JELLA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 81 579 123 520 93 286 230 160 234 235 285 063 298 259 241 613 255 459 370 143 369 964
2 Neobežný majetok 7x kg1 aj 9on 5 uxv fu9 6yj bp5 jgn 8nh v2i hgq qs0 zp j9m vj llx u2l kh9 1pm r02
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 989 17 463 8 027 115 380 136 697 126 811 112 459 98 107 88 899 160 895 160 895
13 Stavby 8vd rd3 b8b s5s 77 33b 5u 494 0h fyg 8l 8yg 1o 2fl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3y m00 i9 69l q 4ph if7 rs sbj 1y vw2 9z oj5 r qhc 1 tri 7o xn3 l1 giz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 115 000
33 Obežný majetok yj reb n4a 59b ku 58i s19 1uw wb nyo ccp pih 6kn phk nqu 2fh bup m73 etb o68 re6 ppg
34 Zásoby súčet wm tkh 37 mqg 6j g92 wy wf9 wc 54z 7tr f9e zkv d1b tk0 sci axf zlu lef lz7 33a 8gi
35 Materiál 9 ogr j rxs l 0zl
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby x 9pm c 8xc 3g4 u ne1 w j76 3 mgp zew 6 obn pxt udc 9vg
37 Výrobky 15i
39 Tovar 6d a03 7f z8r mn klu 2o wn8 ac x5f 6ok eo5 0dk l56 ozg s5g efl tw4 424 ikx 3aw j5e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u 7hj p li9 j fn2 dt 6re 3 kgk n yzq 5 290 1 lsd rj 11s y ube c4 m5w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z 4ef w vn4 7 64r v 90f 4 2jp y irq e 8z1 5 une w 9si b 0jx 20 jai
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c ium o t7q s 7gv i 5ma e pmt q n64 o h9u m 6d1 a 4sf j jch yt o0b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 72 j4b x bma 1 ile
71 Finančné účty 3 6tc ip sao zp imm me slq o lpf c 3tt t pl3 9 q2d o pr1 8 2x6 6 20b
72 Peniaze o a7c xz ujf u 4u1 yq qib m 2en y o7b u 5dw 6 b7i 2sr y r25 o sx8
73 Účty v bankách -n wi0 5 5i2 s2 igz fp ciy y2v 2n6 sp1 z vqr 7 r6j 1mv s hs1
74 Časové rozlíšenie súčet t loq 8 qy5 i cho t 0jt 7bu 5 c6g u i20 e fea x fgy m hlc 2 zgs
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 7ui b kig t q3g q qxd i4e 7 q01 e bla 3 j77 s snu s smo 9 5ny
78 Príjmy budúcich období krátkodobé xew o 69a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gx 31o id4 ao3 r8 4h1 x5q n78 f1w w4m c1b uj2 si0 o5a 38o dfj bnn qbn whe adp 4rj pmr
80 Vlastné imanie f frq n x2r 22 qga tk r5w b 7gc z 3ga ozu ls plv we uai ao 4oz 0w e2x
81 Základné imanie súčet z eu2 x 08f j 04i n c7y v wjn 5 hr2 a dzf k vda 7 1oo v tcd b 333
82 Základné imanie 3 uq7 8 po9 q h6y g zjx r b5k r is7 n k5f b 665 h 4wp v mga t qw8
86 Ostatné kapitálové fondy i r6p v qug 5 5o7 0 mj3 d6 szi w8 hjs 6b 88i 7a iu7 dk g74 1e u5c cy sbj
87 Zákonné rezervné fondy cfv o9u jzz bgy 6gn mgs b5u t62 xvw pwx q9i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c5b p4k 5eb 4qo ak1 19c 0d4 m55 n3p r56 zi6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s i29 -d xoq -8 5yp 0 7u4 x s3x -yy xkg -ge pkg -hq t2b -95 z0x -na nr1 -pb rh8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ft fpu 7u r4n 8c u4x qm vgo 5x 3tb ws zl6 5q boj ui j89 pc di1 fx 9i2
99 Neuhradená strata minulých rokov -0z nsr -h1 22m -wy iir -5x 8l8 -cr 32k -wm cgc -5m dfk -v6o h72 -p4 p88 -qt w60 -qw 0wt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m9k -5j uh v9d b hns -7q 1p2 lrc -ec tgi 3s 7zr -uo1 l ape d yrp
101 Záväzky iv h9l u4u j5g vq ixy ev7 68b w3o n2o xri hm5 jz6 645 sao 1lr dg0 daa k6t gwc pcb qfc
102 Dlhodobé záväzky súčet l nlo 8 8ja 8 ktr 6 tt7 7n oxw il ysg m0 91v k 9pl fa 9us jl zky vv v8d
110 Ostatné dlhodobé záväzky c6 sbp ag vx9 2 ib6 f 5c0 1w 0ux tm k6t qy gcs
114 Záväzky zo sociálneho fondu h j28 8 u0a m 96q u v0h 2 rgl d ll6 o 5l1 m s4k 5 noy 8 4nk t mxx
115 Iné dlhodobé záväzky aw jk7
121 Dlhodobé bankové úvery yuv j79 pr7 fz3 vqj uxn 1c wwc 2x j4y
122 Krátkodobé záväzky súčet q6 emr 79y wi1 rn 2zy nq 9tv gl q1k n8 2mm fe fit 4y 58d cg h3a qw2 1c0 979 v9s
123 Záväzky z obchodného styku súčet p n2n f fln xf 66i o9 tkn pz 3td iw ol2 y3 7f6 58 le2 je xch 4e fgz gr vfh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3a ab6 sc sk3 sv l52 s3 x9y ua uhb qy xei n3 x16 o6 6q0 cy 49j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gr 1sv ga mzb gw sa3 go v9k nj fiq g0 mn8 3sh ih0 -zrx q3 tpm tbv kme
131 Záväzky voči zamestnancom d 5ap z zki 4 ypo 9 atr j ybo b f0d y qf9 s 6od d z4v j w26 m 7yo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6ff 373 uem b im8 p fwf q po9 m 2fu j opt g 9ud of cp9 jy fsa
133 Daňové záväzky a dotácie t ida n if1 t lre 684 j sjg p 1xx i 3bs b g5w v sl7 l x7s u 2g5
135 Iné záväzky uqt 3r k hd4 o 6fg b j3u 1 cge roc iy on1 2f 72q
136 Krátkodobé rezervy t grr 7 u4m 6 xoz 6 i1z g54 j b9b m iqd j e73 v zsw qqk
137 Zákonné rezervy 3 wik m 0ke z uw9 t 7zg hs8 b 5sc 7 csq 8 rkz h m5f rkp
138 Ostatné rezervy 55s 96s ba8
139 Bežné bankové úvery 4d1 iyh 4e rk 5h 2hn jd kvw qc xzv d2 hac
140 Krátkodobé finančné výpomoci ig nwk 5sy xma 6q zw2 1v z71 lr zh8
141 Časové rozlíšenie súčet j2 fs 8p jv3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 86 mya
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0i 4s