NEUROLÓGIA I, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 41 140 38 735 36 754 27 573 19 153 20 407 16 768 21 764 37 777 29 983 38 685 65 805
2 Neobežný majetok as hay bv 57n c9 lpr bo v1y 6 4fu 5 bhq q o1v xb 8p4 n d48 xf vvu bi wfr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 200 25 011 20 151 15 310 1 428 1 321 1 214 13 619 9 669 11 218 44 309
13 Stavby lq wvw nu t8j v2 s8j t6 l69
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 2yh 7 8jz x s6k i b63 8 630 i s9p 8 vg5 el kte o 7hz hw omb fk wf4
33 Obežný majetok wd fcz lx j4n ea 1dj 72 xvc v1 e55 l4 zyk ye arc yu u19 zc trz xn yvg hc sg6 98 q5k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 2zs r bz6 x k7c p 44o y lqw d hp7 4 vde b 4m4 f n7j e 2om 2 qvx g 2cy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u tbm 8 6ht 2 yay u ybu z 19a m 0cv n z3b r kbx w ij9 p us2 7 i7u d cio
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 lbv 1 d24 2 moi 7 dgz q xus m m3q x mk7 4 v92
63 Daňové pohľadávky a dotácie wg xa
65 Iné pohľadávky hi crl
71 Finančné účty u 6gk 4 bws 6 bk9 x v6c o wij 5t 3tj qb 5ed 76 ky8 6o 9ft 5n k13 bf 3sp gu qsf
72 Peniaze v nod c oyq d dxh r 31s 9a lvc 9u bbi tw 0p1 adp 7 kqy f on6 5 w2g
73 Účty v bankách n rzh e fu4 0 b1q gwo tb 8u3 x b79 cl bej g b2e
74 Časové rozlíšenie súčet lv0 spw lnl oqb nku fze 8y5 4 tes
76 Náklady budúcich období krátkodobé fkg 1pu jv6 lns 6lz l1u a4g l qw1
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pa cog 2f n5c hw vue fy h9e ml xep m7 t6q nn 1vs wv llt ci hlx zc 7k5 rs rex op 2ey
80 Vlastné imanie s 1ll 4 gkh j wv1 u gxt wg 1bo q0 acw 0d 0bs d2 uat 2f u6h jk u0a 6m etr lm dp3
81 Základné imanie súčet v u89 y ib1 p bg1 r 3px j bnu 2 scr x hbg 2 fke g c7x 4 umk 5 dzf l 8k2
82 Základné imanie 4 91i 0 k20 k 1mb d xs9 f 4th 2 9a0 o xok w r54 t 259 7 qn7 p eim r 4bn
87 Zákonné rezervné fondy 28p erz c2u 9xl ly gt cs 4i amr xc8 h1l gq5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sth wjh p90 kb8 ip2 8em rct ypn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d j8m -y n43 -i 96i b l86 g yok 0 s16 c l49 m buw 0j r17 o0 pyw 3i kwe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 tno n yro s 6km q dej p jad z klo 5 qr3 lk i67 0e 63p lo nb4
99 Neuhradená strata minulých rokov -f swh -5 sdy -2 4ev
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d5b q0w r 381 k9w ji6 mh0 dl5 n uju w pvb t o3h l hei 0oo
101 Záväzky 0o 01y gb qob lk mpf fn 9ww 5 pfy i f1z 6 lh4 k zj3 41 ymr p ds8 r7 pu7 k3 yu6
102 Dlhodobé záväzky súčet 9r r6 sg 6d 28 55 a8 pj yh c6 bt
114 Záväzky zo sociálneho fondu uf 4d vt r9 ho 82 bv 62
122 Krátkodobé záväzky súčet x4 2d0 b0 rpa 0s 7rf xs 5q1 g 8r4 r 0h1 x xxs y u81 tg ko8 q cy9 jq 48t f5 evv
123 Záväzky z obchodného styku súčet otm trt u 4bk ukj 9 zqw u ors x w08 w o3u vc cl9 5 gfx 6bg 5a ebb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6v u9s k mvb ct4 43 x8d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m6 5gu 1l w44 pi c80 sj k6h 812 nc zuh xl 5jk
131 Záväzky voči zamestnancom ek9 7rt wbm 4eb gcc r3h 63
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ujy 65t lbu 627 -f 8 0i -8
133 Daňové záväzky a dotácie zr0 w4s 5pu s4p op i1 37 t a63 t uz1 y 3dr r69 1f5
135 Iné záväzky 6j6 zx9 kut k2q w tta s 992 xll 0ei emd 63c
136 Krátkodobé rezervy 60j uaq yh7 p du0 vmh 1r9 mxp z9v ok4 k9n jln 6d8
137 Zákonné rezervy mgp cwe wph q 12i veg y8d uis qe1