Tatra Gyn, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17327/P
Dátum vzniku
01.07.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 1.7.2006)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 1.7.2006)
 • automatizované spracovanie údajov (od 1.7.2006)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 1.7.2006)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.7.2006)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 1.7.2006)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu (od 1.7.2006)
 • čistiace práce v rozsahu voľných živností (od 1.7.2006)
 • výroba, požičiavanie a distribúcia videa (od 1.7.2006)
 • organizačné, technické a administratívne práce súvisiace so zberom, spracovaním, vyhľadávaním a šírením verejno - dostupných informácií (od 1.7.2006)
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied (od 1.7.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie.asice
 • Zakladatelska listina.asice
 • Podpisove vzory.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • úplné znenie ZL
 • zakladat. listina
 • živnost. list
 • podpisový vzor - V. Kramár
 • vyhlásenie SV
 • rozhodnutie PSK
Dátum aktualizácie
17.07.2024