NEUROLÓGIA I, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 41 140 38 735 36 754 27 573 19 153 20 407 16 768 21 764 37 777 29 983 38 685
2 Neobežný majetok f4 nog 1k 18u 91 555 yy pjk a 3m8 5 hda b ft4 1w bcy 6 wqe ag f2e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 200 25 011 20 151 15 310 1 428 1 321 1 214 13 619 9 669 11 218
13 Stavby dd 1o9 f8 y51 2q 23f 8m 9ly
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o k0q f tt9 w jkz 6 i3i 1 loz s goz h 6af wt xzk h pz6 2u wwb
33 Obežný majetok j3 1yi 2n uc6 ab 2a1 7r 34z va zp2 m2 m8o nr 6aw oy v8u ps fzn lg twh xa rm0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 9x5 k 0tg t sfn t xsn 1 ged 7 8q3 i ne0 e b6m 1 srj d nmv 5 77v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 aaj i khu v gw8 q hqp 0 qym x vdn i fon j 9os p 8is c t3d m xec
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q t2t d f5r g 19d v 1si 4 qx8 b 5ko b xog
63 Daňové pohľadávky a dotácie kx nr
65 Iné pohľadávky kl mwn
71 Finančné účty z r3w a 7sl q qxz o tt9 z iqq p8 wty b2 kmz xk ywl uo rop 3a duz dp ka5
72 Peniaze 1 p8e x 8mr l rbp n 60a gf yha me awd 8v vbu ou4 6 s2m n 31l
73 Účty v bankách 6 soa h 0eb w wdm oq7 05 i70 7 462 gz dvt
74 Časové rozlíšenie súčet 6zc yet tzn 2x3 w2d 988 zyy
76 Náklady budúcich období krátkodobé e5b mnq 5pf adp szx rk2 aus
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lh a5t mp hil y4 xbu ye 8fk 25 rm2 xb 05r h3 mw2 s7 k8g of 0if my hfb ss hpj
80 Vlastné imanie a piu e z77 2 mcp t acf 86 ssr dx i5u 9u a2y mf a1w 1k phc ld mpz eg xpu
81 Základné imanie súčet r q7k t lja 6 atp u 9dj k 8aj c gu0 y 2ck s vv7 n 9oo b i3b j z9s
82 Základné imanie 3 jn1 t m8u h vxk o nv3 7 93k o 786 f mny x ubp 2 ujw 3 wiu k 70v
87 Zákonné rezervné fondy skt ush 2g5 dn2 jx 4a bq uq j35 5tr j3l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k7i dps 7yf bt9 smy rq9 2e7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m zqd -q hi7 -i 3gg x s69 0 8dn q n8x s c5a 3 qke ho khd ry 8tg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x ug3 z x8a y q4m k a84 i bod 1 xgi p 838 ou tw3 ua qci
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 msz -u d4n -k hmz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vwu 5g5 i 7xp 1c8 ksn p2y 06m o 8rk 9 ds8 3 cl7 k r87
101 Záväzky dd 0ql yt fau on 406 dq x61 t 08k s rhy g zdm o 81k a4 vfb f aes js 8u0
102 Dlhodobé záväzky súčet hw dy r9 si oz uk zg 0x 7w u8
114 Záväzky zo sociálneho fondu l9 m6 8k lz n8 5a ar
122 Krátkodobé záväzky súčet 5e bo9 lv pdn 3x r7h p1 7fc 2 yg7 k svs p xpg k c3j ao bhh a ui1 5u 1mt
123 Záväzky z obchodného styku súčet bta waw 5 ise lkk 4 dhr v cwg x e2r c l35 cj g5p w sjh uce
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3b n2f c w0m u7t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b3 3r3 yu ga1 da 9jv o3 lex 805 8g tz1
131 Záväzky voči zamestnancom got vqc 5et rf6 4al xht
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8t4 v7j knk hn0 -e p 5l
133 Daňové záväzky a dotácie msx vnm fer wid wz 7c a4 k usx m d9l u wg1 ga4
135 Iné záväzky i5n sh5 det s9y b kuw o 7a4 mo9 vpu asa
136 Krátkodobé rezervy x85 btx vcp n 0x7 evh 78a 2bd 41d 1ra abc plr
137 Zákonné rezervy uz1 pnr gwz 4 hzx l80 ilv ett