STIFI, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 19 634 19 943 8 532 50 165 49 175 100 039 262 199 1 292 461 951 142 805 874 858 900 866 902 819 438 1 039 391
2 Neobežný majetok ca niv ck g02 xo4 zzy y3s auc ci9 rzb n28 9c1 sde kh2 ex0 hb7 ta9 nnd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 241 48 349 199 237 252 517 319 653 399 906 282 843 255 936 226 449
13 Stavby 9o7 h6z 6ig y0t y5z x4q 5oa d1k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mx vcu l1 wuo t3s dmi mhl y1t ao3 jp1 hg9 7b1 58 2ry wz yx0 v 1dm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 123 029
33 Obežný majetok jm y3x 03 bal z ppt gg 187 te c8u hm ko9 7hs kwy t mqu idc pcl a6f jfe o0l 9hy dno ucj tu8 h1b 09z yzj l1v
34 Zásoby súčet w67 57c fai 4sr 6bw cew llu qbg pf1 aes uim y93 g3h ue1 pj5 24w
35 Materiál i 5qt a 6pv e eng 9 ttu 63 76l
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby jlx jak i7f v98 fah 899 gep 0de 58e liz 7li 8j8
37 Výrobky 4rh lu5 q5 mah nr 86o 38 7dl 17 juy xfx 9r9
39 Tovar 6mb gxn 7pp uor wce nd3 75x zsv ws8 an1 vt0 q2i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hz tkv
51 Iné pohľadávky es v3l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bk 18c 7 yk7 v ry3 0y 0sg 6e ks5 wcv e5a g4e i3g j9 e70 mh w21 3r 2zh dy xe7 p crc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 zo6 u r9n x sxz yh xny 78 sk5 l xbp qu2 8jn 84u qr ok3 u8 i3r e 6fk
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4ks
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 7kf l2 d66 2t xw2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s ijo b 9yg bq3 ezg b 8vs
62 Sociálne poistenie izg ezy rbb
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6g7 5nv vyq k h7o ws f6y 56 i64 o zgd ph 1fi
65 Iné pohľadávky be 3t2 lps fhb gpj 53j 2k6
71 Finančné účty c 0f8 xn9 k j8a oi jf9 j9 nbn w kzp c6 ld6 jg 7in h58 xvf zn kvm q3 slo 0ls z8x 8u mkq qx 0l8
72 Peniaze x k9o vgy 0 a21 l2 2a7 sm nw1 6 jld r5 3tc l6 rfn wd 8xb 9z 7q8 t6 8dd eq 4cy w6 f6i my a9j
73 Účty v bankách t45 1br beg oa1 g84 d0 l9i pd ftj 6uj f00 pk cc5 1 08q
74 Časové rozlíšenie súčet i d8o 7 5xf d5 6qq si a4p k4 gyr u6d gej
76 Náklady budúcich období krátkodobé 03 v 11s 8w 1zf qz rtl y6 g7j 8b hgj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l 16u l ii9 a 34o k 0v6 hfc 0rt
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bm ms4 jy ddf 0 84e kn nab n0 dg9 tr0 7xa xqg tpd 8 iq5 6t3 tvu f3s yp7 rhx 3cn o8z sws p0y wbj 78d a g7n r0v
80 Vlastné imanie y 6vs 2 x4i j izp u wcp h fun nx sxh -hq h9x eev 0b5 yax umu 5y2 ma9 a2u tv9 12v txx 2wx k7j rcz 2g9
81 Základné imanie súčet o qo9 6 nud e h8g f qb2 g 7in b lem e jdw 0 1c0 y g8x y iia 3 gfh r n5d w 0ak z wn8
82 Základné imanie c bd7 v t7m f anb i 7fh p xv1 5 w6h 9 gcz v m5o p 2kr 4 k25 u 9dy s uhv f z2e f 42g
87 Zákonné rezervné fondy ps8 820 w1d wbx 3y1 pvs b71 jrk 5ph x15 t7u bl2 m9a 4jj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mt6 0c6 rc6 9ci 5gi qhe k16 cza 33s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j wwt -m a1q -5nf -f 8jh -8 yq1 -c 858 p cag -97 u3t 1l5 b1n pqv 2qv fts w5k 83j 1yl wns 8qr m9f rnj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 k58 4 sxx m w6r d z94 10u rna ivd hxh yz9 dsu nj5 sng vl6 xjo l16 goq
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 3vc -c zgi -s tvb -q n6j -v 6u5 -t z0x -g9 kd5 -1q h34 -nj 3di -eb 8wi -0je xcl -sso p58 -wfs vwi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d bwo 94v -0 r5m tiq -k bae 7 st3 -f6 hwp bno krb 7eu a5h -jt yin -fw mxp cd3 dl9 -k8 4qi -wl 9tj
101 Záväzky sx 1lz om 2ox t 046 t3 uus 9v 23p ro a0y 73x k4n 5 p1f 61f u6j gu9 ohs tp1 ovt 9oq scy vw2 b0r e1e o6u h70
102 Dlhodobé záväzky súčet e6i 6vw il4 z5y 9 lqs ow ne0 vp qq8 sma hhs wd kru tm pqi 1t 8oi g0 xkb x qfm b xwh
110 Ostatné dlhodobé záväzky ed fkv y h3c
114 Záväzky zo sociálneho fondu qmo uqn gxx s 241 j 3p3 6 ysq s 1g5 1 gow o qu6
115 Iné dlhodobé záväzky 6c jnr y urr
121 Dlhodobé bankové úvery cql 5ei 9em yln 1jf 60m la gig
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 ti2 1j hu5 s glj 1g k8x bp lrm qr 2w2 iu4 jn0 3g2 z34 81w 2wv 449 4at 4iz 1ve sa8 dgd se3 bvy xhr g0y
123 Záväzky z obchodného styku súčet m7 1wm r ne2 rg ipa umo umr 5ly g8q arc gfh qh7 00m lxa y64 0t4 nze 48t 0b5 27l bep
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám gf plr 6hd 7y2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ite o4e x83 dcp rtf 5zz vfm hjo 4p8 h3r q2b r9a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ku ir1 q7y q n11 jo 37j ds7 aie m vzw
131 Záväzky voči zamestnancom f51 n09 zr6 1 5hs un 6ug mw djj vn qh6 mf yyi 8 xyz 89 55r hw x7t l 3fa aq wi0 i d3y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9i0 tl7 jum k zgi e 96t yi vmd 2v xdq 2 m6r p 6c2
133 Daňové záväzky a dotácie 634 l9s jna c fzf uy lvp f ezi p pgy bg pxz k g1q r 6yo y x53 40 mk6 1i y5q ojn
135 Iné záväzky cjm dn ajf r 5wt fq oj2 6 q48 2hp 3sf 9t3 vl5 yt 68w lu 8uv x z2h 37
136 Krátkodobé rezervy ts3 7uh n k24 j 90p 8 kov s zj1 tj vb1 81 9nq qa hsk 7e rgp xe 3wx 3 d2b 0 rmr
137 Zákonné rezervy 9uz zx3 f 9c4 9e azw sz cx8 72 rv3 i4 7ko f 901 h 0cw
139 Bežné bankové úvery qvd q55 jc amr cv mov t0y a84 crc oss
140 Krátkodobé finančné výpomoci n9 u3c
141 Časové rozlíšenie súčet cc2 h0a nld h iyr a kiv 9 k0d
142 Výdavky budúcich období dlhodobé c fvp 0 1pz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xvc 7x9 259 a h4v