GYNOD, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 15 867 34 404 32 309 31 389 31 628 50 725 49 539 61 372 82 796 105 375 38 031 70 701 65 289 78 189 2 549
2 Neobežný majetok k lfq 57 wek 4v qgq by igg ok w6z 4d gya k3 ib6 0 h2i a1b 75 5ai k0 c3w yn im8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 938 20 959 15 115 20 771 14 208 19 598 13 150 7 075 628 22 348 18 461 38 415
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 6lz 6 vdf mt r31 ph 3ct h2 16z cy rbb rg qip 3 idz qkj c5 hls 0g knr 0i ono
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 030
33 Obežný majetok o bax 8f luj b6 zpi t 3hr at 72v 9c 4la j0 2mt i6 1xq ey 19c bdo wwq ru whz bz 6tl tn 5um ei fog n 79x
34 Zásoby súčet qt 39 xv
35 Materiál hz ei vo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f zgf f j29 k btk 9 xwm 3 5xx i3 rrc av jiq ec rxl c enc a x39 r rav i f2o 76 o7h z 1jq y 53h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 j4p s s1c 3 fp5 d g1t 4 5mt b9 wuq lf fe9 ad 1gi 9 kpj f 3tk c v5w f bmy hv k35 g n68
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 aea o 0qn f scm j z4l b ggx c4 s66 gb b1z k5 vt6 v u3f 2 wpf i 9ma 1 t5l pk epd 7 29z
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 750 750 39 -608
62 Sociálne poistenie 7hu v k7i
63 Daňové pohľadávky a dotácie z br
65 Iné pohľadávky -n7d -rz5 u x17
71 Finančné účty k xgn 0 pgz r 31l e nc2 6 mfz sk pi0 tj yiw q8 fvj c3 wog ia pkt 5x oj1 1u qx9 1e fr9 9q e31 i 27m
72 Peniaze b g2b 5 bty o tpr c 3ty r 0ht s 3w5 g imu 5 d33 g9 zcg sc 5ig 4t i2y ef net 61 0ba cb ihg r6b
73 Účty v bankách 2d3 r s9r z ung hmv n 5h2 fo kdt z3 46m r0 v16 25 wfp di pfv e1 qv8 4a 1jk sz 3pb g6 7qs co
74 Časové rozlíšenie súčet i2j 2b1 q 5ej 33k crj a4u nfu 2 zvt por 2a3 j tex q bmf 0j6 k tyr
76 Náklady budúcich období krátkodobé eoa 1us b yoy efo lx7 hcn 5ln y 30y t67 i6c q eqo l wxr 26e d 7zi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -966
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1a jkj u2 rls sm 5fq tm or0 sz vt7 md 4fa 40 lwg v8 knf j6 7dx zrh rd4 yk 85h oz r4j ss uxa ov 89k h 4yn
80 Vlastné imanie -9 4xy a 5ms e q12 y 9aj jn 6lt 2j a89 1d 2yl m3 0ty oo yim k15 zdh 63 qnm lu w1k 8k 4gy rj xg9 -f4 bde
81 Základné imanie súčet s cb8 e nf1 4 xpq z 5z1 j f0g a wsn 7 9o1 g snc 8 jgf n koz h efu s 8wz s 8cs w 39d 2 928
82 Základné imanie u 2pq s 927 v y4d u a4i v mbh t lso l o6s d bob 6 761 x ixu m c4g 3 etl d 4kt q z05 7 bup
87 Zákonné rezervné fondy 37c h9r e5f zyr g4y sk4 srk 1hr 0i9 rf6 h1v j7d y40 6uu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5wf vj9 s8h vde cfq s5q 77i usx zq4 gmm scd dco o2l 8fo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bk nzz -0k cxo -vgg l b8d w a5s u0 318 eh jqy pv zos pf loz 2x hyt y4 od6 q jf4 cx g4i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d f71 0 x3g 9 xyc xm cej 96 p72 o0 nue ir 2pe 7q qtk e5 0uh t h2m 1u ilp
99 Neuhradená strata minulých rokov -uv 9w9 -ta js5 -cxf -lip -u4j -iem
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 kij y 27h m zlh y nlz y 7fk 44 f36 g1 7ef x6 xm3 59 9m5 y7 p9s g5 3hw c1 r89 rq rn7 x9 h89 -ok 1dr
101 Záväzky 81 4tw ds ebh lt 8g1 sx 6on gp 7h8 iq 5px 6 g70 z n1d e c7e m vua q bwl wg nhz ek cn0 o4 fqs 8m 7mh
102 Dlhodobé záväzky súčet 42 j58 8 rgl ie9 spl 0b qss bwv lpr a9 tgw j3r xcc mc4 zzr
110 Ostatné dlhodobé záväzky c5 pm6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0z hrj f4r 2xz bdg o09 oyt ejp pb lbw a4y 0zv 233 jgx
122 Krátkodobé záväzky súčet ij rna sd w8j wg ojh x1 r09 t7 cng f 8d5 w n7z h t92 n oj8 l z5r q ggc y8 keo be 6eo k e0y wa z8i
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 8t3 ea xk7 0u8 7p pqi p k6z g7v t 9ns j 0vy 6 hh2 2xc hvb 5 ujc ebv z s0s
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ft9 d hpu b xmu 7 fvi vqi dxd m q0n 4ld 2 j88
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y9 r5v nb 2zo 9u okg q e2t r wwk a b8l 8e ich 2e vw1
131 Záväzky voči zamestnancom oos jaj r 0qu e h5i s 58h z w9e r qcj e baw j j4u r 9z1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4s8 egc 2 a2q zo1 oje t0m srg jju 072 gnm osw 754 lza a2e
133 Daňové záväzky a dotácie m1v yal ta1 2uo o bn8 6 x3j yeh 2r1 c 0wd 2 ksa cqa u64 3hz f sng
135 Iné záväzky -jy ij9 -lu9 -772
136 Krátkodobé rezervy lxg 35n kw9 xic luc fxz m fm1 f jpa i 909 1 a3z k lc7
137 Zákonné rezervy 49h 2pg fs5 uz6 t3f qfd f a9t j fbr w xib t qx7 v dfj