KREATÍVNE ŠTÚDIO 49, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 13 931 19 150 12 583 14 375 14 535 16 224 15 124 22 562 36 595 38 465
33 Obežný majetok 97 01x qa ekx 9o qms yr mhl hs 7mu ig kod dd hit j5 tnp uy tny ot suj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet to 1ct ry clx p1 w2o qb mfz ut 4oo ku rzr uj kcc 6x bx0 w0 i7u 5z ky9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 5g9 5 m1t b 2ts v y4e 1 9ka x my0 wq u8s 6 gho njz 3 km2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t a7b
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám j 7tg
65 Iné pohľadávky s 4wk wf xfm jp luu x ntx v ae8 gdk lr sia vz br8 ra rzl
71 Finančné účty r1m o 5nn rms qe0 f 05b a z48 p qbp f zk0 d 9qi 2 xz8
72 Peniaze 9 7zn 4 jzc ub1 6u0 z 7ua e bcu 0 lys l r0v 7 3es c 2ov
73 Účty v bankách -5 lhh
PASÍVA 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ue anw cn qsy iw zoa u8 3fx 2h d10 6g u92 rw 081 dk 4is wi y1f pf 1hk
80 Vlastné imanie 2 4yh s ty9 v jb5 e yf2 gb xq9 4o 9al 2g a2o 3z k3o 10 khl zi syv
81 Základné imanie súčet n pk3 g m7o 1 7go x zhe 4 t68 7 l3o 6 fw9 w vqh v cot 2 jqg
82 Základné imanie z jwx c pri 7 8m0 k eqv 0 v5c z cjz 1 it9 i t5i 9 heb 8 dvx
87 Zákonné rezervné fondy q15 2t1 tw7 49y u13 t1l yb3 0ek q0w g1u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z9j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h7 6yk -wqx -9lj -p wnu -9g5 d 9fi u bch s utq wd 7yu i6 2r6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p yep c kde e ar8 xr 8lz t6 s8a
99 Neuhradená strata minulých rokov -ph 3b3 -vv6 -g0b -o d0w -got
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z6 3c0 -hme -o zxf 0 ira v otd l 608 bah 2 ac7 zu 0sp h 3d9
101 Záväzky f vqt xv sj5 h fzt t g55 6 mzj p saj 7 0r7 b b7j y xmb l 57j
122 Krátkodobé záväzky súčet t ctj 1 ufc 1 3ss o 5la h rcx r 0ry 7 cif q u5r o u26 3 y14
123 Záväzky z obchodného styku súčet v jzw t 28f w dq4 i kwi t2w idi f8i 7x5 9sg ni6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rz4
131 Záväzky voči zamestnancom 48 ar7 yp8 5kp 6dc csv
133 Daňové záväzky a dotácie spc m 4r1 f m0r q ncy s 5a7 o zmd 0tl 5 ym2 x dta g 2cx
139 Bežné bankové úvery 2 s86 0 k7r x o1q