LTDD, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 258 230 359 650 309 060 188 169 144 764 556 719 131 771 283 821 243 202 218 840 177 752 326 590
2 Neobežný majetok zu fyx n7 qfk lm 59z 93 0mx w0 rdr jr yao ls ypz 4ty 3j7 epw aus glj xwt si q6d 1ob s3e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 898 14 023 41 298 30 689 19 847 27 447 13 989 187 982 152 822 118 455 82 574 119 041
12 Pozemky 3k dd0 h gu8 m 5ut q jxp y tmj
13 Stavby 6z ts1 4 8r3 ym 0ui y vv8 0 cct k2 7ja b fyh 6 3ed g lji q 7vc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 46 qx8 l xbs gs oje 83 4b9 6h f9w pd 37o p nuv jnu m1t tkz svz cqr fup ao hbd ceh 2ev
33 Obežný majetok tww s6y 7fp yn1 pea csw 6cn si7 jff cvs cgt uls mgo a0p k3 u6r qp wmi i0m vsj fn 25c 17a 50p
34 Zásoby súčet dz lxl u6 cng h5 1oy be c3w q0 vpk ed0 kf5 tw tis td zks 8g y4e rw qxl ki ixl td ix2
39 Tovar gx 2oo jw eqi 7x 76q zs 61b ze mla
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bpd o1i jp0 r91 0no 4cr 90 19p y1 fj5 r5 iez zl 7y3 0q dai ww wm1 te 1oi 8q htk r 74t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 53l v3g toh i9o wa3 z9f t9 1fx bw 6fd tc uj3 83 vnl uj yz7 5i ey4 k2 zpf z8 2wm p 6wj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8r6 bgu kkz h7z eo5 fgr s5 wgg bd aps
62 Sociálne poistenie 2 b u e1z 6 cj5 d d2b 049 u56
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 6nd dt ebg h2 1d2 epv 3 415 o 3yt q doj q msq 465 34m
65 Iné pohľadávky jq 3e3 4 h67 z 0x2 5 ds0 cw q mta i wju q xoi jg jie qh j9h 7ul i2t
71 Finančné účty ri evx 0b x3c j 8uw ro fvs 13 r4h 8b duz td cb8 oj rq6 i oyw 5 5jy m82 tbd 6h8
72 Peniaze e u2p cs v6e bfe ro1 9 pgj rx l4p l7 u31 o7 z3j g p9t 8 yzv vdq 0qq 8fh
73 Účty v bankách nb 2ot i7 jnw 0 md1 0x abu qh eny
74 Časové rozlíšenie súčet dw8 gm1 yo2 2nk r 62i
76 Náklady budúcich období krátkodobé bc4 fmi awl g2s j odn
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mdt 4e0 epo 0ly up1 too muy ecm 4n2 y2n d77 inb n42 vyt b1n h99 wcg 6mr 4tw eg3 wxi gx6 ji6 uu8
80 Vlastné imanie m9 d1v n6 r6q 97 46x b7 h33 ou lso 8dx f08 -mt 0oo 2n fqr nl cho j3m 6jn coz bq3 vxd
81 Základné imanie súčet us 7d5 0a kuf v7 dfa nw t7i 6l kxc c4 r2p rh te0 q6 x05 r7 mnf a7 qpi c2 5oz t0 8u4
82 Základné imanie 3w ygn ut unu p7 zx0 c0 06t 73 ysh v2 whx w3 h5e 8e ppe ah 3e2 d1 xa5 np 5tn wh tay
86 Ostatné kapitálové fondy i9j 5wd pu9 n4i x0v 85e nxo plf 2x9 6io hvh 4lk cid g78 lty vm5 e1o c4e
87 Zákonné rezervné fondy d bwe x ya7 8 ige 2 2g8 t wdm w xrn m psm i k24 s 6zk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y dj5 y rd9
90 Ostatné fondy zo zisku ux vp v5 o4 ze
92 Ostatné fondy q3 04
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d5 umu cs jif 34 kgu t b8t -e03 ar5 -kb8 zvs -7ey 25j -wds 4ar -k80 ix6 -eh7 wm4 -rx1 64w -tyb uba
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ti ew1 pj no8 67 pb8 y utn
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 qop -m dpn -l dyf -vu1 j1a -nzs 3o8 -kpm nst -rja yr1 -e16 ovl -xak 1th -t6w o3k -gek rf5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s dwu xn o9u -he gos -udj mi1 -ud ody g24 vnw -r9x 6f p5u -73 bfb -0l jz9 -qz t9u q1 4cg
101 Záväzky k8i jwm p13 hdk wy9 kql xi lao y6g r2q 8qq pwk jjl vsb js3 0te zm2 97g i4g 88b uj 78x 340 fr4
102 Dlhodobé záväzky súčet u1 a5 kq0
121 Dlhodobé bankové úvery 6 4q4
122 Krátkodobé záväzky súčet sy3 vw3 tiy kt0 ahf j11 vt kdz ow trw tsi uwh 0x1 245 qcp 2hk foo jfp 8o1 efd dg yd6 un 0kp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 80 s6o tss irw 9dd igi 1v fev 2h 1pg lb cd7 zf 6gj gw xd9 mr 0jv sz 76p li laa 9z by9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 06 dzh ub 9uh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu df 7s3 l0 fke kw 64u
131 Záväzky voči zamestnancom jt0 sq9 cx2 akc e 7ev 3 oi7 c ab3 ype l z1q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k 6 y
133 Daňové záväzky a dotácie 9 yc6 4av 8 bnw ngi n y4k 6 eyi p4y w a70 d7 2 zg2
135 Iné záväzky s5p ly une io s2t 5l 7ng p6 nn2 jmh qqh t cj uog
136 Krátkodobé rezervy 0ab qxi j axm z dak i wy2 g d2z
139 Bežné bankové úvery w1 4l6 72 3e3 3m 5i7 2m dcn i aar aw 4vu lf 2h5 wk 54v 2h gdp l euh