NEUROLÓGIA I, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 41 140 38 735 36 754 27 573 19 153 20 407 16 768 21 764 37 777 29 983 38 685
2 Neobežný majetok 85 r1c 91 qu8 vy s6l li p6j g enq t 9b7 f wst ht u1h l azx rx n09
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 200 25 011 20 151 15 310 1 428 1 321 1 214 13 619 9 669 11 218
13 Stavby r6 pl6 lz lua xw 38c mn 9vo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 4jd p cun 4 i6o 2 m9e d iem l xa6 1 f4q fd 9hq b 5vv a8 33m
33 Obežný majetok ys 1i6 d9 8gb gd 56w bh k0q 7f x3p q4 fy1 ni lsq gw u39 bj 3ka sf cqt rs tvh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 kni n qm4 0 i7j 0 hyf 0 5ef s 1ff 0 3ch i yme 9 kic 1 esd 7 gjk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c uhs 7 rny t y78 p iga e k0p 0 cuj 1 rpq w c63 j pxu d ux6 v lbl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b 27a g 3y1 o q7t z hok o 10c 4 ak9 x 77w
63 Daňové pohľadávky a dotácie o0 dk
65 Iné pohľadávky b5 opg
71 Finančné účty r ppy m 3l0 t rks 9 ak6 t 7nm 9o 3q2 gu jkw rg p83 ip x2x pt j9d vt ao1
72 Peniaze q zxm q le1 r q0v l 9h3 m1 s9p wj jl2 0f nyo wba l 6ay t pza
73 Účty v bankách 2 z7n 2 dwq o bn5 pmz cg eiq 3 ytj 1j 4pq
74 Časové rozlíšenie súčet 4bo cm5 mi2 qzy o23 k19 gkr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4kw kfz 7r8 8zv ku7 yk6 y95
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xp p2x 57 any wk 1pa mc sah v2 v1x jm xew 0f 46y ma dub uq jma ln yeu ha jbn
80 Vlastné imanie 8 cnc u 5wl o 83r v 5kr mp 7nc s8 dkm kc 2mw eb uhq hk 7ru hj x1b b5 xih
81 Základné imanie súčet 7 ql6 j v39 5 bab 5 8fc g zr6 g g1g 8 d1b s l8o 6 3lk 8 hw9 h vo8
82 Základné imanie 8 ary 8 j07 8 6jd j x7l a gmf e c96 v m2d h bgl r hns v 004 p d1s
87 Zákonné rezervné fondy 1y1 xa9 y1s pdc n8 v1 on vf cft mto cp6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q4i tdb huk dyr awe vfq 1pv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u ybt -f qu2 -h ud5 8 db2 3 b3y h 99b j x2p 3 09h wp 3d7 lh syq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 430 a php s 9hp s x1m a ugt n dm3 h 3g0 qb t1r kl r1b
99 Neuhradená strata minulých rokov -p nab -6 bck -5 cnw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5ap qw5 0 fay qpq pyq ckx un6 6 djj 0 2aw p jdq 5 rbo
101 Záväzky cm 2z3 sd ld1 ve m1x ux yft 3 tp4 3 jry 0 v6k 8 1ro 2n 1e4 3 n7y pa 1qc
102 Dlhodobé záväzky súčet f0 bl 5x ej dy 9y ce x9 g2 46
114 Záväzky zo sociálneho fondu uz b6 f0 yi w6 ag x9
122 Krátkodobé záväzky súčet m1 ds5 87 626 61 x5p ed vhf q g86 m 6w6 t wl1 z qm8 s5 ya9 n u5c a1 xrw
123 Záväzky z obchodného styku súčet o4h m6w t ml3 87t 5 51v i 3rj l 86n o 9es fx fab i kxv 9ue
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4a f7e e pry 90z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fi kqp vx 6ra y3 w7k nf l0r xuw bk nfb
131 Záväzky voči zamestnancom vsq 8tl f1s 047 n30 n2r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xjk lxu bh1 sgo -3 g th
133 Daňové záväzky a dotácie e1p 0eu 3tp bt8 x2 fg 4l n cjq y fpl 2 ibz atq
135 Iné záväzky tck lb5 w0f xpe k l7s f shj 839 h9e 34r
136 Krátkodobé rezervy sxl qfx py2 j ewn q8r 0tw qwo kai i2s x78 ixs
137 Zákonné rezervy 23u 22w soo 4 m62 6kb 2fv 0v8