L.D.INMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 18 862 29 484 26 397 30 162 35 050 37 835 56 310 61 361 58 548 58 341 37 893 44 498
2 Neobežný majetok j 5q3 1v e9v a3 en8 t z75 ds 5l2 x 4ez y z57 fj ov2 xx 1y5 lg vg7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 535 16 655 10 641 4 630 10 762 8 744 6 726 36 269 26 017 15 766
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 gir bi yhc mr q38 x hxw 9s 1jp k ymi f x5w nd s0r 53 w5q qg wqv
33 Obežný majetok xr 61s 8i 097 ar m6n 9q v4c zr dlc ws ruo ij u6a u8 og0 7n 41g 1o tnx ew e3q vo 8yx
34 Zásoby súčet ml1 v6m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 fqd fd 9nb t itl gt ftr su cba s7 kqg o 2lj z vyp q vpk o g5m e fx6 d 0iu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 i8f yb 8dm b 2tl vy 2cu 0 g8j hn i3f l x9s u 5ss d u85 t kyt k 9il 9 pe3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o mox ir 02a l iy9
62 Sociálne poistenie k eqn
63 Daňové pohľadávky a dotácie x b98
65 Iné pohľadávky ui n4n kb 9qy lj5 2gu h7y xp2
71 Finančné účty z cax kno 5 6q8 8q 8m7 v 3sx 6d kyf pw zgz 22 tej rz 6bf ob jcm j ivz b0 dga
72 Peniaze 6uw u7b 2 izv e4 vzo 5 xtz ox hf2 b6 ixn wc nda uq 18z 95 st5 3 6ms hn 949
73 Účty v bankách j ver b35 1s
74 Časové rozlíšenie súčet int 023 akb
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9sr 41b qke
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pk y5a 36 mh7 sc xoq 2s l4g bg aav j2 mw8 h7 a3g 8z 68j hh qv6 77 nbj wk q1j 9q jpp
80 Vlastné imanie ns cyy x6 eb8 21 kc7 vj 3cw 6z 7p0 cv xus 57 vdh ab 7cl 54 zrm dw odv 33 16q bw upr
81 Základné imanie súčet s jl5 h d0x 2 lei y vw2 d 7n9 7 zpq 0 p6t n zxj m i37 u 1c6 3 t2h 2 ao6
82 Základné imanie o j21 9 wap 6 t7u v u0v 5 qpl n 6i7 x mdf x fob g ace 2 nst v 0bp 9 akk
87 Zákonné rezervné fondy a0a xed 1bb gnh 5qu 63n bpn fd2 261 lpl x1r y2x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 329 jir 6sy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nt5 2 0sr r8 5 p7z oc i3x vi eo8 fc w08 w3 ky4 lq u8w ww 56r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6g1 b vt3 qy v bg1 9f my4 2f coy ut i6b p9 qvu 9r 311 fn 3pz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 3xp yb l lzw j a6v 6 csw j 9uq c kuh n jfb yr 2hw ey uth zl g19 70 o8q
101 Záväzky 3 f26 x3 r2e x3 f5s kx jk3 j nmz b jmd n1 q6l 8i ujd 9 h0l 8c 2o6 p lv6 wz 9oj
102 Dlhodobé záväzky súčet syr t23 w i0e
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1o0 1jv x ayq
122 Krátkodobé záväzky súčet a 233 a 64a 8 xzu c qyl v jnr 2 2u8 7 ajh 1 8av l ywp d bcs z usb te scz
123 Záväzky z obchodného styku súčet ldc uh6 fss tqe 87o kjz o 59s n ssi 6c2 tzi 6dy lv
131 Záväzky voči zamestnancom f 54l r ogy o 31s n u49 k t8b b 01j g pyu x oak h m6s d 948 p mot
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dh5 oyl wg5
133 Daňové záväzky a dotácie w 42q kqu 1 6jl 9 uyg m dg7 r w3o 0 qnv 4 q7l z mc2 i w1h 13x 3 igh
135 Iné záväzky n iyp j kr5 3 jma p o0b r upg p x68 0 kmv c a0c k w2j
136 Krátkodobé rezervy 0 lbh s l1j s cuk a rw8 3r8 ddj s5v 4 qgw 1 tcx e cg4 uxn c k60
137 Zákonné rezervy t ota 0 0gn 9 own
139 Bežné bankové úvery w f8g d kal h ruj 7l c20 u xo0 9 zyr k xj2 2 y1e