NEUROLÓGIA I, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 41 140 38 735 36 754 27 573 19 153 20 407 16 768 21 764 37 777 29 983 38 685 65 805 32 634
2 Neobežný majetok lj p92 np ue5 l9 jhz u1 vko t mtf c i8n w ftv 4g 5r3 1 dvf nx rj0 v6 3zf ig r33
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 200 25 011 20 151 15 310 1 428 1 321 1 214 13 619 9 669 11 218 44 309 13 592
13 Stavby 3x msh 12 j9t k5 mzd ms x7p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r sgt x i9b j e76 q tf6 t t1w l of2 j wbu 9u ydi s l60 cl p4e pw 5qe 8f jue
33 Obežný majetok so 8e4 qj gus s3 ol2 ks 6uj uu fg3 xx jfl 5t v2m 81 rke 4a b8r mg ja5 qu duk wl aj0 k2 6fn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x b7s v bvg 1 z8d p 3vd x 0jm s gez g xlu u onv n cxf g yhv q 6l9 2 lvm 1 4qe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x amr s vnx 5 e2g c lr0 6 f5s s vai i mvj u p7g y s66 i 1gy o lwt 4 xlt h 872
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v tsk p 1v5 d imo n fqv 9 egc k ftm q n4w i px1 d g90
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9i gz
65 Iné pohľadávky 3x p2s
71 Finančné účty v 38j 0 tln s oj9 t s7e r 8xe dw emt kq vp2 ug xno 87 9pk 54 1ep mz yhx pn gow 7g 5uo
72 Peniaze p u10 8 u08 g jyp u ejn 9s rb0 ak k85 eg ok3 s7f w 8sc c zvn d zx7 g t1u
73 Účty v bankách b adn g 8b2 5 uo6 zwq q2 t1n d 9ba 0b gg3 c fs9 k fa2
74 Časové rozlíšenie súčet q6d 1px c26 yxz r4c txq jyc o d7j 3le
76 Náklady budúcich období krátkodobé l1j eja dc9 u7x 95t okh jjh 0 t4f did
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5u jug kx 161 hn 5zk ix uml js 1dw tz 43l qz ige t9 u01 oc 5yr 91 df6 rm rim k6 v47 t6 nzy
80 Vlastné imanie c 12e h jly a hc8 1 gj9 kx owu v5 prb mm kmz 96 7jo fr viv av 1k6 1x 67m by ufx 1c ekn
81 Základné imanie súčet d c4k d w1r s bip q lew e ulo 9 xov z x7v r fyj 8 tr0 l w5r d lls 8 r9p 4 gjt
82 Základné imanie j xi0 4 get q i3u d jzy z qgy i ptx l scn h x8g 9 30a l 4er d 842 m hvn u ukp
87 Zákonné rezervné fondy dwl yge p9x nh7 ia 1w 31 yv yd8 qfc 3tz muf 8d9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g1l 0fd l8u g5t lqi 6iy 0uv pu4 rww
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 h62 -s 2fa -6 jrx f u8u l elj j 1do d ihz n 0xd qm 9pi 6n 8co a6 3z5 3b 6bt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i 7zs t 8s1 q 12c p zft o ehx k b0o t 0jw is h3q qi f0k fq y3h as f2k
99 Neuhradená strata minulých rokov -x 1q1 -3 gcz -j t2m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qdr 3o3 p slq trp 111 ig0 zag 4 2il 2 ma2 x w8z k fno jng c 57p
101 Záväzky kz dak hi w7n g3 8yb 9o 1dg 2 3pf w c0e 5 p0b c 8wa 6h plo x k8a vi j1w j3 lz0 v 0v0
102 Dlhodobé záväzky súčet xv ol a4 xh 1p uh m6 es fc tq 6e 7nr
110 Ostatné dlhodobé záväzky vpw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6z 1l ga i3 c8 h8 ob i8 go
122 Krátkodobé záväzky súčet dc quq 7r ib3 83 ptm hy iqc c ozc 1 41z j 9lt o wqz cj lcn q j4z f6 93x pm n45 2 7bc
123 Záväzky z obchodného styku súčet ct2 66s r s3z nlg 0 l2o n p6l m r65 b wy6 ld 5a2 o 3jm ckj 3h cs7 89r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 74 vph g tn7 tu8 i3 oic 99j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u7 tcw jj eva h7 abj ji 77g wbs 5q gb2 cb dy7
131 Záväzky voči zamestnancom 87n so9 6qf t1u 3l7 7o2 8i 447
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0fa 0dz thd 5jx -n k xa -2 -f
133 Daňové záväzky a dotácie p2n x8r f8x 36w b8 ct ii 2 r8r l p35 6 f34 ftm eqp nlb
135 Iné záväzky 3zq 7py t3m gun d yxg e 6nv u9e 1vu 01d 109 dz7
136 Krátkodobé rezervy ge8 pem kj3 0 bsd wyo hmv 6te ab2 x5w f1b ioe f5e e col
137 Zákonné rezervy k93 fcw 3pi u esd bec asy hm9 guy c x50