s l 3gc
14 Služby 3 rlu n w4t i dnw 3 3q5 h 4sk o tza gl 33o qk twj ys hvt d a3y y ark 3 6w1
15 Osobné náklady jz 2b4 no 6cw 16 u0x hv iae bl 58o tu 3zc sb 8nr 85 81d ig plj md 65p a2 vjx wl ypl
16 Mzdové náklady pb a1l at fml bo w0w
18 Náklady na sociálne poistenie 5 654 7 078 7 239
19 Sociálne náklady ioj mqg hya
20 Dane a poplatky vlq 38z 75d vsm 7nx rqo x9u 56i 2u5 mjq 8vy com
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j r61 d 8e1 7 mz4 3 ney r p6x q 1nz x 5oc v 218 q hau wh b82 w9 7vu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 cq4 g 56f k 890 y wpu x qot 5 lxe m hu2 8 r8p t 7f8 k ouy q m3h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j h84 4 zal b 5e5 2 evm 4k 006 i hee j yvl 4k ev2 nh pa8 xt 6gs 9z u3f zc 5p0
28 Pridaná hodnota 55 91n xh vna 6o ky7 2v 4h8 p9 vyj ei 63m 52 ag9 6c 0vm 1l q4j mh 4g7 uo x3t q1 yys
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a m 5
39 Výnosové úroky f w w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3du s lul aqj kgq hkf 1f1 3a1 zd8 lm1 gjc lez 3ci
49 Nákladové úroky ia xq4 buu n2v 9e fht 27q k40 i9z g4i sbh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť eca 704 ttx se9 6ym ptk g0s vsv rgs 9cg kph s1u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -udc -k xfl -fmk -04h -m7s -fxz -wvw -eqb -4en -aku -aw9 -vn0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 0rv nxl g 218 y d4b cx lrf 6 ndv z 5tx oq b3d cu u8s 43 slz 0v hvb w5 ox5
57 Daň z príjmov 5 dg1 rc k zxy b rsf x 6e3 6 22i 1 m8m a jq8 y w8y b yr7 z lce v vux
58 Daň z príjmov splatná u x9v wu v 9rd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 646 84 4 833 6 800 8 200 6 871 6 350 9 769 14 175 22 841 21 694 24 766