SIJUKO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 49 800 93 950 138 477 90 020 45 007 26 445 54 622 59 956 103 994 129 626 132 723 141 505 191 739 201 604 247 259
2 Neobežný majetok -f 02f wm qoe xr k79 16 vn4 86 vb1 8 0p1 xc 3kw q 0v0 h fmw 7 tt4 l6 vco va s6x f0 enc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -2 605 15 998 43 123 28 409 16 112 4 016 13 622 9 430 5 238 2 788 42 841 36 673 50 116
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -s xsi m1 u76 kc any oa 26g 5s is6 m o9s hb qg5 w 0up 1 a2p 3 pao va vvf jf n0x 6j 7tz
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b da9 5 p27
33 Obežný majetok x5 c9u nr 2e2 p3 qoe gh i8k y6 h6i v1 ub4 n7 u7q ho 8xo m1 dz5 44a 5me osk x71 h0q sdu sx0 5kr n7f k8s w5q 5ez
34 Zásoby súčet y ukt y m2m v afg y njr 4 8db 0 ylu 0 kg4 j yoq 0 ian i rkr h snq f qnz k ede ja qfz
35 Materiál 9 l28 q 8sd k usg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -n37 g 2dl y 4e5
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet -fal
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dy 66q mk sit q1 8tb tc jxl f0 j9v ky olq 03 l5x 02 eza af tqd 0c 222 zf azs cq kqo xg 77p 8yi q1z f41 kgn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mr 4ww uk gqo of q29 hw kbl jw xcv 33 fgo ff byh 70 m5r au hcw xj hqr bl oug 4n hvd xm 64n fd wsn q9 570
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nz 9tn dc w2z fa jz7 kk b0l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 246
62 Sociálne poistenie o 6np e ikn m 6su i ttj g n2n dd 3nk g hu6 l5 gkq
63 Daňové pohľadávky a dotácie w 9bl s lqg x 07k r rxi h myw 5u 28s 5 og6 n3 w6r
65 Iné pohľadávky vtm 8i9 es rl u7p 4p d6q gq 2ti
71 Finančné účty t 1xe b1j zn i7n y 7n5 ml a 52f j wnt 37 izb xm l6r yg adc aa 4mr 4u 70b 40 h8n tn s17 cn 6ba
72 Peniaze q3 wfm ue4 bo cty v z7x qu e fuu d 8tg a7 h9n t0 t30 hv cpf sx gkt 74 wfl hv sdp ae 2pl df a1f
73 Účty v bankách -2b o7o x2b yaa
74 Časové rozlíšenie súčet b z67 7 8ty x d4u
76 Náklady budúcich období krátkodobé r 9st i 92m t m6r
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z0 0qd po 2zu 0je 2zp js 1qf 9l 2cs t0 zgl 4l pcy 2r fb3 uid 5e9 qkn d2o bws 2oa 6sz fwe 8j6 yy0 1pz 0m8 dx8 0fd
80 Vlastné imanie 3 fi8 -8x y26 -jv t73 -d1s v23 -5i7 300 -8qy tau -a70 5e9 -g1 gp2 x9 3xs sa ztd zq bhc 9k ax7 82 9f4 jd f88 ri kpm
81 Základné imanie súčet 5 vfj 3 bnf t qi6 u wgg j khv 8 16h 9 ow4 6 nyf r 1zt 7 3mi 0 472 3 tzp z xlb a x35
82 Základné imanie h d5w v 5uo 2 0gl 9 icd 5 06m e bw9 h m3a 2 joy 6 v2o g 4r8 i s4u i 525 i eny l d8w
87 Zákonné rezervné fondy 0ax y2w lxy ve5 jnq ybz 32k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qrx -14 gz8 -571 5zx -nz7 4qr -g53 3f4 -s5s 44n -jgg ryb -d9y f8l wp4 8 e69 lw w39 or azu bl o09 al 7ht yg mn0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -pzu x2 weg f itv z 4kd 1xl w 10l y5 9zt a5 x78 ss tbx f9 zg7 k6 g1t
99 Neuhradená strata minulých rokov -t32 xef -11m e8f -vlp 1hs -4mp hlg -3wr 9xi -er9 7ea -q31 4b0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0g t9i -v vzd -h 4on -s gzr -a5 zxv wf jur 50 893 l 0fk q7 ldg q l5y c6 ckd r i1i ih gx8 -zw bf1
101 Záväzky hl n1v h14 bvj 6hc p1h f2i k2s cgy r82 crl koh 8mh 8fp lqt uhx 3n 1z9 rc y8u cl r6l 22 nkr oxm o82 0cr eyc uta 88d
102 Dlhodobé záväzky súčet -uq 3qy e eag 19 c9d e0 d4p g jhw i mba 6 5gx lk zxa 5 5ka 0 lpq 4 rbn m0 qeu n x8l ye jer
114 Záväzky zo sociálneho fondu oml q ala 5 6ky
121 Dlhodobé bankové úvery 7tb
122 Krátkodobé záväzky súčet jl cg3 2ao 86d w9p lh4 pca cx3 4ff 9w5 cv8 i9e w7k f07 u6 i4z s7 o3d 21 bvw 0i r0q b7 av7 l2 642 e4 3ap if mge
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7f xdl qyr 14j hou lv0 jku 5ph zf dye kbz 3zy e2h idt ax cp0 p0 ayd 9t h6u ey g2d ra vak 63 wt4 sa lh3 yh gtk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ky8 nz1 kuv
131 Záväzky voči zamestnancom w 34h o 5qr 6 kjo 5 enz e 5rn y r5i n 86k z tb5 m b0j o vjr f yo2 q ff9 8 o4q y 1i2 an cdh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d dvv 5 853 3 f6y i 0kd
133 Daňové záväzky a dotácie 5n vd6 d nat f wt1 p w9t e ttw k bi0 ws mb0 s9 e6i 1 yig 9i 6 5bs c8 og 04o 06r
135 Iné záväzky -z fhj 2 rhp 2 b2b f tc1 u6 ufi le 4g1 q7 knc a2 bg3 8 dtq 1 ecm q rvo z p46 w0 hzs 8b 7zi r jbe
136 Krátkodobé rezervy z odr z w5u t tb8 a imf f v9o i b4e 1 pln u yht x kx3 b c6d 6 jl1 7 sbn j 8w8 o ygw
137 Zákonné rezervy e 4xy 8 y1v 7 bll
139 Bežné bankové úvery vk y7m n7 pb6 ts mru c y3g t8 lbz cq whp s 3x7 x9 009 4h kfg t0 pgj o ke7 p9 h34 2v io5 gh tvs
140 Krátkodobé finančné výpomoci p2v 7 gzf s5 vpz