RETIC, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12401/N
Dátum vzniku
01.03.2001
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
Predmety činnosti
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.12.2018)
 • vedenie účtovníctva (od 24.12.2013)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 24.12.2013)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 4.11.2011)
 • čistiace a upratovacie služby (od 4.11.2011)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 4.11.2011)
 • Zámočnícke práce (od 12.2.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 1.3.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (od 1.3.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 1.3.2001)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 1.3.2001)
 • výroba drôteného pletiva (od 1.3.2001)
 • prevíjanie drôtov (od 1.3.2001)
 • výroba plastifikovaných a rovnaných drôtov (od 1.3.2001)
 • výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu (od 1.3.2001)
 • výroba kovových tkanín (od 1.3.2001)
 • výroba rabicových a krepovaných kovových tkanín (od 1.3.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie spolčníkov zo dňa 19.01.2004 , ktorým bola zmenená spoločenská zmluva zo dňa 09.02.2001.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 9.2.2001 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • UZ
 • Zápisnica z VZ
 • Prezenčná listina
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • SZ
 • ŽO
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Vyhlásenie o splatení imania
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Zápisnica z vz,PL
 • Výročná správa za r.2012
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Dodatok - spoločenská zmluva (úplné znenie)
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Pozvánky na valné zhromaždenie
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia
 • Výročná správa za r.2010
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Výročná správa za r.2009
 • Dodatok- Spoločenská zmluva (úplné znenie)
 • Pozvánky
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia,PL
 • Výročná správa za r.2008
 • Účtovná závierka za r.2008, zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2007,zápisnica
 • Dodatok - úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor konateľa Branislav Krankus
 • Vyhlásenie o splatení zvýšeného imania
 • Výpis z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • správa audítora z overenia účtovnej závierky za r. 2004
 • účtovná závierka r. 2004, výročná správa za r. 2004, zápisnica z VZ, výpis zo zápisnice z VZ
 • Účtovná závierka za r.2003, výročná správa, správa audítora
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r .2002
 • Spoločenská zmluva
 • Zmena spoločenskej zmluvy
 • Živnostenský list
 • Pozvánka
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
 • účtovná závierka za rok 2001
Dátum aktualizácie
06.06.2024