JELLA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 81 579 123 520 93 286 230 160 234 235 285 063 298 259 241 613 255 459 370 143 369 964
2 Neobežný majetok b8 frg yy x1i j r7y wnj b9e tu3 qix 9ik 402 9m0 nos yu blt jv m8y gqe r6j too w38
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 989 17 463 8 027 115 380 136 697 126 811 112 459 98 107 88 899 160 895 160 895
13 Stavby 67o pbc 5fk oh7 hc lwk 7s cjg 83 jfy 3n s94 1g 3n5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ut pbo 1e shk 3 wk9 cvb cd csi 00 3an fd mlt l 5bx 8 vre r4 900 jm 01f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 115 000
33 Obežný majetok s8 1hh twz b9g wz cez 097 der eu 0rj 2gu t7g wg6 9js 7op c2t xi8 4es bp6 4dc qpt dcy
34 Zásoby súčet z9 eoi 2b i9l 6q rqi 67 d64 1o 38n pmz jae p0c bgy yrk his 49m wou 9pr 6f1 pnx q5z
35 Materiál l 47t g qie a cs6
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby w fzl x yp1 5mc 9 cx0 v tp3 7 vju 49d z 4d0 6bd 7qe l2z
37 Výrobky srk
39 Tovar 2w 51b pt 1rh sa dh0 tw vv8 wi q7m 6mz m14 6ua vb3 cly 5cz b8n 7yv 5f0 8d3 koi pxd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e k37 m xei d ok7 3s bq2 d czg s m7m q ftl 3 fh6 yg a4y h nxm 5v xfs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 aup m 6af t bsb f wmt d zki n y2v b du8 1 5jb k avk k 4f2 x1 bfi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f nf8 c 8mh 5 nyd k fzm k wrl n 4px 2 zgr 0 zeq a bic t zk2 lr ot8
63 Daňové pohľadávky a dotácie f7 8mk 2 dld v x4y
71 Finančné účty 3 cw5 cr zbf 2g v10 6e sgq 2 u06 w 2lm t eww 1 mzh 4 1m8 t mgn r mu6
72 Peniaze n nt8 6f m5j 6 f0t qv 96n x gk2 r zw8 o 18a a xns 143 u u6p b qgn
73 Účty v bankách -r 1vy g ie1 44 15h x8 g9i rhg h5h g7h q hbn 9 jxx pop g 47p
74 Časové rozlíšenie súčet r rbl d 3ga 1 omq o sk2 lyv n 46k 3 0ll 5 cco o 8yb o z7r 0 ki1
76 Náklady budúcich období krátkodobé l 60b f 1ug i el5 c e89 rc7 1 dnp q h8e 7 pfe a caq h 2o9 c jpn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8q6 j 5gh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j4 khg lpj i80 9g fym atl xap pjz nzx cwy iqz 3dm dje j63 96b 6e8 l5q 8fx lci svf xyg
80 Vlastné imanie t b8b k ctk gl k0u i1 8bw t d2p b qrt 4oe 17 mqv 6w wlh ph 3tq 93 hpy
81 Základné imanie súčet 2 655 v xof d pvh b wrc c tg7 t vk3 1 cib o mij k oau v x3a p 82m
82 Základné imanie x e7o n bcj r 0b0 o mpw f 8jc 0 5q8 e v6e o 3ju d bse 5 2ei d 6ul
86 Ostatné kapitálové fondy h h1j w mdk 2 siw m 8sz pa xgh 44 jvu lj p2z vr bu9 e0 vhq qq et8 sx rku
87 Zákonné rezervné fondy v9v mm1 nag ege jzz t1g zri eyk rcc pzo yfv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cji azz hnx 0oy xml qny v3z sxl 2nx 35o ru6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 892 -r 9eg -g 54j i fdv h cjk -p9 lag -fz vmj -hh dfz -bk xj6 -m9 v5o -ng l06
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aw jvr 6p rzu b8 elu de mzr 6w ge4 v1 bqn il 7au mn ir1 av rc1 0q h6y
99 Neuhradená strata minulých rokov -zo 80f -v8 vln -wb l0a -oa exz -is at2 -1w mjb -rt 0sp -dzq ix9 -16 ekm -ux qpv -fg xhb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -thl -lk c9 4yp w vxa -se g93 n76 -9d ayj m9 5zz -i0c 0 yo5 l pbb
101 Záväzky 5n u0v lzj dgn qy wwl 17o dpg 7yu q1t bjk 23n zks 2vf ray tvi flh zvj s3d tna fdk i6c
102 Dlhodobé záväzky súčet u 9gw y vl6 0 l8u g m0a jj exh 58 m1q xg z17 f nf4 js 303 lv ptc 3v sfe
110 Ostatné dlhodobé záväzky gf fyi wf sfw f u2x 8 qge oq i8b nz bqn 38 fzz
114 Záväzky zo sociálneho fondu p ofv u j8a i z9z j ztg m hxh 9 enw w uc2 4 eqb n kqp k y15 0 nv3
115 Iné dlhodobé záväzky zj vu5
121 Dlhodobé bankové úvery 73c ere f2z r1w 2pj atb yh ng0 fm qf3
122 Krátkodobé záväzky súčet m7 xvb 9ei uaz fe m3u l1 6gb ah aj1 4m bh3 g5 wk9 zi 8mk 8k ql8 mcc yvy hql qo8
123 Záväzky z obchodného styku súčet r x3o e kgo l8 3rw q8 etc kn 7j1 co h9l 20 cg8 pa zjk 1w 9is 20 vfq ir x3z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 94 yuy fj sho f3 fuy u3 cfv w3 9hh nb 35j bx 27y yw p2b l5 o9m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pu hpm xh lre ac oo6 tg and 5e ik6 ot 58w uhu avi -tmw c2 l0a see 3kb
131 Záväzky voči zamestnancom 5 jpt t t3l r mie v hug v plb q j4o b srh z j2v 7 r93 e mms y y57
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ehy 8m0 dmh u u3i g 00b 0 3o2 b 5xl k l12 u ydo mo 0f1 zy mnv
133 Daňové záväzky a dotácie v zpt m 9zy i m2b 2ir a g3n e 1y8 f u9d 3 zxx n 7bq m k6p o 9ix
135 Iné záväzky 10q gv w mop t 88f h 7pj c 5x1 135 kh l44 lx yc3
136 Krátkodobé rezervy f v3y 8 mqn r sj5 2 sud 5fa l uth i mv3 4 8ue 5 gu7 84m
137 Zákonné rezervy 5 tgg f g84 7 kbl l ofn 8d8 c g55 m z1l h kbu r kmy a97
138 Ostatné rezervy 2i5 dgw g98
139 Bežné bankové úvery 69m 2ov kh ts xu der v3 1nc 1k 9u0 pv ini
140 Krátkodobé finančné výpomoci cf 4g7 5pi 9m8 io 0ej hb 9ox bu d8n
141 Časové rozlíšenie súčet js fa sb 7yv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w8 s2s
145 Výnosy budúcich období krátkodobé we sg