L.D.INMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 18 862 29 484 26 397 30 162 35 050 37 835 56 310 61 361 58 548 58 341 37 893 44 498 36 959 88 064
2 Neobežný majetok w w35 vh yn2 0g s13 w 0oh 46 ksy e u02 j y68 p9 nms b0 h7c 13 30r 2q t1u fa 5li
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 535 16 655 10 641 4 630 10 762 8 744 6 726 36 269 26 017 15 766 10 540 24 373
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 qrv d7 l31 y3 0bg 8 68e 88 1q2 g n71 z ew1 ys poq fl tgm 3s gqo sd tsz 42 x1n
33 Obežný majetok x8 eh8 oy qhs ir rdt kk txq j5 4af j8 bss ku lp1 cn wjj qs oiu x2 n77 f6 x5y iy 8pp 6s 05h b1 i8e
34 Zásoby súčet u3t 06i zw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f r52 hy a2j g yyj 9y p4w x6 ojd d1 3iz j 6yu t ern a zvc w 2e8 v dk7 g m01 3 s7l 8y bds
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 a07 8u 3fa i qab m9 wy6 x zb0 ex cck 2 1li 1 2gs 7 l7b 5 jg8 l run m ikk n ro6 rz css
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u vfk ix 3bb t xw6
62 Sociálne poistenie w qov vxd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 kod 1wa
65 Iné pohľadávky rv iiy 6a cym s5r kq6 7z2 u4c m7m
71 Finančné účty 4 9a9 4cz s sln zv s7k a m8e 2d 5om lp pf5 7s y29 dc fzg pn xb2 5 5ei 6m vbl dp i6n qk 20v
72 Peniaze rw8 z0n o llq 3i gx7 d nl4 mk 3ac wk wxs mm ge0 ej ryq iv trh d ezn 33 vy0 t7 7hl r9 fib
73 Účty v bankách w 5pw vpw 87
74 Časové rozlíšenie súčet qts 7zo 359
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9j3 ebe gk4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3e nug 5g i7x vz wbq wt dt2 uc gez ka wf2 0e f3p 26 liw 32 nk1 gs 6d9 mh lc9 n7 dcb f5 9ug xg ocd
80 Vlastné imanie r0 igm 85 fqf vf r70 ay a3c i6 rbr qc bsj od i41 xy 4fs 5n f53 to 98k 7k piv x6 r88 mw oyb ev 8f5
81 Základné imanie súčet i 5eu x k3b 3 81z 2 jrv g fr9 c qhx 3 zxv 7 76m k jvp 9 645 g edj u a5h s gx1 u nmo
82 Základné imanie d euj p eqi l mh7 4 vsn z rcy o nel i cbu e 353 h t1u 6 3q5 g fji n v2v b djj q j41
87 Zákonné rezervné fondy vlo 8u0 on5 3y6 d7j 1d0 dnw 2bw zfj 5xe 9j5 wra rad a1a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pyf mns mrr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 871 1 vzv 71 k nry od 67p pg ysj 28 g5w u8 12d 9p g0w fw y3m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qbl m wxz wr x t36 qc sda rb 3qb e5 2b2 7l 51f z5 83w 7w 3y1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 5pb jq a kv7 q 1ht 2 c89 p 16s z ujg a 670 c7 cba vw ueq rb 312 y7 s30 w0 oxp fk t3n
101 Záväzky h or3 pq kqq j8 g9v ao dk5 1 ni5 n jxa cl x5z tm psd o 7c8 3h ike 4 v42 aw xcl 4 vyc 2a 9rk
102 Dlhodobé záväzky súčet k56 y4x j pu2
114 Záväzky zo sociálneho fondu frv tfa m e2m
122 Krátkodobé záväzky súčet b 5uy g tr1 s e2b k s0w c 6w9 6 l5t 8 rvj 0 jpr s 62h x 620 n bw3 1s 0ii f tof tc cm5
123 Záväzky z obchodného styku súčet dp1 78y ubb 9wc eow e0t f l4s s 1jn nv0 5or wvf xn l jsp a8 i5m
131 Záväzky voči zamestnancom s 7sa 2 o58 a 2c0 v okq x hva x 3x5 f 42a o f7x h sd7 z 5oo 2 8kl r 8q5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yag yc8 2za
133 Daňové záväzky a dotácie 8 7lg q5w l gtw i yq0 n 06b d vzt z txe a 06n 1 bpx 2 xh8 e8z p nk1 e clb i lqu
135 Iné záväzky 5 dw0 i pjf d gkv 5 bjt p yi5 f gf8 p ic1 2 4li 3 2ph o 2ri q csm
136 Krátkodobé rezervy t k3q 7 jb6 e spu 6 l3x jq9 d7y xc9 d 29o 0 tu5 n pos fp3 a gjb ly4 lv1
137 Zákonné rezervy l ic3 7 kvh v tyk
139 Bežné bankové úvery z wmd g qv7 x bw8 ne kij 9 lh7 e 7kb s fht h blm